Cov zaj nyeem hnub chiv 30 nruab xyoo. Xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem ib :

Kev tsiv : tshooj : 22 nqe : 20 txog 26

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj pab pebntau lawm. Peb yuav pab cov pluag, cov txom nyem kom peb tsim nyog hu ua Tswv Ntuj siab zoo cov tub ki.

20 « Koj yuav tsis txhob hiam, tsis txhob yuam tus pej kum neeg, vim thaud nej yog ib co pej kum neeg nyob Hais Nkws Tos teb.

21 Koj yuav tsis txhob lim hiam rau ib tug poj ntsuam los ib tug me nyuam ntsuag.

22 Yog koj lim hiam rau nws, nws hu txog kuv, mas kuv yuav mloog nws lub suab quaj.

23 Kuv yuav npau taws heev thiab yuav ua kom hniav ntaj txo koj txoj sia, ces koj poj niam yuav ua poj ntsuam thiab koj cov tub yuav ua tub ntsuag.

24 Yog koj qiv nyiaj rau tus kwv tij hauv koj haiv neeg, los rau ib tug pluag hauv koj haiv neeg, mas koj yuav tsis txhob noj nws, koj yuav tsis txhob tsub paj rau nws them.

25 Yog koj txais ib tug lub tsho ntev uas nws muab yuam nuj nqes rau koj, mas thaum hnub poob qho, koj yuav xa rov qab rau nws.

26 Nws tsuas muaj tib lub tsho ntawd ua pam vov thiab ua ris tsho hnav xwb, nws yuav pw zoo li cas ? Yog nws hu txog kuv, kuv yuav mloog nws lub suab quaj, vim kuv lub siab hlub neeg.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem ob :

Tes Xas Los Nis : Tshooj : 1 nqe : 1; 5 txog 10

Lub ntsiab lus : Cov tub tshaj Ntuj lus yuav ua Yes Xus tim khawv zoo ces muaj neeg txais kev ntseeg. Cov ntseeg sawv daws kuj yuav ua Yes Xus tim khawv zoo thiab, ces tas teb chaws yuav paub Yes Xus.

5 Peb lub Moo Zoo tuaj txog nej, tsis yog ib co lus qhuav xwb : peb lub
Moo Zoo muaj ib co hauj lwm tuaj nrog, thiab muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab lub zog nyob hauv. Lub Moo Zoo tuaj khov kho. Nej paub tias thaum peb tuaj tsob hwb nej, peb tau coj tus yam ntxwv zoo li cas nyob nruab nrab hauv nej.

6 Nej thiaj yoog raws peb tus piv txwv, thiab yoog raws Huab Tais tus lwj lwm, vim nej tau txais Lo Lus. Nej tau raug ntau txoj kev txhawj xeeb, tab sis nej zoo siab nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab.

7 Ces nej tau ua ib tug piv txwv zoo rau cov neeg ntseeg nyob Mas Xes Dos Nias teb, thiab As Kas Yas teb huv tib si.

8 Huab Tais Lo Lus nrov ncha ntws tim nej, mus txog Mas Xes Dos Nias thiab As Kas Yas teb ; nej txoj kev ntseeg ri mus tas qhov txhia chaw ; nyem no, tsis tas peb yuav hais txog qhov ntawd ntxiv.

9 Luag tej ob cag piav tias peb tuaj txog tim nej li cas, thiab nej ua li cas tig los ntseeg txog Tswv Ntuj, nej tso cov mlom pov tseg, nej los tsob hwb tus Tswv Ntuj muaj txoj sia uas yog tus tseeb.

10 Vim nej tos Tswv Ntuj Leej Tub yuav rov saum ntuj los. Leej Tub ntawd, yog Yes Xus, uas Tswv Ntuj tsa hauv cov neeg tuag sawv rov los : Yes Xus yog tus npo peb dim ntawm txoj kev npau taws, uas tab tom tuaj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : tshooj : 22 nqe : 34 txog 40

Lub ntsiab lus : Thaum peb tham txog txoj kev ntseeg mas peb txhob tham txog tej yam me nyob hauv txoj kev ntseeg. Peb yuav nco ntsoov piav tias lub ntsiab yog kev nyiam.

34 Cov Fas Lis Xais hnov tias Yes Xus teb rau cov Xas Dus Kais tws lus, ces
lawv sib sau sab laj.

35 Lawv ib tug tuaj sim Yes Xus, nws yog ib tug kws lij choj, nws nug tias :

36 “Xib Hwb, nyob hauv Txoj Cai, lo lus qhia twg loj dua cov ?

37 Yes Xus hais rau nws tias : “Koj yuav muab tas koj lub siab, tas koj
tus ntsuj plig, tas koj lub tswv yim los nyiam koj tus Huab Tais Tswv Ntuj .

38 Lo lus qhia no yog lo lus qhia loj tshaj cov, yog thawj lo lus qhia.

39 Lo lus qhia ob kuj zoo ib yam thiab : koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam nkaus li koj nyiam koj.

40 Tas Txoj Cai thiab cov Yaj Saub puav leej dai ncuv rau ob lo lus qhia no. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj