Aumônerie catholique des Hmong de France

Auteur

Vous trouverez ci-dessous ce qui a été publié par l'auteur que vous avez sélectionné

Archive de l’auteur %s Ntsuab-Rwg Thoj

Npaj ua txiv plig lub txoos hnub samedi 30 novembre rau hnub lundi 2 décembre 2019

Txiv plig Txhiaj-Foom muab nws lub neej los pab hmoob, txawm yog cov ntseeg, cov ntseem coj qub kev cai los sawv daws yeej paub txiv plig. Nej leej twg npaj siab tuaj saib txiv plig Txhiaj -Foom ua zaum kawg, lub hauv paus aumônerie hmoob nyob Fab kis teb caw nej sawv daws txhua leej txhua tws tuaj nrog koom txiv plig lub pag lus xau.

Npaj ua txiv plig lub txoos rau hnub samedi 30 novembre txog hnub lundi 2 décembre 2019

(Yog muaj neeg coob ua tim kawv no, yuav muaj me ntsis kev txawv txav ntawm daim phiaj ua peb tau teev tseg no)

Samedi 30 novembre 2019 :

 • 8h00-12h00 : Npaj eb thiab tus lub chav tsev tos tus qauv
 • 12h00 : Noj su
 • 14h00 : Tos qhua
 • 16h00 : Piav txog txiv plig Txhiaj-Foom lub neej :
  • Lub hauv paus aumônerie yuav caw txiv plig Txhiaj-Foom tsev neeg los piav txog nws lub neej.
  • Yuav npaj ib co paj rau cov hmoob nyob : USA, Thaïlande, Guyane, France). Lawv yuav nqa los pub rau txiv plig.
 • 18h00 : Noj hmo
 • 20h00 : Kab ke xa plig

Dimanche 1er décembre 2019 :

 • 08h00 : Noj tshais
 • 10h00 : Lub txoos teev Ntuj hnub chiv
 • 12h00 : Noj su
 • 15h00 : Cev lus nco txog txiv plig Txhiaj Foom
 • 18h00 : Noj hmo
 • 20h00 : Teev saw Mab Liab

Lundi 2 décembre 2019 :

 • 08h00 : Noj tshais
 • 10h00 : Lub txoos teev Ntuj
 • 11h30 : Noj su
 • 13h00 : Sawv kev
 • 15h00 : Sam sab nyob Lyon

Txiv plig Txhiaj-Foom muab nws lub neej los pab hmoob, txawm yog cov ntseeg, cov ntseem coj qub kev cai los sawv daws yeej paub txiv plig. Nej leej twg muaj txiv plig duab, nej xav muab tso rau ib tsoom kwv tij neej tsa tau pom thiab yog nej xav pab nyiaj tshav ntuj rau txiv plig Txhiaj-Foom lub ntees nej nyem rau hauv qhov chaw ntawm lub tsev vas nram qab no : https://www.inmemori.com/dtaillez-e52ra

Yog nej muaj lus noog, nej noog tau rau :

 • Xaiv Tsom YAJ au : 06-95-48-69-87
 • Zoov Ncaib LAUJ au : 06-01-84-48-65

Txiv plig Txhiaj-Foom tau tso peb tseg lawm lus ceeb toom

(Tshaj tawm rau sawv daws paub hnub 22/11/2019, rov kho dua hnub 24/11/2019 thiab hnub 26/11/2019)

Hnub vendredi 22 lub 11 hlis 2019 thaum 9h00 teev sawv ntxov cov txiv plig Oblats tau ua lub thaj txi ntuj rau txiv plig Txhiaj-Foom nyob rau lub tsev teev ntuj Saint Luc nyob ntawm lub zos Sainte Foy Lès Lyon

Thaj txi ntuj rau txiv plig Txhiaj-Foom ,nws tsev neeg tau tso cai rau lub hauv paus tso cov duab rau hauv nws lub tsev vas.

Coj lus cev los txog ntawm tsev teev ntuj

Nyeem tsab ntawv ua Paj Lug sau rau cov los mas (Rm 8,31b-35, 37-39)

Ua tim khawv rau txiv plig

Foom hmoov zoo rau txiv plig lub cev

Coj txiv plig lub cev rov mus tso rau tom tsev txias

Txiv plig Txhiaj-Foom tau muab nws lub neej los pab qhia Tswv Ntuj rau cov hmoob, yog li ntawv peb cov hmoob nyob Fab kis teb thiab nyob txua lub teb chaw yuav npaj nws lub pag lub xau rau

Hnub samedi 30 lub 11 hlis 2019 txij thaum 14h00 teev mus txog rau hnub lundi 02 lub 12 hlis 2019

Domaine du Passeloup, 122 chemin du Merloup 69400 LIERGUES

Yuav coj txiv plig Txhiaj-Foom mus sam sab :

Hnub lundi 02 lub 12 hlis 2019 rau tom lub toj ntxa

Caveau des Oblats dans le cimetière de Loyasse situé 43 Rue du Cardinal Gerlier 69005 Lyon

Txiv plig Txhiaj-Foom muab nws lub neej los pab hmoob, txawm yog cov ntseeg, cov ntseem coj qub kev cai los sawv daws yeej paub txiv plig. Nej leej twg muaj txiv plig duab, nej xav muab tso rau ib tsoom kwv tij neej tsa tau pom thiab yog nej xav pab nyiaj tshav ntuj rau txiv plig Txhiaj-Foom lub ntees nej nyem rau hauv qhov chaw ntawm lub tsev vas nram qab no :
https://www.inmemori.com/dtaillez-e52ra

Yog nej muaj lus noog, nej noog tau rau :

 • Xaiv-Tsom YAJ : 06-95-48-69-87
 • Zoov Ncaib LAUJ : 06-01-84-48-65

Txiv plig Txhiaj-Foom tau tso peb tseg lawm

Hnub vas thiv 17 lub 11 hlis ntuj 2019 cov txiv plig OMI tau qhia rau lub hauv paus Aumônerie hmoob tias txiv plig Txhiaj-Foom tau tso peb tseg lawm, txiv plig muaj 83 xyoo. Lub hauv paus Aumônerie tau hais rau cov txiv plig lawv txoj kev tus siab, Tus tawj coj lub hauv paus aumônerie kuj tau thov tus txiv plig saib xyuas cov txiv plig OMI kom lawv pab muab ib lub sij hawm pub rau cov hmoob mus saib txiv plig ua zaum kawg vim txiv plig yog ib leej txiv nws tau xa ntuj lub moo zoo tuaj txog rau peb cov hmoob, peb yuav nco txiv plig Txhiaj-Foom lub txiaj ntsim. Thaum lub hauv paus paub qhov tseeb nws mam li qhia tuaj rau nej paub.

Caij Nyoog teev ntuj nyob cheeb tsam Paris rau xyoo 2020

Tsoom ntseeg yuav mus sib sau siab teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj de la Sainte Famille nyob rau Grigny

Dimanche 12 Janvier 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 09 Février 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 08 Mars 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 05 Avril 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 14 Mai 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 14 Juin 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 13 Septembre 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 11 Octobre 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 15 Novembre 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 13 Décembre 2020 thaum 14 H 30

Cov coj teev ntuj

Tus txiv plig : Père Jean Guellerin : 9-81-27-16-04

Tus saib xyuas cov zaj Nyeem : Muas Nkaj-Tsab : 06-30-45-66-46

Tus thawj coj cov ntseeg nyob Paris : Tsab Tshu-Nus : 06-80-93-89-07

Tshaj moo qaij qaug nyob xeev 45

Tshaj tawm rau peb ib tsoom hmoob sawv daws paub tias Muas Nom-Tsab yug hnub 01 12 hlis 1941, nyob rau lub xeev Sayaboury (Los tsuas teb) tau tas sim neej rau hnub 08 lub 10 hlis 2019 nws muaj 78 xyoo. Yuav npaj ua nws lub pag lub xau rau hnub 19-20 lub 10 hli 2019.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau nyob rau lub chav  tsev :

 • Manoir de la sauldre D24

18 410 Argent sur Sauldre

Samedi 19 /10/2019 :

 • 10 : Coj tus qauv los txog nram lub salle

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau Muas Nom- Tsab tus ntsuj plig.

Tshaj moo qaij qaug nyob xeev Paris

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias Niam Npliaj Yaj Lauj tau tas sim neej lawm. Yuav npaj ua nws lub pag lub xau rau hnub 12-13 lub 10 hli 2019 no

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau nyob rau lub chav tsev : 

Domaine La Roquette

Rue de Paris

77 163  Mortcef

Samedi 12/10/2019
19 h 00 : Kab ke xa plig :

 • Xib fwb : Nyiaj-Lwm Vaj
 • Mr : Vam Phaj Yaj

Dimanche 13/10/2019

10 h 00 Lub Txoos Sawv kev :

 • Mr Paj Kos Hawj
 • Mme Co Vaj

14 h 00 Hais Saw Mab Liab

 • Mme Mim Lis

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab

Thiab rau Niam Npliaj Yaj Lauj tus ntsuj plig.

Sab laj puag xyoo thiab xaiv dua tus thawj coj ntawm pawg ntseeg hmoob nyob Fab kis teb

Hnub 74-75 lub 09 hli ntuj, lub hauv paus hmoob ntseeg kas tos liv nyob fab kis teb tau hu cov tiam lis xeev tuaj sab laj puag xyoo thiab xaiv dua tus thawj coj pawg ntseeg rau yav tom ntej.

Lub hauv paus thau nrhiav ib lub tuam tsev nyob ze Paris hu ua Notre Dame de L’Ouÿe

Tus txiv plig Carlos Caetano (yog tus thawj coj ntawm lub hauv paus S.N.P.M.P.I) thiab ntawm (S.N.M.U.E) tau tuaj koom peb roob sab laj thiab

Txiv plig Carlos kuj tau qhia rau peb tias tus thawj coj txoj hauj lwm mus nrog lawv sab laj zoo li cas.

Tsis tas lis ntawv txiv plig Carlos kuj tau teb peb cov lus noog txog ob peb yam thiab

Ua ntej txiv plig Carlos yuav tau mus, peb kuj tau yees ib daim duab nrog nws thiab.

Nyob ntawm rooj sab laj, peb kuj tham txog cov hauj lwm ua lub hauv paus tau ua xyoo 2017, 2018 thiab tham txog cov ntseeg mus sib sau siab rau tim Los Mas xyoo 2019 no thaum cov ntseeg tau mus ntsib txiv vaj qhia.

Txuas ntxiv no mus peb kuj tau xaiv tus coj tshiab

muaj ob tug neeg tawm suab los rau peb xaiv nws los ua tus coj pawg ntseeg rau 3 xyoo tom ntej no.

 • Yaj Xaiv-Tsom (yog cov ntseeg nyob Paris koom suab muab nws lub npe tuaj rau cov tiam lis xeev xaiv
 • Yaj Tuam (yog cov ntseeg nyob Orléans koom suab muab nws lub npe tuaj rau cov tiam lis xeev xaiv.

Dua li lwm lub xeev ntuj tsis muaj neeg muab npe tuaj rau lub hauv paus.

Cov tiam lis thiab cov neeg tuaj koom lub rooj sab laj tau pov ntawv saib leej twg yuav tau los ua tus coj tshiab ntawm pawg ntseeg kas tos liv mus yav tom ntej.

 • Yaj Xaiv-Tsom tau 16 lub suab
 • Yaj Tuam tau 11 lub suab

Yog li sawv daws rov xaiv tau Yaj Xaiv-Tsom rov los pab ua tus thawj coj pawg ntseeg rov mus rau yav tom ntej.

Yaj Xaiv-Tsom mas rov xaiv cov neeg uas yuav los pab nws ua hauj lwm yav tom ntej no.

Hnub Chiv 15, peb kuj tau mus koom thaj txi ntuj ntawm lub chaw so thiab

Thaum ua lub txoos txi ntuj tas peb kuj tau los yees ib daim duab ua ke ua ntej nyias rov mus nyias lub xeev ntuj.

Ua hmoov tsuj xeeb txhim tsa Zoov Tswv zov Yaj Txwm 20 Xyoo

Hnub tim 12-14 lub 9 hlis 2019 , Zoov tswv Zov Yaj yuav npaj ua hmoov Tsuj Xeeb nco txog lub xov tooj cua tshaj ntuj lus /Radio Veritas Asia nyob Fis lis Pees teb txwm 50 xyoo, thiab Zoo Tswv Zov Yaj nyob thaib teb txwm 20 xyoo. Yog li lawv thiab thov caw txog peb cov kwv tij hmoob nyob txhua txhia qhov chaw mus koom nrog lawv lub hmoov.

lawv yuav muaj thaj txi Ntuj rau hnub tim 14 thaum 10 h 00 teev sawv ntxov, thiab yuav muaj 2 tug tswv qhia tuaj koom lawv.

Qhov chaw ua hmoov Tsuj xeeb yog nyob hauv lub nroog Lomsak, xeev Phetchabun, thaib teb. Yog leej twg npaj siab mus koom, thov xub xa xov rau lawv paub.

090-2062414 & 095-7692704 & 080-9493071 & 065-0281011

Los yog nyob hauv facebook messenger