Lub hmoov nthuav tawm txog Txiv Plig Nyiaj Pov

Lub koom Cuab Kev Ntseeg Hmoob Fab Kis Teb, nrog rau txhua cov tiam lis xeev thov caw nej sawv daws tuaj koom lub hmoov nthuav tawm txog Txiv Plig Nyiaj Pov thiab cov Hmoob nyob hauv txoj kev ntseeg. Tuaj koom thiaj li hnov thiab pom, thiab li yuav 

paub txog kev sib qhia thiab sib fim !

caij thiab chaw : hnub tim 7-8 lub 9 hli 2024 thiab hnub tim 14-15 lub 9 hli 2024  nyob hauv lub tsev teev ntuj St Aignan hauv Orléans ( Loiret )

  Vim li cas ho npaj lub hmoov ntawd ? : 

Peb yuav los nthuav tawm txog ntawm txiv plig Nyiaj Pov uas peb nco hawm txog nws vim nws tseg tau ib txoj koom hmoov rau peb : yog tus niam ntawv Hmoob.

Peb nco txog nws lub neej hlub peb haiv Hmoob nyob hauv txoj kev ntseeg.

Peb yuav nthuav txog Hmoob keeb kwm thiab Hmoob txuj ci.

Npaj lub hmoov no nyob hauv lub tsev teev ntuj St Aignan (Orléans / Loiret ) nws txhais tau tias peb Hmoob xav qhib siab koom nrog lwm leej 

lwm tus thiab tsis tas li, peb Hmoob kuj los txhawb txog cov dej num hauv kev ntseeg nyob rau lub diocèse Orléans.

                      Rau leej twg ? : 

Rau txhua leej txhua tus, tsis hais tus hlob tus yau, tus laus tus hluas. Los txhawb kom cov hluas Hmoob paub txog keeb kwm thiab lub luag hauj lwm tshaj ntuj lus rau peb haiv Hmoob. 

Los txhawb rau lwm haiv neeg ( lwm cov koom txoos ntseeg, cov neeg ncig teb chaws, cov nyob lub xeev Loiret, etc ) kom lawv paub txog Hmoob lub neej nyob rau Fab Kis Teb.

Cécile YANG