.

Thaum ub peb cov hmoob nyob rau suab qab teb, thiab nyob nyaj laj qaum teb thiab nyob nplog teb. Hmoob yog ib haiv neeg ua noj ua hauv nyob pem roob, feem coob kuj nqe mus nyob rau cov nroog vim cov nom tswv tsis pub hmoob nyob rau saum roob lawm.

Xyoo 2005 cov nom tswv tau tshuaj xyuas thiab tau hais tias hmoob nyob hauv ntiaj teb muaj ze ntawm 4 mus rau 5 lab.

Thaum nyab laj thiab fab kis tau sib tua, hmoob tau pab cov thab ham fab kis  nrog rau cov thab ham nplog .

Thaum cov nyaj laj tuaj txeem rau lub teb chaw Los Tsuas, hmoob tau pab cov thab ham as mes lis kas, hmoob tus thawj coj yog nai phoo Vaj Pov.

Xyoo 1975 thaum sib tua rog tas, cov nplog tsis yuav cov neeg tawv dawb, xws li cov fab kis, cov as mes lis kas thiab li muaj ib co hmoob tau txias txim siab tawm teb chaws Los Tsuas mus rau cov teb chaw kam txais lawm xws li :

  • As mes lis kas
  • Fab kis
  • Australia
  • Canada

Kuj muaj ib cov hmoob lawv tseem nyob teb chaw los tsuas, lawv kuj tau nrog cov nom tswv nplog ua hauj lwm thiab.

Hmoob muaj ntau lub suab lus :

  • Hmoob dawb
  • Hmoob ntsuab
  • Hmoob dub

Ua ntej thaum cov txiv plig tsis tau tuaj tshaj ntuj lub moo zoo txog hmoob, hmoob ib txwm coj dab, hmoob teev pob yawm txwv koob.

Thaum cov txiv plig tuaj qhia tswv ntuj lub moo zoo txog rau cov hmoob lawv thiaj li tsim cov ntawv hmoob rau hmoob kom hmoob khaws tau hmoob tej txuj ci.

Txiv Plig Nyiaj Pov (Yves Bertrais ) (OMI) tau tuaj qhia kev cai ntseeg rau thawj pab hmoob nyob rau roob nyuj qus xyoo 1950 . nws tsim tsa ib tus niam ntawv (système Barney-Smalley-Bertrais) rau hmoob vim tias nws pom tias hmoob cov txuj ci tsuas yog nyob hauv tswv yim xwb yog thaum cov laus dua tas lawm ces ntshe yuav ploj tag. Xyoo 1964, Txiv Plig Nyiaj-Pov tau luam tawm thawj phau ntawv ua lus Hmoob – Fab kis. Txiv plig Nyiaj Pov mam li qhia hmoob kawm thiab nyeem ntawv Hmoob, txiv plig Nyiaj Pov tau qhia txoj kev ntseeg ntuj rau cov hmoob. Txiv plig Nyiaj Pov tau ua lub cim ntxuav rau thawj tug hmoob xyoo 1954.