Décès de Sœur Carmen CHAPDELAINE

Phauj Xis tau tas sim neej hnub 14/02/2022 (mis à jour le 21/02/2022)

C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Soeur Carmen CHAPDELAINE Phauj Xis au Canada le 14 février 2022. Soeur Carmen a accompagné les jeunes filles Hmong du temps des missionnaires au Laos. Unissons-nous dans la prière et demandons au Christ sa miséricorde pour que Soeur Carmen repose dans la Paix et la Lumière de Dieu.

Tshaj tawm rau peb sawv daws paub hais tias Phauj Xis Soeur Carmen CHAPDELAINE nyob Canada tau tas sim neej hnub 14/02/2022. Phauj Xis tau nrog cov Txiv Plig pab thiab xyuas cov ntxhais Hmoob nyob Los Tsuas Teb ua ntej lub teb chaws tawg. Peb sawv daws ua ke thov Tswv Ntuj kom hlub Phauj Xis thiab nws tsev neeg.

Ci-dessous le lien vers les informations et l’avis de décès :

https://www.coopfuneraireestrie.com/avis-de-deces/carmen-chapdelaine-208114/

Txhiaj-Vam Thoj