Caij nyoog teev ntuj nyob Gien

Dimanche 26 janvier 2020

 • 14h00-16h00 : teev ntuj nyob lub tsev teev ntuj Centre paroissiale de Montbricon 45 Rue Lejardinier 45500 Gien

Dimanche 23 Février 2020

 • 14h00-16h00 : teev ntuj nyob lub tsev teev ntuj Centre paroissiale de Montbricon 45 Rue Lejardinier 45500 Gien

Dimanche 15 Mars 2020

 • 14h00-16h00 : teev ntuj nyob lub tsev teev ntuj Centre paroissiale de Montbricon 45 Rue Lejardinier 45500 Gien

Dimanche 05 Avril 2020

 • 10h00-12h00 : teev ntuj nyob lub tsev teev ntuj l’église de Gien 5 Place du château 45500 Gien

Dimanche 17 Mai 2020

 • 14h00-16h00 : teev ntuj nyob lub tsev teev ntuj Centre paroissiale de Montbricon 45 Rue Lejardinier 45500 Gien

Dimanche 14 Juin 2020

 • 14h00-17h00 : teev ntuj nyob lub tsev teev ntuj Centre paroissiale de Montbricon 45 Rue Lejardinier 45500 Gien
 • Teev ntuj tas yuav haus ib khob dej sib fim nrog pawg ntseeg.

Dimanche 13 Septembre 2020

 • 14h00-17h00 : teev ntuj nyob lub tsev teev ntuj Centre paroissiale de Montbricon 45 Rue Lejardinier 45500 Gien
 • Teev ntuj tas yuav haus ib khob dej sib fim nrog pawg ntseeg.

Dimanche 18 Octobre 2020

 • 14h00-16h00 : teev ntuj nyob lub tsev teev ntuj Centre paroissiale de Montbricon 45 Rue Lejardinier 45500 Gien

Dimanche 22 Novembre 2020

 • 14h00-16h00 : teev ntuj nyob lub tsev teev ntuj Centre paroissiale de Montbricon 45 Rue Lejardinier 45500 Gien

Dimanche 19 Décembre 2020

 • 14h00-18h00 : Teev ntuj tos Yes Xus yug los ( foom hmoov zoo rau cov qaib, cov qe)
 • Teev ntuj tas yuav haus ib khob dej sib fim nrog pawg ntseeg.

Ntsuab-Rwg Thoj