Le Père Gigi Sion nous a quittés – Txiv Plig Vaj Pov tau tas sim neej lawm

Txiv plig Vaj Pov tau tas sim neej lawm (publié le, sau hnub 24/10/2022)

Très chers amis,

Nous avons appris par les Oblats de Marie Immaculée, le rappel à Dieu du Père Gigi Sion intervenu le 20 octobre 2022. Beaucoup d’entre vous le connaissent, il a apporté la Bonne Nouvelle de Jésus aux Hmong du Laos de novembre 1957 à juin 1975. Ses obsèques se dérouleront le 25 octobre 2022 à Rome en Italie. Pour celles et ceux d’entre vous qui souhaitent faire part d’un don, vous pouvez le faire à l’aide du lien suivant jusqu’au 25 octobre 2022 :
https://lydia-app.com/collect/30446-en-hommage-a-pere-gigi-sion-nco-txog-txiv-plig-vaj-pov/fr
Les dons seront envoyés au Procureur des Missions OMI.
L’Aumônerie vous remercie et que le Seigneur veille sur chacun de vous et sur vos familles.

YAJ Xaiv Tsom
Coordinateur de l’Aumônerie Catholique des Hmong de France

Nyob zoo hawm txog ib tsoom niam txiv, kwv tij phooj ywg nyob hauv txoj kev ntseeg,

Peb tshaj tawm tuaj rau nej paub hais tias, txiv plig Vaj Pov (père Gigi Sion, omi italien) tau tas sim neej rau hnub tim 20 lub 10 hli ntuj 2022.

Feem coob, nej paub tias nws tau tuaj tshaj lub Moo Zoo rau peb cov Hmoob nyob Los Tsuas teb txij li thaum lub 11 hlis xyoo 1957 mus txog ntua lub 6 hli ntuj 1975.

Lub Koom Haum Os Nplas yuav npaj lub txoos teev Ntuj rau nws, rau hnub tim 25 lub 10 hli ntuj 2022, thaum 15 teev, nyob rau Los Mas, Is Tas Lias Teb.

Lub sij hawm los luv thiab nyob deb rau peb cov Hmoob, ces peb yuav mus koom tsis tau.
Vim li no, yog muaj leej twg tseem nco txog txiv plig Vaj Pov tej txiaj ntsha txiaj ntsig, xav pab nyiaj tshav ntuj mus rau lub Koom Haum Os Nplas, ua Hmoob ntiag tug; nej mus tso tau rau ntawm no :

https://lydia-app.com/collect/30446-en-hommage-a-pere-gigi-sion-nco-txog-txiv-plig-vaj-pov/fr

Hnub tim 25 sawv ntxov, peb mam tshaj thiab xa cov nyiaj mus rau Lub Koom Haum Os Nplas nyob Los Mas ( Procureur des Missions OMI ).

Thov kom Tswb Ntuj foom hmoov zoo rau nej thiab nej tsev neeg txhua tus.

Ua nej sawv daws tsaug.

Yaj Xaiv Tsom
Sawv cev ntawm lub Koom Cuab Keb Ntseeg Fab Kis Teb
Coordinateur de l’Aumônerie des Hmong de France

Txhiaj-Vam Thoj