Author Archive by Ntsuab-Rwg Thoj

Hnub chiv 2 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xais : Tshooj : 62 Nqe : 1 – 5

Lub ntsiab lus : Yes Lus Xas Les yog Tswv Ntuj tus nkauj nyab tshiab.

1 Vim muaj Xis Yoos, kuv yuav tsis nyob twj ywm. Vim muaj Yes Lus Xas Les, kuv yuav tsis so, mus txog lub caij nws txoj kev yeej tawm plaws xws li ib qho kaj, nws txoj kev yeej tawm plaws xws li ib teg tsau cig cig.

2 Cov kuj cuab yuav pom koj txoj kev yeej, tas cov vaj huv si yuav pom koj lub hwj chim. Luag yuav tis npe tshiab hu
koj, yog HUAB TAIS lub ncauj yuav qhia.

3 Koj yuav zoo li ib lub mom teev kub muaj hwj chim nyob hauv HUAB TAIS tes. Zoo li ib lub kaus mom ua vaj nyob hauv koj tus Tswv Ntuj xib teg.

4 Luag yuav tsis hais ntxiv txog koj tias : « Tus luag tso pov tseg. » Luag yuav hu koj tias : « Kuv lub chaw zoo siab. »
Luag hu koj thaj av tias : « Nkauj nyab tshiab. » Vim koj yuav yog HUAB TAIS chaw zoo siab thiab koj thaj av yuav ua nkauj nyab tshiab.

5 Tus tsim koj, nws yuav qaws koj ua nws txij nkawm zoo li ib tug tub hluas yuav ib tug ntxhais nkauj xwb. Koj yuav
ua koj tus Tswv Ntuj zoo siab lom zem, xws li tus nkauj nyab ua nraug vauv lub chaw sov siab dhia daj dhia luag.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Los Nthos : Tshooj : 12 Nqe : 4 – 11

Lub ntsiab lus : Muaj ntau lub txiaj ntsim. Tab sis yog tuaj ntawm tib tug Tswv Ntuj tuaj.

4 Ntuj pub ntau yam txiaj ntsim, tiam sis yog tuaj ntawm Leej Ntuj Plig tib leeg tuaj xwb.

5 Muaj ntau txoj kab xwm, tab sis yog tuaj ntawm tib tug Huab Tais tuaj.

6 Muaj ntau txoj hauj lwm, tab sis yog tib tug Tswv Ntuj ua cov hauj lwm ntawd nyob hauv txhua leej tib neeg.

7 Ntuj pub Leej Ntuj Plig rau peb kom peb pab tau tsoom sid.

8 Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub ib zaj lus thoob tsib rau lawv. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub ib zag txuj ci rau lawv.

9 Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv muaj ib lub siab ntseeg. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj kho mob.

10 Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj ua hwj huam yees ntxwv. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj ua Yaj Saub. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj pom tias puas yog dab. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj hais ntau xeem lus. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj txhais ntau xeem lus.

11 Tas ib puas tsav yam ntawd, yog Leej Ntuj Plig tib leeg ua, yog Leej Ntuj Plig tib leeg muab faib rau zeej tsoom sawv
daws, raws li nws nyiam.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Zam ; Tshooj : 2 Nqe : 1 – 11

Lub ntsiab lus : Rooj tshoob hauv zos Kas Nas

1 Peb hnub tom qab, muaj ib rooj tshoob hauv lub zos Kas Nas xeev Nkas Lis Lais. Yes Xus niam mus nrog
lawv noj tshoob nyob ntawd.

2 Lawv caw Yes Xus thiab nws cov thwj tim mus noj tshoob thiab.

3 Lawv tsis tshuav cawv ntxiv lawm, Yes Xus niam hais rau Yes Xus tias : « Lawv tsis muaj cawv ntxiv lawm. »

4 Ces Yes Xus hais rau nws niam tias : « Niad, tsis yog wb hauj lwm. Kuv lub sij hawm tseem los tsis tau txog. »

5 Yes Xus niam hais rau cov tub ce cawv tias : « Yes Xus kom nej ua yam twg, mas nej ua huv tib si mog. »

6 Nyob ntawd, muaj rau lub hub zeb teem dej rau cov Yus Das siv raws li lawv tej kev cai ntxuav tes. Ib lub hub ntim tau peb los plaub thoob dej.

7 Yes Xus hais rau cov tub ce cawv tias : « Nej hliv dej kom puv cov hub no. » Ces lawv hliv dej puv nkaus cov hub.

8 Yes Xus hais rau lawv tias : « Zaum no, nej ce cov dej no nqa mus rau txiv thiaj com. » Ces lawv ce cov dej ntawd nqa mus.

9 Thaum txiv thiaj com saj cov dej txia ua cawv, mas nws tsis paub cov cawv los qhov twg los. Tab sis cov tub ce cawv
paub lawm, vim lawv yog cov ce. Txiv thiaj com hu nraug vauv los.

10 Nws hais rau nraug vauv tias : « Sawv daws ce cov cawv qab los haus tso. Thaum cov neeg qaug cawv lawd,
mam li ce cov qab tsis heev los haus. Hos koj, koj muab cov cawv qab cia txog tav no. »

11 Yes Xus thawj lub cim yog zoo li ntawd. Nws ua thawj lub cim nyob Kas Nas xeev Nkas Lis Lais. Nws ua nws lub
hwj chim tawm los rau pom, ces nws cov thwj tim ntseeg txog nws.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

YesXus txais lub cim ntxuav. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xais :Tshooj : 40 Nqe : 1 – 5; * – 11

Lub ntsiab lus : His Xais ceeb toom cov lus nplij Hais Xas Lais.

1 Nej tus Tswv Ntuj hais tias : « Nej nplij kuv haiv neeg, nej nplij lawv mas !

2 Nej hais lus rau hauv Yes Lus Xas Les nruab siab. Nej hais nrov nrov rau nws tias nws lub caij ua qhev
dhau lawm. Nws them txim txhaum tas lawm. Cov xwm uas nws txais ntawm HUAB TAIS txhais tes los them nws cov
txhaum twb tshaj nws cov txhaum ob npaug lawm. »

3 Muaj ib lub suab qw tias : « Nej npaj ib txog kev hauv teb chaws suab puam rau Tswv Ntuj taug. Nej ncaws ib txog kev ncaj hauv cov teb chaws quav poj rau peb tus Tswv Ntuj.

4 Nej txhub cov hav tob kom siab, kom cov roob thiab cov hauv toj cia li qis, kom cov tiaj muaj pov toj, hloov ua hav tiaj tus yees, kom cov toj ntxhab hloov ua tshav puam.

5 HUAB TAIS lub hwj chim yuav tawm los. Txhua tus muaj lub cev nqaij puav leej yuav pom lub hwj chim, vim HUAB TAIS lub ncauj tau hais lus.

9 Koj yog tus fi tsab xov zoo no mus rau Xis Yoos. Koj nce mus saum ib lub roob siab, koj tsa suab qw nrov nrov mas ! Koj yog tus fi tsab xov zoo mus rau Yes Lus Xas Les, koj txhob ntshai cuab suab. Koj hais rau cov nroog Yus Das tias :
« Ntsia ntawm no saib, yog nej tus Tswv Ntuj. »

10 Saib HUAB TAIS Tswv Ntuj nyob ntawm no. Nws tuaj txog, nws muaj hwj huam ! Nws txhais npab ua tswv kav
sawv daws. Nej ntsia tus nqi zog nrog nws. Cov nyiaj nws them nyob ntawm nws xub ntiag.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tis Tos : Tshooj : 2 Nqe : 11 – 14; 3, 4 – 7

Lub ntsiab lus : Vim li cas sawv daws thiaj yuav coj tus yam ntxwv zoo.

11 Sawv daws yuav coj tus yam ntxwv zoo, vim Tswv Ntuj lub txiaj ntsim yog lub qhov dej uas txhawv txoj kev cawm
txhua leej txhua tus. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim tawm los rau sawv daws pom xyeem.

12 Tswv Ntuj lub txiaj ntsim qhia peb kom tso kev tsis hwm Ntuj pov tseg, tso txoj kev ntshaw txog lub sim ceeb no tseg, kom tiam neej no, peb ua neej nyob hauv txoj kev cheem peb lub siab, hauv txoj kev ncaj, thiab kev hwm Ntuj.

13 Vim peb tos thiab peb vam ntsoov txoj kev kaj siab lug. Peb tos kom peb tus Tswv Ntuj loj, Yes Xus Pleev uas
yog tus cawm peb lub hwj chim tawm los rau qhov muag pom xyeem.

14 Yes Xus Pleev, nws muab nws rau luag ntes, kom nws txhiv tau peb ntawm txhua txoj kev phem. Nws ntxuav ib haiv
neeg kom huv los ua nws tug, thiab kub siab ua cov dej num zoo.

4 Tab sis, hnub uas tus Tswv Ntuj cawm peb qhib nws lub siab zoo tawm los thiab nws txoj kev nyiam tsoom sid tawm los rau qhov muag pom xyeem,

5 mas nws tsis tshuaj tias peb puas tau ua cov dej num ncaj los tsis tau. Nws tsuas mloog nws lub siab khuv leej neeg. Nws cawm peb nyob hauv cov dej ntxuav neeg, kom peb rov yug los tshiab, thiab rov tshiab tuaj nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab.

6 Tswv Ntuj tso Leej Ntuj Plig los nyob puv hauv peb ntau kawg, nyob hauv Yes Xus Pleev, tus cawm peb.

7 Leej Pleev lub txiaj ntsim ua kom peb ntshiab tuaj, ces peb tso siab tau tias peb yuav txais txoj sia nyob mus li los ua peb lub cuab tam.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 3 Nqe : 15 – 16. 21 – 22

Lub ntsiab lus : Zam Ntxuav Plig tawm tuaj. Yes Xus txais kab ke ntxuav.

15 Tsoom pej xeem vam vam tos ntsoov, sawv daws ua xyem xyav txog Zam rau nruab siab tias tej zaum Zam yog Leej Pleev.

16 Ces Zam hais rau sawv daws tias : « Ntawm kuv, mas kuv muab dej los ntxuav nej, tab sis tus muaj zog dua kuv
yuav tuaj. Kuv tsis tsim nyog daws txoj hlua khi nws nkawm khau. Tus ntawd yuav ntxuav nej nyob hauv Leej Ntuj Plig
Ntshiab thiab hauv hluav taws.

21 Thaum uas tsoom pej xeem txais kab ke ntxuav tas, thiab Yes Xus kuj txais kab ke ntxuav tas lawm, ces Yes Xus teev
Ntuj. Lub ntuj qhib plho los,

22 ces Leej Ntuj Plig Ntshiab yees ua ib lub cev, xws li ib tug nquab, nqes los saum Yes Xus. Ib lub suab nrov saum ntuj tuaj tias : « Koj yog kuv Leej Tub. Hnub no kuv xeeb koj. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

L’Epiphanie ntawm Tswv Ntuj xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xais : Tshooj : 60 Nqe : 1 – 6

Lub ntsiab lus : Yasv tom ntej Yes Lus Xas Les yuav muaj koob meej.

1 Yes Lus Xas Les, koj sawv ! Kom koj qhov pom kev ci ntsa iab mas ! Vim koj qhov pom kev tuaj txog, thiab HUAB TAIS lub hwj chim sawv los ziab koj.

2 Ntsia saib ! Qhov tsaus ntuj vov tas lub ntiaj teb. Ib twv huab dub vov cov haiv neeg. Tab sis HUAB TAIS lub hwj
chim nyob hauv koj.

3 Cov kuj cuab taug kev mus, nyob hauv koj qhov pom kev. Koj yog lub hnub tawm tuaj kaj cov vaj kom lawv pom kev
mus.

4 Koj tsa muag ntsia nyob ncig koj mog ! Koj yuav pom sawv daws sib sau tuaj cuag koj. Koj cov tub tuaj tej teb chaws
deb tuaj, lawv ris koj cov ntxhais ntawm duav.

5 Koj pom li ntawd, koj yuav ua ntsej muag luag ntxhi. Koj lub plawv yuav dhia paj paws, koj lub siab yuav nthuav.
Tej txhab kub nram dej ntuj tuaj thawj koj. Cov kuj cuab tej nyiaj tej kub tuaj nyob hauv koj.

6 Cov ntxhuav tuaj ua npoj ntws. Cov thauj tuaj ntawm Mas Dias thiab Es Fais. Lwm cov tuaj Ses Npas tuaj, lawv thauj
kub thiab txab txiv yoov tuaj, lawv tshaj HUAB TAIS cov hauj lwm loj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Es Fes Xos : Tshooj : 3 Nqe : 2 – 3a. 5 – 6

Lub ntsiab lus : Paj Lug yog tus ub tsob hwb Leej Pleev cov txuj zais ntshis.

2 Kuv xav tias nej yeej tau hnov piavtxog qhov Tswv Ntuj pub txiaj ntsim zoo li cas rau kuv, kom kuv tau kev pab nej.

3 Tswv Ntuj qhib nws cov txuj ci zais tob tob los rau kuv pom xyeem : yog cov lus kuv nyuam qhuav piav me ntsis rau
nej ntawd.

5 Ntuj tsis tau qhib cov txuj zais tob no rau txheej laus thaud, xws li nws nyuam qhuav qhib rau nws cov Hauv Paus Xa
Lus ntshiab, thiab rau nws cov Yaj Saub, nyob hauv Leej Ntuj Plig :

6 yog qhov tias cov neeg teev pej kum dab txais ib lub cuab tam xws luag, lawv ua tes taw nyob hauv tib lub Cev, lawv txais Ntuj cov lus cog ib yam li luag, nyob hauv Yes Xus Pleev, vim lawv mloog lub Moo Zoo.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Tais : Tshooj : 2 Nqe : 1 – 12

Lub ntsiab lus : Cov kws hnub qub tuaj hawm Yes Xus.

1 Yes Xus yug los nyob Npes Les Hes, Yus Das teb, yog lub caij Hes Los ua vaj. Muaj ib co kws hnub qub tuaj Toob Fab
tuaj txog Yes Lus Xas Les.

2 Lawv nug tias : « Tus vaj Yus Das uas nyuam qhuav yug los nyob qhov twg ? Peb pom nws lub hnub qub tawm nyob Toob Fab, peb tuaj hawm nws. »

3 Tus vaj Hes Los hnov li ntawd, nws lub siab nphau npog. Tas Yes Lus Xas Les kuj nrog nws ua siab nphau npog thiab.

4Hes Los hu cov thawj leej choj thiab pej xeem cov kws ntawv tuaj tas huv tib si. Nws nug lawv txog qhov chaw uas Leej Pleev yuav yug los.

5 Lawv teb tias : « Nyob Npes Les Hes, Yus Das teb, vim tus yaj saub sau tseg tias :

6 Koj, Npes Les Hes, Yus Das thaj av, koj tsis yog lub zos Yus Das me tshaj cov, vim ib tug thawj coj yuav tawm hauv koj
los, nws yuav zov kuv haiv His Xas Lais. »

7 Hes Los hu cov kws hnub qub twj ywm tuaj. Nws kom lawv qhia meej lub sij hawm uas lub hnub qub tau tawm tuaj.

8 Ces nws cia lawv mus Npes Les Hes. Hes Los hais rau lawv tias : « Nej mus tshuaj tus me nyuam kom meej,
thaum nej nrhiav tau nws, nej xa xov qhia kuv paub, vim kuv xav mus hawm nws thiab. »

9 Tus vaj tso lus li ntawd, ces lawv sawv kev mus. Thaum ntawd, lub hnub qub uas lawv tau pom nyob Toob Fab rov mus ua lawv ntej. Nws mus nres saum qhov chaw uas tus me nyuam nyob.

10 Lawv rov pom lub hnub qub, mas lawv zoo siab kawg.

11 Lawv chaws mus hauv tsev, lawv pom tus me nyuam thiab nws niam Mab Liab, lawv pe, lawv hawm nws.
Lawv qhib lawv cov phij xab, lawv cev kub, cev txab ntoo xyab, thiab cev txab txiv yoov ua paj tshab rau nws.

12 Ntuj qhia lawv hauv npau suav kom txhob rov qab mus pem Hes Los tsev. Ces lawv taug dua ib txog kev rov mus
lawv teb chaws.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Caij nyoog teev ntuj cheeb tsam Paris Xyoo C

Yuav teev ntuj tom lub tsev teev ntuj Eglise de la Sainte Famille nyob Grigny thaum 14 h 30

09 / 01 / 2022 à 14 h 30

06 / 02 / 2022 à 14 h 30

20 / 03 / 2022 à 14h 30

10 / 04 / 2022à 14 h30

15/ 05 / 2022 à 14 h 30

19 / 06 / 2022 à 14 h 30

11 / 09 / 2022 à 14 h 30

09 / 10 / 2022 à 14 h 30

13 / 11 / 2022 à 14 h 30

11 / 12 / 2022 à 14 h 30

Muaj dab tsi noog tau rau :

Txiv plig : Père Jean Guellerin Père accompagnateur

Mr Yaj Ces Kem Saib xyuas cov ntawv ntshiab

Mr Vwj Tswv Neeb Thawj coj ntawm pawg ntseeg hmoob nyob Paris

Hnub chiv 4 ntawm lub caijtos Huab Tais

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Mis Kes : Tshooj : 5 Nqe : 1 – 4

Lub ntsiab lus : His Xas Lais yuav txom nyem muq txog lub caij ib tug poj niam yuav xeeb tub.

1 Npes Les Hes, Es Fas Tas, koj yog lub zos me nyob hauv Yus Das cov xeem. Tus yuav kav His Xas Lais
yuav tawm ntawm koj los ua kuv li. Nws lub keeb tuaj ntawm puag txheej thaud tuaj.

2 Yog vim li ntawd mas HUAB TAIS yuav tso cov His Xas Lais pov tseg ib ntus, mus txog lub caij uas tus yuav yug
me nyuam nws yug tau nws tus me nyuam lawm. Txog lub caij ntawd, tus yug los cov kwv tij seem yuav rov los nrog His Xas Lais tsoom me nyuam.

3 Tus yug los yuav sawv, nws yuav zov nws pab yaj nog zaub. HUAB TAIS lub hwj huam nres nws. Tswv Ntuj lub npe
muaj hwj chim nrog nws. Lawv yuav tsa vaj tsa tsev vim tus saib lawv yuav nto moo loj mus txog npoo ntiaj teb.

4 Lub teb chaws yuav tau nyob thaj yeeb.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hes Nplaws : Tshooj : 10 Nqe : 5 – 10

Lub ntsiab lus : Thaj txi Ntuj muaj nqi.

5 Vim qhov ntawd, thaum Leej Pleev los nyob ntiaj teb no, nws thiaj hais tias : “Tswv Ntuj, cov thaj txi Ntuj thiab cov
paj tshab, mas koj tsis xav yuav, koj thiaj puab ib lub cev rau kuv.

6 Cov thaj hlawv tsiaj thiab cov thaj txi Ntuj them txim txhaum, koj tsis zoo siab txais.

7 Kuv thiaj hais tias : “Tswv Ntuj, kuv tuaj ua raws li koj nyiam, raws li riam Ntawv sau hais txog kuv”.

8 Leej Pleev xub hais tias : “Cov thaj txi Ntuj, cov paj tshab, cov thaj hlawv tsiaj, cov thaj txi Ntuj them txim
txhaum, koj tsis zoo siab txais : tej ntawd yog tej yam uas Txoj Cai qhia kom cev.

9 Leej Pleev hais ntxiv tias : “Kuv tuaj ua raws li koj nyiam.” Li ntawd, Leej Pleev rhuav thawj txoj cai,
nws tsa ib txog tshiab los hloov.

10 Vim nws tau ua qhov zoo no, mas peb thiaj ntshiab tuaj. Yes Xus Pleev cev nws lub cev ib zaug xwb, ces peb ntshiab mus li.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 1 Nqe : 39 – 45

Lub ntsiab lus : Mab Liab mus xyuas Es Lis Xas Npes.

39 Tau ob peb hnub, ces Mab Liab sawv kev mus, nws rau siab ntso mus pem toj siab, rau ib lub nroog nyob xeev Yus Das.

40 Nws chaws mus hauv Ntxas Kas Lias tsev, nws foom lus nyob kaj lug rau Es Lis Xas Npes.

41 Thaum Es Lis Xas Npes hnov Mab Liab foom kev kaj lug, mas nws tus me nyuam dhia hauv nws plab, thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab los nyob puv hauv Es Lis Xas Npes.

42 Ces Es Lis Xas Npes tsa suab hlo hais nrov nrov tias : « Koj tau koob tau hmoov tshaj ib tsoom poj niam huv tib si, thiab lub txiv txi hauv koj lub cev tau koob tau hmoov.

43 Ua cas Ntuj thiaj pub kom kuv tus Huab Tais leej niam tuaj xyuas kuv ?

44 Koj saib, thaum kuv hnov dheev koj lub suab foom kev kaj lug nrov txog kuv pob ntseg, tus me nyuam hauv kuv plab dhia zoo siab.

45 Tus tau ntseeg tias cov lus Huab Tais hais rau nws yuav tsheej xeeb, mas nws txoj hmoov zoo ! »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Tshaj moo qaij qaug nyob xeev Loiret 45

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias  niam Tcha Deu  tau tas sim neej lawm.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau lub week-end 10 / 12 /2021 rau 33 / 12 / 2021 tuaj no.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau nyob rau lub chav tsev :

PFG Saran

100 Allée Léon Delagrange

45 770 Saran

Vendredi 10 / 12 / 2021 :

  • 10 : Muab tus qauv tso hauv hleb

Lundi 13 / 12 / 2021 :

  • 14 h 15 : Npaj muab lub hleb kaw
  • 14 h 30 : Ua kab lis kev cai
  • 15 h 30 ; coj tus qauv mus tim toj ntxas : Cimetière des Ifs Rue de Pimelin 45 770 Saran

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau niam Tcha Deu tus ntsuj plig.

Lub caij COVID-19 no, nws tsev neeg yuav npaj cov ntaub npog ntsej muag thiab cov tshuaj ntxuav tes rau cov neeg yuav tuaj nrog lawv hlub lawv niam.

Hnub chiv 3 ntawm lub caijtos Huab Tais

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Xos Fos Nias : Tshooj : 3 Nqe : 14 – 18 a

Lub ntsiab lus : Thaum cov His Xas Lais tseem zwm rau cov yeeb ncuab, tus Yaj Saub pab tsoom His Xas Lais tso sieab tias Tswv Ntuj yuav cawm lawv. Peb tsoom ntseeg ntaus rog tiv kev txhaum, peb yuav tso siab tias Tswv Ntuj yuav pab peb kom yeej.

14 Leej me ntxhais Xis Yoos, koj seev suab luag lom zem mas ! Tsoom His Xas Lais, nej cav lus zoo mog ! Me ntxhais Yes Lus Xas Les, koj dhia hom khaj mas !

15 HUAB TAIS yuav thim nws cov lus txiav txim rov qab. Koj yuav tsis pom koj cov yeeb ncuab ntxiv. Huab Tais ua vaj nyob nruab nrab hauv koj, His Xas Lais. Koj yuav tsis ntsib kev raug xwv txheej ntxiv.

16 Hnub ntawd, cov neeg nyob Yes Lus Xas Les hais tias : “Xis Yoos, koj txhob ntaus siab me ! Koj ob txhais tes tsis txhob tshee !

17 Koj tus HUAB TAIS Tswv Ntuj nyob nruab nrab hauv koj ! Nws yog tus cawm koj. Nws zoo siab tas nrho vim koj. Nws hlub koj, nws ua kom koj rov tshiab tuaj. Nws dhia hom khaj, kuj yog vim koj.”

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Fis Lis Pos : Tshooj : 4 Nqe : 4 – 7

Lub ntsiab lus : Cov ntseeg muab siab rau coj tus yam ntxwv tsim txiaj, lawv zoo siab coj tus yam ntxwv zoo, vim Huab Tais nyob ze, lawv yuav pom nws.

4 Nej yuav zoo siab mus li nyob hauv Huab Tais. Kuv rov hais dua tias nej zoo siab tiag mog !

5 nej yuav ua kom sawv daws paub tias, nej txawj yuav luag siab, vim Huab Tais los txog ze lawm.

6 Nej tsis txhob txhawj dab tsi. Thaum nej thov Ntuj, thiab nej teev Ntuj, mas nej kuj yuav ua Ntuj tsaug. Thiab tej yam nej xav tau, nej yuav hais rau Tswv Ntuj paub.

7 Tswv Ntuj txoj kev thaj yeeb zoo tshaj qhov yus xav tau : nws txoj kev thaj yeeb yuav txuag nej lub siab thiab nej lub tswv yim kom nyob hauv Yes Xus Pleev.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 3 Nqe : 10 – 18

Lub ntsiab lus : Yes Xus yog tus siab ntshiab. Nws xav kom cov neeg ntseeg xyuam ua neeg siab ntshiab, xyaum nrhiav kev hwm thiab pab luag.

10 Ces tsoom neeg nug Zam tias : « Peb yuav ua dab tsi ? »

11 Zam teb rau lawv tias : « Tus muaj ob lub tsho, yuav faib rau tus tsis muaj. Tus muaj mov noj, nws kuj yuav ua li ntawd thiab. »

12 Ib co sau se kuj tuaj txais kab ke ntxuav, lawv hais rau Zam tias : « Xib Hwb, peb yuav ua dab tsi ? »

13 Zam hais rau lawv tias : « Nej tsis txhob kom luag them tshaj txoj cai txiav. »

14 Ib co tub rog kuj nug Zam tias : « Peb ne, peb yuav ua dab tsi ? » Zam hais rau lawv tias : « Nej txhob quab yuam leej twg, txhob ntxias yuav dab tsi. Nej nyiaj hli raug npaum li cas, mas nej yuav txaus siab txais li ntawd. »

15 Tsoom pej xeem vam vam tos ntsoov, sawv daws ua xyem xyav txog Zam rau nruab siab tias tej zaum Zam yog Leej
Pleev.

16 Ces Zam hais rau sawv daws tias : « Ntawm kuv, mas kuv muab dej los ntxuav nej, tab sis tus muaj zog dua kuv
yuav tuaj. Kuv tsis tsim nyog daws txoj hlua khi nws nkawm khau. Tus ntawd yuav ntxuav nej nyob hauv Leej Ntuj Plig
Ntshiab thiab hauv hluav taws.

17 Nws txhais tes tuav lub vab, nws yuav ntxuaj nws lub tshav ntaus nplej. Nws yuav yawm nplej rau hauv nws lub txhab. Hos cov npluag, nws yuav muab hlawv hauv lub cub tawg tsis txawj kug. »

18 Zam tseem hais ntau zaj qhuab qhia ntxiv los tshaj lub Moo Zoo rau tsoom pej xeem.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub chiv 2 ntawm lub caij tos Huab Tais

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Npas Lws : Tshooj : 5 Nqe : 1 – 9

Lub ntsiab lus : Lub Koom Txoos nyob ntiaj teb no yog zoo li tsoom His Xas Lais nyob Npas Npis Los. Lub koom txoos raug kev ntxhov. Tab sis peb yuav nco tias txoj kev peb taug mas yog ib txog kev mus tshwm rau Tswv Ntujlub Ceeb Tsheej.

1 Yes Lus Xas Les, koj hle koj lub tsho tu siab thiab lub tsho txom nyem pov tseg ! Koj muab Tswv Ntuj lub hwj chim zoo nkauj los ua tsoos rau koj hnav mus li.

2 Koj muab Tswv Ntuj txoj kev ncaj los ua koj lub tsho tshaj sab, koj muab Tus Nyob mus li lub koob meej los rau koj ua
kaus mom ntoo.

3 Vim Tswv Ntuj yuav muab koj lub meej mom rau lub qab ntuj khwb pom xyeem.

4 Tswv Ntuj yuav tis npe rau koj mus li zoo li no : « Cov neeg ncaj txoj kev thaj yeeb, cov neeg hwm Ntuj lub hwj chim ! »

5 Yes Lus Xas Les, koj sawv tsees mas ! Koj mus nyob pem hauv sab ! Koj ntsia sab hnub tuaj saib ! Koj pom koj cov me nyuam sib txoos qw ntsuag qees txij toob fab mus rau xib fab. Yog tus Ntshiab coj lawv kom los, vim Tswv Ntuj nco ntsoov txog lawv.

6 Thaum ntej, koj cov me nyuam tau ncaim koj mus ko taw. Yeeb ncuab cab lawv. Tab sis nyem no Tswv Ntuj coj
lawv rov los rau koj, nws nquam lawv los xws li tus vaj cov ntxhais muaj hwj chim zaum hauv lub theej kiab vaj ntxwv.

7 Tswv Ntuj tau txiav txim siab kom tej toj roob siab thiab tej pov roob uas ib,txwm nyob, cia li qis. Tswv Ntuj txiav
txim kom txhub tej hav tob kom lub teb chaws tiaj. His Xas Lais thiaj yuav ntauj kev, lawv yuav tau nyob nyab xeeb hauv Tswv Ntuj lub hwj chim.

8 Cov hav zoov, hav ntoo tsw qab yuav ua ntxoov ntxoo roos His Xas Lais, vim Tswv Ntuj txiav li ntawd.

9 Tswv Ntuj yuav coj His Xas Lais mus taug txoj kev lom zem, mus taug txoj kev pom kev lug nyob hauv nws lub hwj
chim. Nws yuav cia nws lub siab khuv leej neeg thiab nws lub siab ncaj ua lawv luag mus kev.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Fis Lis Pos : Tshooj : 1 Nqe : 4 – 6. 8 – 11

Lub ntsiab lus : Paj Lug thov Tswv Ntuj kom cov neeg pib ntseeg nyob Fis Lis Pos hlob mus nyob hauv txoj kev ntseeg, kom lawv ua ib lub Koom Txoos hlob tiav nyob hauv Yes Xus.

4 Kuv zoo siab thov Ntuj rau nej tsis tseg,

5 vim kuv nco tias, txij thawj hnub los txog tav no, nej tau nrog kuv tshaj lub Moo Zoo.

6 Kuv paub tseeb tias, tus tau pib ua hauj lwm nyob hauv nej, nws tau ua ib txoj hauj lwm zoo kawg, thiab nws
yuav ua kom tiav, mus txog Yes Xus Pleev lub Hnub Nyoog.

8 Tswv Ntuj ua tim khawv tau tias, kuv hlub nej mos nyoos nyob hauv Yes Xus Pleev lub siab. 9 Kuv thov Ntuj li no :
thov kom nej txoj kev nyiam Ntuj hlob, zuj zus, thiab nej paub zaj txuj ci tseeb, kom nej txawj xav,

10 mas nej thiaj li yuav pom tau qhov zoo tshaj, thiab yuav ua neeg siab dawb siab huv, kom tsis txhob muaj ib qho xyeej nyob hauv nej, mus txog Leej Pleev lub Hnub Nyoog.

11 Nej yog ib co txiv ntoo siav hauv txoj kev ncaj, uas Leej Pleev muab rau peb ris kom Tswv Ntuj nto koob meej, thiab kom sawv daws cav lus zoo txog Tswv Ntuj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 3 Nqe : 1 -6

Lub ntsiab lus : Zam ntxiav plig tawm tuaj.

1 Lub zwj ceeb ntawd, Tis Npes Xes Ntxas ua vaj ntxwv tau kaum tsib xyoos, Poos Xyus Pis Las Tos ua
tswj kav Yus Das, Hes Los ua vaj txheeb kav Nkas Lis Lais, Hes Los tus tij laug Fis Lis Pos ua vaj txheeb kav Is Tus Lias
thiab Thas Kos Nis Tis. Lis Xas Nias ua vaj txheeb kav As Npis Les Nas.

2 As Nas thiab Kais Fas nkawd ua Tuam Leej Choj. Thaum ntawd, Tswv Ntuj Lo Lus nrov tuaj txog Zam nyob hauv teb chaws suab puam. Zam yog Ntxas Kas Lias tus tub.

3 Ces Zam tuaj mus ncig thoob thaj tsam ntawm dej Yos Las Das, nws tshaj ib co kab ke ntxuav pab lees txhaum kom
Ntuj zam txhaum,

4 raws li cov lus sau tseg rau hauv Yaj Saub His Xais phau ntawv tias : Tus qw hauv teb chaws quav poj lub suab hais tias : Nej npaj kev rau Huab Tais, nej ua kom nws txoj lw ncaj tuaj.

5 Yuav txhub av rau txhua lub kwj ha, yuav ncaws txhua lub roob txhua lub pov toj kom qis, yuav tho tej kev cuam kawb kom ncaj, tej kev qawj, yuav hloov ua kev tiaj.

6 Ces tas ib tsoom uas muaj lub cev nqaij yuav pom Tswv Ntuj txoj kev cawm.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Thawj hnub chiv hauv lub caij tos Huab Tais

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Yes Les Mias : Tshooj : 33 Nqe : 14 – 16

Lub ntsiab lus : Yav tom ntej Huab Tais yuav pub ib tug coj His Xas Lais

14 HUAB TAIS ceeb toom lo lus no : « Tshuav tsis ntev yuav txog lub hnub nyoog kuv yuav ua kom muaj xwm
tshwm sim tuaj raws li lo lus zoo uas kuv tau hais rau saum His Xas Lais thiab rau saum Yus Das tsev neeg tias :

15 Thaum txog lub zim txwv ntawd kuv yuav ua kom ib tug kaus coj kev ncaj hlav tuaj. Nws yuav coj kev ntshiab nyob hauv lub teb chaws.

16 Lub zim txwv ntawd Yus Das yuav txais kev cawm. Yes Lus Xas Les yuav tau nyob nyab xeeb. Kuv yuav tis npe rau
lub tsheej ntawd hu ua : « HUAB TAIS yog peb txoj kev ncaj. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tes Xas Los Nis : Tshooj : 3 Nqe : 12 – 4, 2

Lub ntsiab lus: Paj lug ua Ntuj tsaug vim nws hnov cov Tes Xas Los Nis moo. Paj Lug ntuas kom coj tus yam ntxwv ntshiab thiab nyob hauv kev nyiam.

12 Thov kom Huab Tais ua nej hlob mus, thiab vam meej nyob hauv txoj kev sib nyiam, thiab kev nyiam zeej tsoom, ib
yam li peb nyiam nej.

2 Nej twb paub cov lus peb qhia rau nej lawm, yog Yes Xus kom peb qhia nej zoo li ntawd.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 21 Nqe : 25 – 28; 34 – 36

Lub ntsiab lus : Neeg Leej Tub yuav rov los nyob. Zaj paj lug hais txog tsob txiv ncuav pias.

25 « Yuav muaj ib co cim nyob saum lub hnub, lub hli thiab cov hnub qub. Nyob ntiaj teb no, ib tsoom haiv neeg yuav raug kev txhawj xeeb loj. Dej ntuj yuav nphau ua suab nrov nroo ntws, ces cov haiv neeg yuav txhawj.

26 Neeg yuav tuag ntshai, vim sawv daws txhawj kawg txog tej yam yuav tuaj raug lub qab ntuj neeg ; vim tej
yam muaj hwj huam nyob txheej ntuj saud yuav co ua zog koog.

27 Thaum ntawd, sawv daws yuav pom Neeg Leej Tub muaj hwj huam thiab muaj koob meej loj kawg, los hauv ib tw huab los.

28 Thaum tej ntawd pib tshwm sim tuaj, mas nej yuav sawv, nej yuav tsa taub hau, vim txoj kev txhiv nej los txog ze lawm. »

34 Nej ceev faj mog, kom nej lub siab txhob qaug rau txoj kev phem kev tsis zoo, rau kev luab cawv kom qaug, thiab
rau lub neej tej kev txob xeeb, kom xwv lub zim txwv ntawd tsis txhob poob nthav los saum nej

35 xws li ib lub vas. Vim tias lub zim txwv ntawd yuav los raug txhua leej txhua tus uas nyob saum ntiaj teb daim npoo av.

36 Nej ua ib co neeg feeb meej, nej teev Ntuj tsis tseg, nej thiaj yuav muaj zog hla dim ib puas tsav yam uas yuav tshwm sim tuaj, nej thiaj yuav sawv taus ntsug ntawm Neeg Leej Tub xub ntiag. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Huab Tais Yes Xus Tswv Ntuj ntawm lub ntiaj teb. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Das Nias : Tshooj : 7 Nqe : 13 – 14

Lub ntsiab lus : Das Nias ua npau suav pom plaub tug tsiaj.

13 Hmo ntuj kuv ua npau suav pom tej ntawd, thiab kuv pom tej yam tuaj nyob saum cov huab zoo li ib tug neeg Leej
Tub, nws txav los ze ntawm tus Laus, nws mus txog ntua ntawm tus Laus xub ntiag.

14 Neeg Leej Tub txais lub hwj huam, lub koob meej thiab kev ua vaj. Tas txhia haiv neeg, txhia kuj cuab, txhia xeem lus
tsob hwb nws. Nws lub tuam teb yog ib lub tuam teb nyob mus li tsis txawj kawg. Nws lub teb chaws yuav tsis raug kev
piam tseem.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Qhib yav tom ntej : Tshooj : 1 Nqe : 4 – 8

Lub ntsiab lus : Yes Xus yog peb tus Vaj, tab sis nws kuj yog tus coj peb mus nrog nws ua Vaj. Nws tsa peb ua ib pab neeg uas ib txhij ua Vaj thiab ua Leej Choj.

4 Zam sau ntawv rau xya lub Koom Txoos nyob As Xias. Thov kom nej tau txais lub txiaj ntsim thiab txoj kev thaj yeeb tuaj ntawm Tus Nyob, Tus ib Txwm Nyob, Tus Tab Tom Los, txais txiaj ntsim thiab kev thaj yeeb tuaj ntawm xya Leej Tswv Yim, uas sawv ntawm Tus Nyob lub theej kiab hauv ntej,

5 txais txiaj ntsim thiab kev thaj yeeb tuaj ntawm Yes Xus Pleev, uas yog tus Tim Khawv pheej xeeb, tus xub yug hauv cov tub tuag los, tus tswj kav tsoom vaj nyob ntiaj teb. Nws nyiam peb, nws tau muab nws cov ntshav los ntxuav peb cov txhaum.

6 Nws tsa peb ua ib haiv neeg, ua ib co Leej Choj teev nws Leej Txiv Tswv Ntuj. Vim li ntawd, mas lub koob meej thiab
lub hwj chim tswj fwm yog nws tug tas ib txhiab ib txhis. Ua li.

7 Ntsia saib ! Nws nrog cov huab los. Txhua leej txhua tus yuav pom nws, cov tau nkaug nws kuj yuav pom. Tas txhua
haiv neeg nyob ntiaj teb yuav quaj yuav nyiav vim nws. Yuav muaj tseeb li ntawd

8 Huab Tais Tswv Ntuj hais tias : “Kuv yog As Fas thiab Os Mes Nkas ; kuv yog Tus Nyob, Tus Ib Txwm Nyob, Tus Tab Tom Los. Kuv yog tus Muaj Hwj Huam tas nrho.”

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Zam : Tshooj : 18 Nqe : 33b – 37

Lub ntsiab lus : Yes Xus yog tus Vaj coj cov neeg nrhiav kev tseem ceeb.

33 Pis Las Tos thiaj rov chaws mus hauv lub tsev txiav txim, nws hu Yes Xus los, nws hais tias : « Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ? »

34 Yes Xus teb tias : « Puas yog koj hais koj, los yog luag tej hais txog kuv li ntawd rau koj ? »

35 Pis Las Tos teb tias : « Kuv puas yog ib tug Yus Das ? Koj haiv neeg thiab cov thawj leej choj coj koj tuaj
rau kuv. Koj tau ua dab tsi ? »

36 Yes Xus teb tias : « Kuv lub Ceeb Tsheej tsis nyob hauv lub qab ntuj no. Yog kuv lub Ceeb Tsheej nyob hauv lub qab ntuj no, mas kuv cov neeg yuav sawv ntaus rog thaiv kom kuv txhob poob rau hauv cov Yus Das txhais tes. Tab sis, kuv lub Ceeb Tsheej tsis nyob hauv lub qab ntuj no. »

37 Pis Las Tos hais rau Yes Xus tias : « Ua li koj yog vaj lod ? » Yes Xus teb hais tias : « Yog koj hais tias kuv yog vaj. Yog vim
qhov ntawd kuv thiaj yug los, thiab yog vim qhov ntawd kuv thiaj tuaj nyob hauv lub qab ntuj no : kuv tuaj ua tim khawv txog qhov tseeb. Leej twg yog txoj kev tseeb tug, mas nws mloog kuv lub suab. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.