Thov Ntuj Hnub chiv xya ntawm lub Caij Hlas

Lub koom txoos kev ntseeg nyob xeev Evry muab daim phiaj qhia thov ntuj hauv tsev, peb tsuas muab pem qhov tseem ceeb rau sawv daws xwb.

Ua ntej peb yuav teev ntuj peb yuav xub ua lub cim Ntoo Cuam

Hu txog Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig lub Npe

UA LI.

Zaj nyeem ib :

Hauj Lwm : Tshooj 1; nqe 12 txog 14

.Lub Ntsiab lus : Yes Xus rov mus nyob saum ntuj. Tab sis nws xa lub tswv yim los nyob hauv peb : yog Leej Tswv Yim Ntshiab

12 Cov thwj tim nqes pem lub roob uas hu ua « Txiv Ntoo Roj » rov mus rau Yes Lus Xas Les. Lub roob ntawd nyob ze ntawm Yes Lus Xas Les li ntu kev uas hnub Xas Npas Tos kheev mus.

13 Thaum lawv rov los txog, lawv nce mus saum chav tsev siab uas yog lawv qhov chaw nyob : muaj Pob Zeb thiab Zam, Yas Kos thiab As Nres, Fis Lis Pos thiab Tos Mas, Npas Tos Los Mas Yos thiab Mas Tais, Yas Kos uas yog As Fas Yos tus tub, thiab Xis Moos Siab Kub, Yus Das uas yog Yas Kos tus tub.

14 Tas lawv cov no sawv daws koom ib lub siab, lawv kub siab teev ntuj. Muaj ob peb tug poj niam nrog lawv thiab. Nyob hauv cov poj niam ntawd, muaj Mab Liab uas yog Yes Xus niam, thiab muaj Yes Xus cov kwv tij.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Pob Zeb : 1 tshoob 4; nqe : 13 txog 16

Lub ntsiab lus : Rov haiv txog kev raug luag hiam.

13 Nej nrog Leej Pleev raug txom nyem npaum li cas, nej yuav zoo siab npaum li ntawd thiab, ces thaum nws lub hwj chim yuav tawm los rau pom xyeem, mas nej yuav tau nyob hauv txoj kev kaj siab lug, nej yuav lom zem.

14 Yog nej raug luag tsawm, vim Leej Pleev lub npe, mas nej txoj hmoov zoo, vim Leej Ntuj Plig muaj hwj chim, uas yog Tswv Ntuj Leej Tswv Yim tuaj roos nej.

15 Nej yuav tsis txhob muaj ib tug uas nws raug tsim txom vim nws tua neeg, los nws ua tub sab, los ua phem rau luag, los nws mus kom luag.

16 Hos yog nej ib tug raug tsim txom vim nws yog ib tug Pleev, mas nws tsis txhob txaj muag : nws yuav cav txog Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj pub lub npe ‘Pleev’ rau nws.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Zam ntawv Moo Zoo : Tshooj 17; nqe 1b txog 11a

1 Yes Xus hais li ntawd tas, nws tsa muag ntsia saum ntuj, nws hais tias: « Txiv, txog sij hawm lawm ! Koj ua kom koj Leej Tub muaj koob meej mas. Ces koj Leej Tub yuav ua kom koj muaj koob meej,

2 vim koj muab hwj huam rau nws kav tas txhua leej txhua tus, kom nws pub txoj sia nyob mus li rau txhua leej uas koj muab rau nws.

3 Txoj sia nyob mus li yog zoo li no : kom lawv paub koj, uas yog tus tseem Tswv Ntuj, thiab paub Yes Xus Pleev uas yog tus koj xa tuaj.

4 Kuv ua kom koj muaj koob meej nyob ntiaj teb no, vim tias cov hauj lwm uas koj muab rau kuv ua, mas kuv ua tiav lawm.

5 Txiv, nyem no koj ua kom kuv muaj koob meej nyob ntawm koj xub ntiag, yog lub koob meej uas kuv muaj txawm rau ntawm koj xub ntiag thaum lub sim ceeb tsis tau xeeb los nyob.

6 « Cov neeg koj rho hauv lub qab ntuj los pub rau kuv, mas kuv ua kom lawv pom xyeem koj lub Npe. Cov neeg no yog koj tug, koj muab lawv pub rau kuv, ces lawv coj rawv koj lo lus.

7 Nyem no lawv paub tias tas txhua yam uas koj muab rau kuv yog tuaj ntawm koj tuaj.

8 Vim tias cov lus uas koj muab rau kuv, mas kuv muab pub rau lawv lawm. Lawv txais koj cov lus, ces lawv paub tseeb tias kuv tuaj ntawm koj tuaj, thiab lawv ntseeg tias yog koj xa kuv tuaj.

9 Kuv thov koj rau lawv. Kuv tsis thov koj rau lub qab ntuj neeg, kuv thov koj rau cov uas koj muab pub rau kuv, vim lawv yog koj tug.

10 Txhua yam uas yog kuv tug, kuj yog koj tug ; txhua yam uas yog koj tug, kuj yog kuv tug thiab. Kuv muaj koob meej nyob hauv lawv.

11 Kuv tsis nyob hauv lub qab ntuj no ntxiv lawm, tab sis lawv tseem nyob hauv lub qab ntuj no. Hos kuv, mas kuv los cuag koj.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Tswv Ntuj tso nws Leej Tswv Yim Ntshiab nqe los rau saum peb, peb thiaj li yuav thov txog nws zoo li Yes Xus qhia rau peb.

Peb txiv nyob saum ntuj,

Koj muaj koob meej nto moo lug mus li.

Koj hwj huam los txog.

Peb xav mloog koj lus nyob ntiaj teb no,

Zoo li nyob saum ntuj.

Hnub no, koj muab mov txaus pub peb noj,

Koj zam rau peb, zoo li peb zam rau luag

Thaum dab phem tuaj ntxias peb siab

Koj txhob tso peb tseg

Ua kom peb dim ntawm tus phem

Ua Li.

Ntsuab-Rwg Thoj