Teev Ntuj hnub Jeudi Ntshiab

Peb tus txiv plig Jean-Paul HAVARD, ua ib thaj mes xas ua lus fab kis thiab ua lus hmoob rau peb ib tsoom kwv tij hmoob tau nrog nws ua thaj txi ntuj hnub no

Cov nkauj hu nyob hauv thaj txi ntuj no kuv muab tso rau nram no

TSWV NTUJ LUB NTUJ LUB TEB

Kwv tij phooj ywg, peb muab mov los faib rau cov neeg tshaib noj.

Peb txais cov pluag , peb pub rau hnav.

Peb tso tej lus sib cav sib ceg ua plaub ua ntug tseg.

Peb pab luag ris lug lub nra.

  1. Tswv Ntuj lub ntuj lub teb, lub sij hawm plaub caug no peb nquag teev koj. Peb yuam peb lub cev kom txhob taug kev yooj yim. Peb txhob tso peb lub siab mus nrhiav noj nrhiav haus raws txoj kev txhaum.
  • Tswv Ntuj koj pom hauv neeg nruab siab, koj paub tias peb tsis muaj zog ua raws txoj kev zoo. Peb rov xav tig los cuag koj, koj zam rau peb, koj kho peb tus plig kom zoo hlo.

Kwv tij phooj ywg, peb muab mov los faib rau cov neeg tshaib noj.

Peb txais cov pluag , peb pub rau hnav.

Peb tso tej lus sib cav sib ceg ua plaub ua ntug tseg.

Peb pab luag ris lug lub nra.

TUS TUAJ CUAG YES XUS  

Tus tuaj cuag Yes Xus, nws yuav tsis tshaib

Tus vam txog Yes Xus, nws yuav tsis nqhis

Yes Xus lub cev txawj tu neeg

Yes Xus cov ntshav txawj daws nqhis

Yes Xus lub cev txawj tu neeg

Yes Xus cov ntshav txawj daws nqhis 

Yog peb tsis noj Yes Xus lub cev 

Peb yuav tsis muaj Ntuj txoj sia

Yog peb tsis haus Yes Xus cov ntshav

 Peb yuav tsis ciaj rov los

Tus noj Yes Xus lub cev  

Yes Xus yuav tuaj nyob hauv nws lub siab

Tus haus Yes Xus cov ntshav

Yes Xus yuav tuaj nyob hauv nws lub plawv

Tus tuaj cuag Yes Xus nws yuav tsis tshaib

Tus vam txog Yes Xus nws yuav tsis nqhis

Yes Xus lub cev txawj tu neeg

Yes Xus cov ntshav txawj raws nqhis

Yes Xus lub cev txawj tu neeg 

Yes Xus cov ntshav txawj daws nqhis 

Yes Xus cov ntshav txawj daws nqhis.

KOJ LUB SIAB ZOO HUAB TAIS-ZNQ-50 A22

Koj lub siab zoo Huab Tais koj zam rau kuv,

Koj lub siab hlub neeg, Huab Tais koj zam kuv cov txhaum.

  1. Kuv ua txhaum rau koj ibleeg xwb, muaj tej yam koj ntsia yog tsis zoo kuv twb ua lawm.
  • Kuv paub kuv cov txhaum, kuv tsis zais kuv cia li lees.

Kuv cov txhaum nyob ntawm kuv xub ntiag tsis tseg.

  • Koj ntsia txij thaum kuv niam xeeb kuv los kuv siab dub.

Koj saib txij thaum kuv yug los kuv muaj txim.

  • Koj ntxuav kuv kom kuv dawb dua daus.

Koj muaj koj cov dej los yaug kuv kom kuv ntshiab tuaj.

  • Kuv lub siab siab ntxhov nyho, kuv cov pob txha ntsoog li ntsaws.

Koj hais tej lo lus zoo rau kuv,  kuv lub siab yuav kaj.

  • Huab Tais koj tsis txhob ntiav kuv mus deb ntawm koj xub ntiag.

Koj tysim ib lub siab hu li sis los cog rau kuv

Koj lub siab zoo Huab Tais koj zam rau kuv,

Koj lub sia hlub neeg Huab Tais koj zam kuv cov txhaum

Ntsuab-Rwg Thoj