Mus Foom hmoov zoo rau ib yim neeg tseem coj qub kev cai tsev, lawv thov los coj kev cai ntseeg ntuj nyob nram Saumur

Lub vas thiv 08 lub 6 hlis ntuj 2019 no, peb tus txiv plig thiab peb tus thawj tswj lub koom txoos kas tos lis hmoob nyob fab kis teb tau mus nram lub zos Saumur mus foom hmoov zoo rau ib yim neeg ua lawv thov los ntseeg tswv ntuj .

Ntsuab-Rwg Thoj