Hauv fab kis teb, Hmoob nyob :

 • Paris
 • Toulouse
 • Chartres
 • Castres
 • Rennes
 • Amboise
 • Tours
 • Nîmes
 • Bourges
 • Orléans
 • Lyon

Cov pawg ntseeg coob tshaj nyob Fab Kis teb nyob rau cov zos : Orléans, Rhône-Alpes, Île-de-France thiab Rennes.