Aumônerie catholique des Hmong de France

Titre

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Liturgie Année 2018-2019

Cov Zaj Nyeem Hauv Txoos Txi Ntuj Xyoo C :  2018-2019

Hnub Lub Caij Zaj 1 Zaj 2 Ntawv Moo Zoo
02/12/18 Chiv 1 Tos Huab Tais YLM 33, 14-16 1 TXLN 3, 12–4, 2 LK 21, 25-28.34-36
09/12/18 Chiv 2 Tos Huab Tais NL 5, 1-9 FLP 1, 4-6.8-11 LK 3, 1-6
08/12/18 Hwm Mab Liab  ib  txwm Xeeb Ntshiab Huv HP 3, 9-15.20 EFX 1, 3-6.11-12 LK 1, 26-38
16/12/18 Chiv 3 Tos Huab Tais XFN 3, 14-18a FLP 4, 4-7 LK 3, 10-18
23/12/18 Chiv 4 Tos Huab Tais MKa 5, 1-4a HN 10, 5-10 LK 1, 39-45
24/12/18 Tsaus ntuj ua Hmoov Tsuj Xeeb HX 9, 1-6 Tt 2, 11-14 LK 2, 1-14
25/12/18 Thaj Txi Ntuj Tsuj Xeeb HX 52, 7-10 HN 1, 1-6 Z 1, 1-18
30/12/19 Hwm Yim Neeg Ntshiab 1 XM 1, 20-22.24-28 1 Z 3, 1-12.21-24 LK 2, 41-52
01/01/19 Hwm Nkauj Xwb Mab Liab, Tswv Ntuj Leej Niam XP 6, 22-27 NLT 4, 4-7 LK 2, 16-21
06/01/19 Chiv Hwm Huab Tais tawm tuaj HX 60, 1-6 EFX 3, 2-3a.5-6 MT 2, 1-12
13/01/19 Huab Tais txais lub Cim Ntxuav HX 40, 1-5.9-11 Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 LK 3, 15-16.21-22
20/01/19 Chiv 2 Nruab Xyoo HX 62, 1-5 1 KLN 12, 4-11 Z 2, 1-11
27/01/19 Chiv 3 Nruab Xyoo NHM 8, 2-4a.5-6.8-10 1 KLN 12, 12-30 LK 1, 1-4 ; 4, 14-21
03/02/19 Chiv 4 Nruab Xyoo YLM 1, 4-5.17-19 1 KLN 12, 31–13, 13 LK 4, 21-30
10/02/19 Chiv 5 Nruab Xyoo HX 6, 1-2a.3-8 1 KLN 15, 1-11 LK 5, 1-11
17/02/19 Chiv 6 Nruab Xyoo YLM 17,5-8 1 KLN 15,12.16-20 LK 6,17.20-25
24/02/19 Chiv 7 Nruab xyoo 1 XM 26,2.7-9.12-13.22-23 1KLN 15,45-49 LK 6,27-38
03/03/19 Chiv 8 Nruab xyoo NXL27,4-7 1KLN15,54-58 LK6,39-45
06/03/19 Hnub 4 Txais Tshauv YE 2, 12-18 2 KLN 5, 20–6, 2 MT 6, 1-6.16-18
10/03/19 Chiv 1 Caij 40 TCO 26, 4-10 LM 10, 8-13 LK 4, 1-13
17/03/19 Chiv 2 Caij 40 HP 15, 5-12.17-18 FLP 3, 17–4, 1 LK 9, 28b-36
24/03/19 Chiv 3 Caij 40  Los puas (Chiv 3 Caij 40 Xyoo A) KT 3, 1-8a.13-15 1 KLN 10, 1-6.10-12 LK 13, 1-9
31/03/19 Chiv 4 Caij 40 YX 5, 10-12 2 KLN 5, 17-21 LK 15, 1-3.11-32
07/04/19 Chiv 5 Caij 40 HX 43, 16-21 FLP 3, 8-14 Z 8, 1-11
14/04/19 Chiv Nqaum Nplooj    taug kev  (Lc 19, 28-40 ) HX 50, 4-7 FLP 2, 6-11 LK 22, 14 – 23, 56
15/04/19 Hnub 2 Ntshiab HX 42, 1-7 Z 12, 1-11
16/04/19 Hnub 3 Ntshiab HX 49, 1-6 Z13, 21-33.36-38
17/04/19 Hnub 4 Ntshiab HX 50, 4-9a MT 26, 14-25
18/04/19 Hnub 5 Ntshiab,  Huab Tais tsim lub Cim Yug KT 12, 1-8.11-14 1 KLN 11, 23-26 Z 13, 1-15
19/04/19 Hnub 6 Ntshiab, pe Ntoo Cuam HX 52,13 – 53,12 HN 4, 14-16 ; 5, 7-9 Z 18, 1-19, 42
20/04/19 Hnub 7 Ntshiab, Hmo ua Hmoov Hla 1e : HP 1, 1 – 2, 2                           2e : HP 22, 1-18

3e. : KT 14, 15 – 15, 1a

4e  : HX 54, 5-14

5e : HX 55, 1-11

6e : NL 3, 9-15.32 – 4, 4

7e : EXK 36, 16-17a.18-28

8e : LM 6, 3b-11

LK 24, 1-12
21/04/19 Chiv Huab Tais sawv rov los HL10, 34a.37-43 KLX 3, 1-4 ou 1 KLN 5, 6b-8 Z 20, 1-9 ou Lc 24, 1-12
28/04/19 Chiv 2 Caij Hla HL 5, 12-16 TP(QYTN) 1, 9-11a.12-13.17-19 Z 20, 19-31
05/05/19 Chiv 3 Caij Hla HL 5, 27b-32.40b-41 TP 5, 11-14 Z 21, 1-19
12/05/19 Chiv 4 Caij Hla HL 13, 14.43-52 TP 7, 9.14b-17 Z 10, 27-30
19/05/19 Chiv 5 Caij Hla HL 14, 21b-27 TP 21, 1-5a Z 13, 31-33a.34-35
26/05/19 Chiv 6 Caij Hla HL 15, 1-2.22-29 TP 21, 10-14.22-23 Z 14, 23-29
30/05/19 Hnub 5, Huab Tais nce pem ntuj HL1, 1-11  HN 9, 24-28 ; 10, 19-23 LK 24, 46-53
30/05/19 Nyob hauv cov teb chaws ua hmoov Huab Tais nce pem ntuj rau hnub Chiv : HL18, 1-8 Z 16, 16-20
02/06/19 Chiv 7 Caij Hla HL 7, 55-60 TP 22, 12-14.16-17.20 Z 17, 20-26
09/06/19 Chiv 8 Caij Hla Leej Ntuj Plig Nqes Los HL 2, 1-11 LM 8, 8-17 Z 14, 15-16.23b-26
16/06/19 Chiv 11 Nruab Xyoo Hwm Huab tais 3 Leeg PL 8, 22-31 LM 5, 1-5 Z 16, 12-15
23/06/19 Chiv 12 Nruab Xyoo Hwm Huab Tais Lub Cev Ntshiab HP 14, 18-20 1 KLN 11, 23-26 LK 9, 11b-17
24/06/19 Zam Ntxuav Plig Hmoov Tsuj Xeeb HX 49, 1-6 HL 13, 22-26 LK 1, 57-66.80
28/06/19 Hnub 6 Hwm Yes Xus Lub Siab EXK 34, 11-16 LM 5, 5b-11 LK 15, 3-7
29/06/19 Pob Zeb thiab Paj Lug HL 12, 1-11 2 TMT 4, 6-8.16-18 MT 16, 13-19
30/06/19 Chiv 13 Nruab Xyoo 1 V 19, 16b.19-21 NLT 5, 1.13-18 LK 9, 51-62
07/07/19 Chiv 14 Nruab Xyoo HX 66, 10-14c NLT 6, 14-18 LK 10, 1-12.17-20
14/07/19 Chiv 15 Nruab Xyoo TCO 30, 10-14 KLX 1, 15-20 LK 10, 25-37
21/07/19 Chiv 16 Nruab Xyoo HP 18, 1-10a KLX 1, 24-28 LK 10, 38-42
28/07/19 Chiv 17 Nruab Xyoo HP 18, 20-32 KLX 2, 12-14 LK 11, 1-13
04/08/19 Chiv 18 Nruab Xyoo KEL 1, 2 ; 2, 21-23 KLX 3, 1-5.9-11 LK 12, 13-21
11/08/19 Chiv 19 Nruab Xyoo TT 18, 6-9 HN 11, 1-2.8-19 LK 12, 32-48
15/08/16 Mab Liab Mus Saum Ntuj TP (QYTN)11,19a ; 12,1-6a.10 1 KLN 15, 20-27a LK 1, 39-56
18/08/19 Chiv 20 Nruab Xyoo YLM 38, 4-6.8-10 HN 12, 1-4 LK 12, 49-53
25/08/19 Chiv 21 Nruab Xyoo HX 66, 18-21 HN 12, 5-7.11-13 LK 13, 22-30
01/09/19 Chiv 22 Nruab Xyoo NXL 3, 17-18.20.28-29 HN 12, 18-19.22-24a LK 14, 1.7-14
08/09/19 Chiv 23 Nruab Xyoo TT 9, 13-19 FLM 9b-10.12-17 LK 14, 25-33
15/09/19 Chiv 24 Nruab Xyoo KT 32, 7-11.13-14 1 TMT 1, 12-17 LK 15, 1-32
22/09/19 Chiv 25 Nruab Xyoo AM 8, 4-7 1 TMT 2, 1-8 LK 16, 1-13
29/09/19 Chiv 26 Nruab Xyoo AM 6, 1a.4-7 1 TMT 6, 11-16 LK 16, 19-31
06/10/19 Chiv 27 Nruab Xyoo HNK 1, 2-3 ; 2, 2-4 2 TMT 1, 6-8.13-14 LK 17, 5-10
13/10/19 Chiv 28 Nruab Xyoo 2 V 5, 14-17 2 TMT 2, 8-13 LK 17, 11-19
20/10/19 Chiv 29 Nruab Xyoo KT 17, 8-13 2 TMT 3, 14 – 4, 2 LK 18, 1-8
27/10/19 Chiv 30 Nruab Xyoo NXL 35, 15b-17.20-22a 2 TMT 4, 6-8.16-18 LK 18, 9-14
01/11/19 Hwm Tsoom Leej Ntshiab TP 7, 2-4.9-14 1 Z 3, 1-3 MT 5, 1-12a
03/11/19 Chiv 31 Nruab Xyoo TT 11, 23 – 12, 2 2 TXLN 1, 11 – 2, 2 LK 19, 1-10
10/11/19 Chiv 32 Nruab Xyoo 2 MKN 7, 1-2.9-14 2 TXLN 2, 16 – 3, 5 LK 20, 27-38
17/11/19 Chiv 33 Nruab Xyoo MLK 3, 19-20a 2 TXLN 3, 7-12 LK 21, 5-19
24/11/19 Chiv 34 Leej Pleev yog lub sim ceeb tus Vaj Ntxwv 2 XM 5, 1-3 KLX 1, 12-20 LK 23, 35-43
Ntsuab-Rwg Thoj