Caij nyoog teev ntuj nyob rau Carpentras thiab Paca (Vaucluse)

Dimanche 23 Février 2020

  • 14h00-15h00 : Teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj Dame de Santé

Dimanche 26 Avril 2020

  • 14h00-15h00 : Teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj Dame de Santé

Dimanche 21 Juin 2020

  • 14h00-15h00 : Teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj Dame de Santé

Dimanche 27 Septembre 2020

  • 14h00-15h00 : Teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj Dame de Santé

Dimanche 22 Novembre 2020

  • 14h00-15h00 : Teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj Dame de Santé

Dimanche 13 Décembre 2020

  • 14h00-15h00 : Teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj Dame de Santé
Ntsuab-Rwg Thoj