Xov xwm qhia txog lub tsev teej ntuj tiv khawv THOJ Xyooj Paj Lug nyob Nas Xas Las – Los Tsuas Teb (sau hnub 30/11/2021)

Cov tub txib hauj lawm tsa lub tsev teev ntuj tiv khawv THOJ Xyooj Paj Lug nyob Nas Xas Las (Los Tsuas Teb) lawv twb tsa tau cov phab ntsa lawm, ces lawv yuav nruab lub ru tsev thiab vov lub ru tsev. Lub hmoov nco txog tag nrho tsoom Leej Ntshiab qhib lub 11 hli ntuj no yog ib lub hmoov ua kom peb nco txog cov tau ua peb ntej, kom peb nco txog lawv txiaj lawm ntsim. Txoj kev tsa lub tsev teej ntuj nyob Nas Xas Las kuj yog ib txoj hmoov zoo rau peb tsoom ntseeg nco txog Xib Fwb THOJ Xyooj lub neej thiab lub txiaj ntsim los pab peb txoj kev ntseeg. Lub tsev koom cuab Aumônerie ua tsaug rau nej cov tau pab lawm, thiab tshaj tawm hais tias yog leej xav pab ntxiv no sau ntawv rau qhov chaw lawv qab no : aumonerie.hmong.france@gmail.com

Voici les dernières bonnes nouvelles en provenance du Laos sur la construction de la salle de prière du Bienheureux THOJ Xyooj Paul à Nasala (LAOS). La construction progresse bien, le toit ainsi que les bardeaux sont sur le point d’être posés. Le mois de Novembre débute par la fête de la Toussaint qui nous permet de nous souvenir de celles et ceux qui nous quitté et qui ont enrichi ou enrichissent encore nos vies.

La participation à la construction de la chapelle nous permet ainsi de partager avec nos frères du Laos qui ont moins de moyens notre reconnaissance envers le Bienheureux THOJ Xyooj Paul qui continue de fortifier notre foi. L’Aumônerie remercie toutes celles et ceux qui ont déjà contribué et rappelle qu’il est toujours possible de participer en adressant un mail à l’adresse aumonerie.hmong.france@gmail.com

Txhiaj-Vam Thoj