Caij nyoog teev ntuj nyob Rennes xyoo 2019-2020

Dimanche 06 Octobre 2019

  • 11h00 : teev ntuj ntawm lub tsev teev ntuj St Joseph nyob rau 27 Rue Monsieur Vincent 35200 Rennes

Dimanche 29 Décembre 2019

  • 11h00 : teev ntuj ntawm lub tsev teev ntuj St Joseph nyob rau 27 Rue Monsieur Vincent 35200 Rennes (thaum teev ntuj tas pawg ntseeg yuav noj ib pluag mov ua ke nram qab lub tsev teev ntuj)

Dimanche 09 Février 2020

  • 11h00 : teev ntuj ntawm lub tsev teev ntuj St Joseph nyob rau 27 Rue Monsieur Vincent 35200 Rennes

Dimanche 22 Mars 2020

  • 11h00 : teev ntuj ntawm lub tsev teev ntuj St Joseph nyob rau 27 Rue Monsieur Vincent 35200 Rennes

Dimanche 26 Avril 2020

  • 11h00 : teev ntuj ntawm lub tsev teev ntuj St Joseph nyob rau 27 Rue Monsieur Vincent 35200 Rennes

Dimanche 07 Juin 2020

  • 11h00 : teev ntuj ntawm lub tsev teev ntuj St Joseph nyob rau 27 Rue Monsieur Vincent 35200 Rennes
Ntsuab-Rwg Thoj