Thov Ntuj Hnub chiv rau ntawm lub Caij Hlas

Lub koom txoos kev ntseeg nyob xeev Evry muab daim phiaj qhia thov ntuj hauv tsev, peb tsuas muab pem qhov tseem ceeb rau sawv daws xwb.

Ua ntej peb yuav teev ntuj peb yuav xub ua lub cim Ntoo Cuam

Hu txog Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig lub Npe

UA LI.

Zaj nyeem ib :

Hauj Lwm : Tshooj 8; nqe 14 txog 17.

Lub Ntsiab lus : Ib txwm cov Koom Txoos ntseeg txog Yes Xus sib fim ntau, lawv sib pab sib qhia Yes Xus cov lus kom tas. Cov tsis xav fim luag tej, ntshai lawv txais kev ntseeg tsis tas.

14 Cov Hauv Paus Xa Lus nyob Yes Lus Xas Les, lawv hnov tias Xas Mas Lias teb txais Tswv Ntuj lo lus lawm, mas lawv xa Pob Zeb thiab Zam nkawd mus Xas Mas Lias teb.

15 Nkawd nqes mus nram cov Xas Mas Lias, ces nkawd thov Ntuj rau lawv kom Ntuj pub Leej Ntuj Plig rau lawv.

16 Vim tias Leej Ntuj Plig tseem tsis tau poob los rau saum leej twg li. Lawv tsuas kawg tau txais lub cim ntxuav nyob hauv Huab Tais Yes Xus lub npe xwb.

17 Pob Zeb thiab Zam nkawd tsa tes rau saum lawv, ces lawv thiaj tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Zam ntawv Moo Zoo : Tshooj 14; nqe 15 txog 21

Lub Ntsiab lus : Yes Xus nyob ze peb mus li, thiab nws xa Leej Ntuj Plig tuaj ua tus nplij tus pov hwm peb. Li ntawd, nyob hauv txoj kev txhawj xeeb peb muaj Yes Xus thiab muaj Leej Ntuj Plig nres peb.

15 « Yog nej nyiam kuv, mas nej yuav coj rawv kuv cov lus qhia.

16 Kuv yuav thov Leej Txiv, ces nws yuav xa dua ib leeg Nplij neeg los nrog nej nyob mus li.

17 Tus ntawd yog Leej Ntuj Plig qhia qhov tseeb. Lub qab ntuj neeg txais tsis tau nws, vim qab ntuj neeg tsis pom nws thiab tsis paub nws. Hos nej, mas nej paub nws, vim nws tsa tsev nyob ze nej, thiab nws yuav los nyob hauv nej. »

18 « Kuv yuav tsis cia nej ua ntsuag. Kuv los cuag nej.

19 Tshuav me ntsis ces lub qab ntuj neeg yuav tsis pom kuv ntxiv. Tab sis nej yuav pom kuv, vim kuv muaj txoj sia nyob, nej kuj yuav muaj txoj sia nyob thiab.

20 Hnub ntawd, nej yuav paub tias kuv nyob hauv kuv Txiv, nej nyob hauv kuv, thiab kuv nyob hauv nej.

21 Tus muaj kuv cov lus qhia, thiab nws coj rawv kuv cov lus qhia, nws thiaj yog tus nyiam kuv. Tus nyiam kuv, mas kuv Txiv yuav nyiam nws, kuv kuj yuav nyiam nws thiab, kuv yuav muab kuv rau nws pom. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj