Xov xwm qhia txog lub tsev teev ntuj tsa nyob Los Tsuas Teb nco txog THOJ Xyooj Paj Lug lub txiaj ntsim (sau hnub 11 lub 9 hli 2021)

Tom qab tus Tswv Qhia Louis Marie Ling Mangkhanekhoun tuaj xyuas lub tsev teev ntuj tas, cov tub txib hauj lwm pib tsa cov phab ntsa thiab tsa lub tsev yau txais neeg nyob ib sab ntawm lub tsev teev ntuj. Ua tsaug ntau rau cov tau pab nyiaj txiag los koom tes tsa lub tsev teev ntuj. Yog leej twg xav noog los xav pab, nej xa xov nug los sau ntawv rau : aumonerie.hmong.france@gmail.com

Yog xav paub txog THOJ Xyooj thawj tug tim khawv Hmoob uas tau txais lub meej mom ntshiab nyeem tom qab no : http://www.aumoneriehmong.com/hm/2021/08/20/thoj-xyooj-paj-lug-thawj-tug-tim-khawv-hmoob-uas-tau-txais-lub-meej-mom-ntshiab/

Nouvelles de l’avancée des travaux de la chapelle du Bienheureux THOJ Xyooj Paul (mise à jour le 11/09/2021)

Les travaux de construction au Laos avancent bien et la chapelle prend sa forme définitive. Après la visite du Cardinal Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, il a été demandé aux ouvriers d’aller de l’avant et de commencer à ériger les murs ainsi que le local de rassemblement à côté de la chapelle. L’Aumônerie transmet ses remerciements à toutes celles et ceux qui ont contribué au projet et rappelle qu’il est toujours possible de soutenir la construction en adressant un mail à aumonerie.hmong.france@gmail.com.

Pour en savoir un peu plus sur la vie du bienheureux THOJ Xyooj Paul cliquer sur le lien suivant : http://www.aumoneriehmong.com/2021/08/20/thoj-xyooj-paul-bienheureux-martyr-de-la-foi-au-laos/. Ci-dessous des nouvelles photos de la chapelle.

Txhiaj-Vam Thoj