Sab laj puag xyoo thiab xaiv dua tus thawj coj ntawm pawg ntseeg hmoob nyob Fab kis teb

Hnub 74-75 lub 09 hli ntuj, lub hauv paus hmoob ntseeg kas tos liv nyob fab kis teb tau hu cov tiam lis xeev tuaj sab laj puag xyoo thiab xaiv dua tus thawj coj pawg ntseeg rau yav tom ntej.

Lub hauv paus thau nrhiav ib lub tuam tsev nyob ze Paris hu ua Notre Dame de L’Ouÿe

Tus txiv plig Carlos Caetano (yog tus thawj coj ntawm lub hauv paus S.N.P.M.P.I) thiab ntawm (S.N.M.U.E) tau tuaj koom peb roob sab laj thiab

Txiv plig Carlos kuj tau qhia rau peb tias tus thawj coj txoj hauj lwm mus nrog lawv sab laj zoo li cas.

Tsis tas lis ntawv txiv plig Carlos kuj tau teb peb cov lus noog txog ob peb yam thiab

Ua ntej txiv plig Carlos yuav tau mus, peb kuj tau yees ib daim duab nrog nws thiab.

Nyob ntawm rooj sab laj, peb kuj tham txog cov hauj lwm ua lub hauv paus tau ua xyoo 2017, 2018 thiab tham txog cov ntseeg mus sib sau siab rau tim Los Mas xyoo 2019 no thaum cov ntseeg tau mus ntsib txiv vaj qhia.

Txuas ntxiv no mus peb kuj tau xaiv tus coj tshiab

muaj ob tug neeg tawm suab los rau peb xaiv nws los ua tus coj pawg ntseeg rau 3 xyoo tom ntej no.

  • Yaj Xaiv-Tsom (yog cov ntseeg nyob Paris koom suab muab nws lub npe tuaj rau cov tiam lis xeev xaiv
  • Yaj Tuam (yog cov ntseeg nyob Orléans koom suab muab nws lub npe tuaj rau cov tiam lis xeev xaiv.

Dua li lwm lub xeev ntuj tsis muaj neeg muab npe tuaj rau lub hauv paus.

Cov tiam lis thiab cov neeg tuaj koom lub rooj sab laj tau pov ntawv saib leej twg yuav tau los ua tus coj tshiab ntawm pawg ntseeg kas tos liv mus yav tom ntej.

  • Yaj Xaiv-Tsom tau 16 lub suab
  • Yaj Tuam tau 11 lub suab

Yog li sawv daws rov xaiv tau Yaj Xaiv-Tsom rov los pab ua tus thawj coj pawg ntseeg rov mus rau yav tom ntej.

Yaj Xaiv-Tsom mas rov xaiv cov neeg uas yuav los pab nws ua hauj lwm yav tom ntej no.

Hnub Chiv 15, peb kuj tau mus koom thaj txi ntuj ntawm lub chaw so thiab

Thaum ua lub txoos txi ntuj tas peb kuj tau los yees ib daim duab ua ke ua ntej nyias rov mus nyias lub xeev ntuj.

Ntsuab-Rwg Thoj