Témoignages le 26 mai 2024 à l’occasion de la messe en mémoire des bienheureux Paul Xyooj Thoj et Père Mario Borzaga:

Mr  et Mme THOR Chia Ning ( Thoj Txiab Neeb) et Mme THO Tcha Ndzong ( Thoj Tsab Ntxhoo, niam Thaj Npis Thoj) ;

« Hnub no peb tuaj sib sau teev Ntuj nyob Châtillon sur Chalaronne nco txog peb tus tim khawv Xyooj Thoj

Yog ib hnub zoo uas peb cov ntseeg nyob thaj tsam Lyon ua ke nco txog peb tus tim khawv  Xyooj Thoj

Peb xav kom sawvdaws  rau siab los ntseeg los thov Tswv Ntuj rau Xyooj Thoj thiab  peb cov ntseeg nyob tim nplog los tsim tau ib lub tsev teev Ntuj ua nws npe thiab leejtwg xav tau koob hmoov los ho thov Xyooj Thoj .

Muaj ib hnub nej yuav tau txais nej txoj kev thov los ntawm Xyooj Thoj thiab

Ua tsaug »

Cécile YANG