Hnub chiv hnub 07 lub 6 hli ntuj 2020

3 Leeg Huab Tais

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog tswv Ntuj cov lus qhuab qhia .

Zaj nyeem ib :

Kev tsiv : Tshooj 35; nqe : 34, 4b-6.8-9

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj hais rau Mais Xes tias Tswv Ntuj yog ib tug Huab Tais hlub neeg, nws tsis yog ib tug tswv qhia txoj cai nruj nruj.

4 Mais Xes sawv ntxov mus pem lub roob Xis Nais, raws li Tswv Ntuj qhia rau nws. Nws tuas ob daig txiag zeb.

5 HUAB TAIS nyob hauv ib twv huab nqes los, HUAB TAIS los nrog Mais Xes sawv ua ke. Mais Xes hu txog HUAB TAIS lub npe.

6 HUAB TAIS hla ntawm Mais Xes xub ntiag, ces Mais Xes qw nrov nrov tias: « HUAB TAIS, HUAB TAIS, tus Tswv Ntuj uas lub siab hlub mos nyoos, thiab khuv leej neeg, tus npau taws qeeb, tus pub paj tshab ntau, tus tsis fav xeeb.

8 Thooj txhij ntawd, Mais Xes txhos caug ntua pe hauv av pe.

9 Ces nws hais tias : « Huab Tais, yog koj saib kuv tsim nyog, thov koj nrog nraim peb mus, txawm tias peb yog ib haiv neeg xwb qwb txhav, los thov koj zam peb qhov yuam kev thiab zam txhaum rau peb, koj muab peb los ua koj tug. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Zaj nyeem ob :

Kos lis nthos : tshooj : 13; nqe : 11 txog 13

Lub ntsiab lus : Peb yuav niaj hnub nyob kaj siab lug nyob hauv peb leeg Huab Tais.

11 Kwv tij sawv daws, qhov kawg no, thov kom nej tau nyob kaj siab lug. Nej yeej meem muab siab rau ua neeg zoo txhij zoo txhua. Nej sib yaum ua siab loj. Nej koom ua ib lub siab ib lub ntsws mog. Nej coj nej lub neej nyob hauv txoj kev thaj yeeb. Ces tus Tswv Ntuj pub kev nyiam thiab kev thaj yeeb yuav nrog nej nyob.

12 Nej rov sib foom lus hmov tshua, nej sib nwj nyob hauv txoj kev ntshiab. Tas tsoom ntshiab foom lus hmov tshua rau nej.

13 Huab Tais Yes Xus Pleev lub txiaj ntsim, Tswv Ntuj txoj kev nyiam, thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab txoj kev sib haum xeeb nrog nej sawv daws nyob.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim.

Ntawm Moo Zoo :

Zam ntawv Moo Zoo : Tshooj 3; nqe 16 txog 18

Lub ntsiab lus : Peb tus Tswv Ntuj yog ib tug Tswv hlub lub ntiaj teb neeg, nws tso nws leej Tub tuaj pab lub ntiaj teb neeg.

16 Vim Tswv Ntuj nyiam lub qab ntuj neeg npaum no : nws thiaj muab nws Leej Tub twm zeej rau, kom xwv tus ntseeg txog Leej Tub txhob tuag, tab sis kom nws muaj txoj sia nyob mus li.

17 Tswv Ntuj tsis xa Leej Tub tuaj hauv lub qab ntuj kom nws muab txim rau lub qab ntuj neeg, nws xa Leej Tub tuaj cawm lub qab ntuj neeg.

18 Tus ntseeg txog Leej Tub, nws tsis raug txiav txim. Tus tsis ntseeg, nws twb raug txiav txim lawm, vim nws tsis ntseeg txog Tswv Ntuj Leej Tub twm zeej lub npe.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj