Phauj Xis lub ntees

Funérailles de Soeur Carmen CHAPDELAINE au Canada (publié le 23/02/2022)

Qhia rau peb tsoom ntseeg nyob Fab Kis Teb hais tias yuav ua Phauj Xis Soeur Carmen CHAPDELAINE lub ntees nyob Canada hnub 07/03/2022. Lawv tso nws lub cev nyob lub tsev : Coopérative Funéraire de l’Estrie, 485, rue du 24-Juin, Sherbrooke, Québec, J1E 1H1, CANADA thiab tso cai pub xyuas nws lub cev thaum 11h00 sawv ntxov mus txog 14h00 tav su, ces mam li teev Ntuj lawv qab. Lub koom cuab tsev Aumônerie tau xas ib tsab ntawv rau cov xeev ntuj coj tsoom ntseeg nyob Fab Kis Teb. Peb sawv daws ua ke thov ntuj rau Phauj Xis.

Les funérailles de Soeur Carmen CHAPDELAINE Phauj Xis se dérouleront le lundi 7 mars 2022 au Canada. Les visites seront possibles ce jour-là de 11h00 du matin à 14h00 de l’après-midi à l’adresse : Coopérative Funéraire de l’Estrie, 485, rue du 24-Juin, Sherbrooke, Québec, J1E 1H1, CANADA. La messe aura lieu après les visites à partir de 14h00. Un courrier d’information a été adressé en début de semaine par l’Aumônerie aux délégués des régions de France. Prions ensemble pour le repos de Soeur Carmen.

Lien pour les informations utiles :

https://www.coopfuneraireestrie.com/avis-de-deces/carmen-chapdelaine-208114/

Txhiaj-Vam Thoj