Caij Nyoog teev ntuj nyob cheeb tsam Paris rau xyoo 2020

Tsoom ntseeg yuav mus sib sau siab teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj de la Sainte Famille nyob rau Grigny

Dimanche 12 Janvier 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 09 Février 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 08 Mars 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 05 Avril 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 14 Mai 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 14 Juin 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 13 Septembre 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 11 Octobre 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 15 Novembre 2020 thaum 14 H 30

Dimanche 13 Décembre 2020 thaum 14 H 30

Cov coj teev ntuj

Tus txiv plig : Père Jean Guellerin : 9-81-27-16-04

Tus saib xyuas cov zaj Nyeem : Muas Nkaj-Tsab : 06-30-45-66-46

Tus thawj coj cov ntseeg nyob Paris : Tsab Tshu-Nus : 06-80-93-89-07

Ntsuab-Rwg Thoj