Nouvelles de la chapelle du Bienheureux THOJ Xyooj Paul à Ban Nayarm (publié le 09/01/2022)

Bonnes nouvelles en provenance du Laos pour ce début d’année 2022 : la construction de la chapelle du Bienheureux THOJ Xyooj Paul est terminée. Elle est tous simplement magnifique comme on peut le voir sur les récentes photos. Son Excellence le Cardinal Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun va célébrer la messe de consécration de la chapelle ce mardi 11 janvier 2022 à 10h00 (am) et invite chacun d’entre nous. « Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué au projet, votre participation au Vicariat Apostolique de Ventiane est un grand signe de la vitalité de la mission de l’Eglise du Laos » selon les remerciements de son Excellence Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun.

Xom xwm qhia txog lub Tsev Teev Ntuj Tim Khawv THOJ Xyooj Paj Lug nyob Tiaj ntxhw tuag Los Tsuas Teb (sau hnub 09/01/2022)

Xyoo 2022 tawm tshiab no, muaj lus zoo siab qhia rau sawv daws hais tias lub tsev teev ntuj tiv khawv THOJ Xyooj Paj Lug tsa tiav lawm. Lawv tsa tau zoo nkauj kawg, raws li cov duab lawv xa tshiab tuaj no. Tus Tswv Qhia Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun yuav ua thaj txi ntuj loj foom hmoov rau lub tsev teev ntuj hnub 11 lub 1 hlis ntuj xyoo 2022 thaum 10h00 sawv ntxov thiab nws caw txhua leej txhua tus cov mus koom nrog lawv. Nws kuj muaj ib lo lus ua tsaug rau tsoom ntseeg tau sib koom tes pab lawv tsa lub tsev teev ntuj, yog ib txoj kev muab los piv tau hais tias txog kev ntseeg nyob lub xeev Vees Cas muaj txoj sia loj kawg li.

La carte d’invitation pour la cérémonie de consécration – Daim ntawv caw koom thaj txi ntuj foom hmoov rau lub tsev teev ntuj
Txhiaj-Vam Thoj