Thov Ntuj Hnub chiv tsib ntawm lub Caij Hlas

Lub koom txoos kev ntseeg nyob xeev Evry muab daim phiaj qhia thov ntuj hauv tsev, peb tsuas muab pem qhov tseem ceeb rau sawv daws xwb.

Npaj lub rooj teev ntuj :

  • Sawv daws los sawv ncig lub rooj noj mov,muab ib daim ntaub los puas lub rooj, muab ib re paj tso rau sauv, thiab muab tus Ntoo Cuam tso rau thiab.
  • Yog nej muaj ib tug Tswm Ciab loj no, nej muab tso rau sauv thiab nej muab taws.
  • Npaj phau ntawv Ntshiab los phau ntawv cov zaj nyeem hauv cov txoos Teev Ntuj Hnub Chiv tso rau saum rooj thiab.

Ua ntej peb yuav teev ntuj peb yuav xub ua lub cim Ntoo Cuam

Hu txog Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig lub Npe

UA LI.

Txhua txhua lub sib hawm, peb thov koj, vim koj yog peb txoj kev tso siab thiab koj yog peb txiv, ua peb xav paub. Thov qhia kom peb pom thiab paub txog zaj lus Moo Zoo ntawm koj Leej Tub Yes Xus Pleev qhia rau peb tias koj hlub peb npaum li cas, peb thiaj li yuav paub tias Yes Xus yog txoj kev, qhov tseeb thiab txoj sia nyob mus li.

Zaj nyeem 1 :

Hauj lwm : nqe 6 tshoob :1 txog 7

Lub ntsiab lus : Lub zos twg los lub tsheej twg muaj ib pab neeg ntseeg lawv yuav sib pab ua ob yam hauj lwm. Yam li hauj lwm tshaj Ntuj Lus, thiab hauj lwm tsob hwb tsoom txheeb ze.

1 Lub caij ntawd, cov thwj tim huam vam coob zuj zus. Ces cov Hes Las yws yws cov Hes Nplaws. Lawv hais tias niaj hnub thaum faib mov mas tsis muaj neeg nco txog cov poj ntsuam Hes Las.

2 Pab Kaum Ob hu cov thwj tim tuaj sab laj, lawv hais tias : « Tsis phim peb yuav tso Tswv Ntuj lo lus tseg, mus saib cov rooj noj mov.

3 Kwv tij, nej nrhiav nyob hauv nej, xya leej txiv neej nto moo zoo, uas yog neeg thoob tsib, thiab muaj Leej Ntuj Plig nyob puv hauv lawv. Peb yuav tsa lawv tuav txoj hauj lwm ntawd.

4 Hos peb, mas peb yuav muab siab hlo npuab txoj kev teev ntuj thiab tsob hwb Lo Lus.”

5 Cov lus no haum lub txoos siab, ces lawv xaiv Tes Fas Nos, uas nws yog ib tug neeg ntseeg ruaj, thiab muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob puv hauv nws. Fis Lis Pos, Plos Kos Los, Nis Kas Nos, Tis Moos, Pas Mes Nas, thiab Nis Kos Las uas yog ib tug neeg ntseeg nyob As Nthias Kias tuaj.

6 Lawv coj cov neeg no los rau cov Hauv Paus Xa Lus. Cov Hauv Paus Xa Lus thov ntuj tas, ces lawv tsa tes rau saum xya leej ntawd.

7 Huab Tais lo lus hlob zuj zus. Cov thwj tim huam vam coob kawg nyob Yes Lus Xas Les. Muaj ib co leej choj coob kawg los mloog txoj kev ntseeg.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem 2 :

1 Pob Zeb : nqe : 2 tshooj : 4 txog 9

Lub ntsiab lus : Yes Xus yog lub pob zeb txheem lub Koom Txoos, yog tus nres cov neeg ntseeg. Peb yuav ib rau Yes Xus, peb thiaj yog Tswv Ntuj haiv neeg ntshiab.

4 Nej kav tsij txav los ze Huab Tais mog, nws yog lub pob zeb muaj txoj sia, uas zeej tsoom muab pov tseg, tab sis Tswv Ntuj xaiv nws, thiab saib nws muaj nqi kawg.

5 Nej kuj zoo li ib co pob zeb muaj sia, nej yeej meem rov sib txhim ua ib lub Tuam Tsev muaj sia cia rau txoj kev ua Leej Choj ntshiab, nej yuav cev ib co txim muaj txoj sia rau Ntuj, kom xis Tswv Ntuj lub siab, nyob hauv Yes Xus Pleev.

6 Vim muaj lo lus no nyob Ntawv Ntshiab : “Nej ntsia ! kuv txawb lub pob zeb muaj nqis, uas kuv xaiv rau pem Xis Yoos, yog lub pob zeb txheem tsev : leej twg tso siab rau lub pob zeb ntawd, mas nws yuav tsis poob ntsej muag.”

7 Vim li ntawd, nej cov ntseeg yuav muaj koob meej. Hos cov tsis ntseeg, mas lub pob zeb uas yog lub txheem tsev

8 yuav ua chaw dawm lawv ko taw kom lawv ntog, vim cov txhim tsev muab lub pob zeb ntawd xyeeb pov tseg. Lawv dawm lub pob zeb, vim lawv tsis ntseeg txog Lo Lus. Lawv raug txoj hmoov ntawd.

9 Tab sis nej yog tsav neeg Ntuj xaiv, yog tsoom Leej Choj ua vaj, yog haiv neeg ntshiab, yog tsoom pej xeem Ntuj txhiv, kom nej tau tshaj lus txog tus hu nej ntawm qhov tsaus ntuj los nyob hauv nws qhov pom kev zoo saib.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zam ntawv moo zoo

Zam : nqe :14 tshooj : 1 txog 12

Lub ntsiab lus : Cov neeg ntseeg tsis pom Tswv Ntuj, lawv ua xyem xyav. Ces lawv vam txog Yes Xus, uas yog Tswv Ntuj tuaj nrog peb nyob. Peb lub zog nyob hauv txoj kev ntseeg txog Yes Xus.

1 Nej tsis txhob ntxhov siab mog. Nej ntseeg txog Tswv Ntuj, nej ntseeg txog kuv thiab mog.

2 Nyob hauv kuv Txiv tsev, muaj ntau chav. Yog tsis muaj, mas kuv yuav tsis hais rau nej tias kuv mus npaj ib qho chaw rau nej.

3 Thaum kuv mus npaj tau ib qho chaw rau nej lawm, kuv yuav rov los coj nej mus nyob ze kuv, kom xwv kuv nyob qhov twg, nej nrog kuv nyob qhov ntawd.

4 Nej paub txoj kev mus txog qhov chaw kuv yuav mus.

5 Tos Mas hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, peb tsis paub koj yuav mus qhov twg. Peb yuav ua cas paub txoj kev ? »

6 Yes Xus hais rau Tos Mas tias : « Kuv yog Txoj Kev, yog Qhov Tseeb, thiab yog Txoj Sia. Tsis muaj leej twg mus cuag Leej Txiv tau, yog nws tsis los ntawm kuv.

7 Yog nej paub kuv, mas nej kuj paub kuv Txiv thiab. Nyem no, nej twb paub nws thiab twb pom nws lawm. »

8 Fis Lis Pos hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, koj pub peb pom Leej Txiv, mas peb thiaj txaus siab. »

9 Yes Xus hais rau Fis Lis Pos tias : « Fis Lis Pos, kuv nrog nej nyob ntev npaum no, koj tseem tsis paub kuv thiab lod ? Tus twg pom kuv, mas nws pom Leej Txiv. Ua cas koj thiaj hais tau tias : ‘Koj pub peb pom Leej Txiv’ ?

10 Koj tsis ntseeg tias kuv nyob hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob hauv kuv lod ? Cov lus uas kuv hais rau nej, tsis yog kuv hais kuv ; yog Leej Txiv uas nyob txawm hauv kuv nws ua nws cov hauj lwm.

11 Nej ntseeg kuv mog : kuv nyob hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob hauv kuv. Txawm li cas, los nej yuav tsum ntseeg, vim kuv cov hauj lwm.

12 « Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : Tus ntseeg txog kuv, nws kuj yuav ua cov hauj lwm kuv ua. Nws tseem yuav ua tej yam loj dua, vim kuv mus cuag Leej Txiv.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Txiv plig Jean GUELLERIN nthuav cov zaj nyeem hauv lub txoos thov ntuj no rau peb.


Tsis meej pem, ib yam li peb thiab ?

Nrog tshooj 14 ntawm Zam, thaum Yes Xus hais ntuj cov lus rau nws cov thwj tim. Thaum lawv nce mus Yes Lus Xas Les ua hmoo hla ntawv nyuaj rau lawv. Feem coob tsis tshua ntseeg txog Yes Xus lawv tso nws tseg tiam sis cov thwj tim uas Yes Xus xaiv los raws nws tseem nyob nrog nws. Yes Xus thiaj noog lawv tias :  » Nej puas yuav tso kuv tseg thiab » ? Xis Moos Pob Zeb thiaj teb rau nws hais tias :  » Huab Tais, peb yuav mus nrog leej twg ? koj ib leeg thiaj muaj cov lus ntawm txoj sia nyob mus ib txhis ! ».

Tab sis cov thwj tim tsis meej pem lawm.YUav yog lub caij ua hmoov hla ! Yes Xus nyem, raug cov thawj coj, cov pov thawj hlob thiab cov sau ntawv muab nws tua pov tseg, peb hnub tom qab nws mam sawv rov los ( Mas Kos nqe 8 tshooj 8 txog 31). Lawv ntseeg tsis tau tias Yes Xus yuav raug tua Xis Moos Pob Zeb tsis kam ntseeg cov lus ntawv, yog vim lis ntawv cov thwj tim thiaj li rawv Yes Xus qab. Yes Xus tseem hais rau lawv tias : « Yog nej yuav rawv kuv qab, nej paub txoj kev twg nej yuav tsum taug « . Yog li ntawv, ua li cas Tos Mas thiaj li yuav nkag siab ?  »  » Huab Tais, peb tsis paub tias koj yuav mus qhov twg.  » Thaum ntawv Yes Xus thiaj teb rau nws tias : « Kuv yog txoj kev, qhov tseeb thiab yog txoj sia, tsis muaj leej twg yuav mus cuag tau Leej Txiv yog nws tsis taug kuv qab. »

Niaj hnub no, peb txoj kev ntseeg puas zoo xws li cov thwj tim txoj thaum ntawv thiab? Peb puas paub peb mus qhov twb ? Peb txoj hauv kev nyob hauv lub ntiaj teb no thaum raug kev mob yog qhov twg? Txawm zoo li cas los Yes Xus ib txwm qhia rau peb tias : Txawm muaj kab mob kev kub ntxov zoo li cas yuav tshwm sim los rau ntiaj teb no los, yog peb sib koom siab, sib koom tes mus tiv thaiv cov kab mob ces Yes Xus yuav nyob nrog nraim peb, nws yuav nyob ntawm peb ib sab, nws yog kuv coj peb :  » Kuv yog txoj kev, qhov tseeb thiab yog txoj sia. » Txawm zoo li cas los, Tswv Ntuj tsis ua rau peb, tab sis nws txhawb peb lub zog, txhua yam ua peb ua nws yuav pab peb vim nws hlub peb.

Tswv Ntuj tso nws Leej Tswv Yim Ntshiab nqe los rau saum peb, peb thiaj li yuav thov txog nws zoo li Yes Xus qhia rau peb.

Peb txiv nyob saum ntuj,

Koj muaj koob meej nto moo lug mus li.

Koj hwj huam los txog.

Peb xav mloog koj lus nyob ntiaj teb no,

Zoo li nyob saum ntuj.

Hnub no, koj muab mov txaus pub peb noj,

Koj zam rau peb, zoo li peb zam rau luag

Thaum dab phem tuaj ntxias peb siab

Koj txhob tso peb tseg

Ua kom peb dim ntawm tus phem

Ua Li.

Ntsuab-Rwg Thoj