Catégorie

Vous trouverez ci-dessous les articles de la catégorie que vous avez sélectionné

Archives de catégorie Paris

Responsable Paris

Président :

Mr Tsab Tshu-Nus

Tél : 06-80-93-89-07

e-mail : zg.tsab@orange.fr

Vice-président :

Mr Vwj Tswv-Neeb

Secrétaire :

Mme Tsab Kuam-Neeb

Trésorier :

Mr Vwj Txwj-Nab et Mr Vwj Neej-Zoo

Conseillers :

Mr Yaj Xaiv-Tsom

Mr Yaj Ywj-Pheej

Mr Thoj ntxoov-Oo

Mme Lis Mim

Mr Yaj Ces-Kem

Coj kev ntseeg :

Mr Vaj Nyiaj-Lwm

Pab Xh coj kev ntseeg :

Mr Muas Nkaj-Tsab

Mr Yaj Tshuas-Rwg

Mr Vaj Vam-Phaj

Accompagnateur des catéchumènes :

Mme Thoj Zoov-Tsu

Mme Yaj Choj

Txwj Laus :

Mr Muas Ntsum-Laj

Mr Vaj Nyiaj-Lwm

Mr Yaj ntxhoo-yeeb

Mr Lis Nkiag-Pov

Mr Vwj Tswv-Neeb

Mr Xyoj Ntsuab-Ntxhais

Tswj tsiab peb caug thiab lwm yam :

Mr Vwj Txwj-Nab

Mr Tsab Nyiaj-Tuam

Pab tu tsev teev ntuj :

Mr Lauj Suav

Mme Lis Xaiv-Phiab

Mme Ham Maiv-Yig