Nej xav paub cov xov xwm tshiab nyob hauv peb lub tsev vas aumônerie Hmoob kas tos liv nyob Fab Kis teb

Yog nej xav paub cov xov xwm tshiab ua hmoob kas tos liv tso rau nws lub tsev vas nej sau nej tus e-mail rau nram qab nyob rau qhov chaw hais tias ‘Flux RSS’ ces thaum twg peb tso ib co xov xwm tshiab ces nws qhia tuaj rau nej lub e-mail.

Ntsuab-Rwg Thoj