Lub caij tos Huab Tais

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem ib :

His Xais : tshooj 61 nqe 1-2a; 10-11

Lub ntsiab lus : Yes Xus yog tus ua kom cov neeg txom nyem rov zoo siab tuaj. Cov neeg ntseeg txog Yes Xus lawv yuav nrog Yes Xus ua kom tsoom neeg txom nyem dim ntawm kev ntxhov siab.

1 HUAB TAIS Tswv Ntuj lub tswv yim nyob saum kuv, vim HUAB
TAIS pleev kuv. Nws tso kuv xa lub Moo Zoo rau cov neeg txheej qis, tshaj kev cawm rau cov thoj nam nyob pej kum teb, tshaj kev twj lij rau cov neeg nyob hauv tsev loj faj.

2 HUAB TAIS xa kuv mus tshaj HUAB TAIS ib lub xyoo pub txiaj ntsim, tshaj tias muaj ib hnub uas peb tus Tswv Ntuj yuav rob caub. HUAB TAIS xa kuv mus nplij cov neeg ntoo xyom kom sawv.

10 Kuv zoo siab tag nrho, kuv dhia daj dhia luag nyob hauv HUAB TAIS. Kuv tus plig dhia hom khaj nyob hauv kuv tus Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj muab kev cawm cov tsoos rau kuv hnav, nws muab kev yeej lub tsho tshaj sab qhwv kuv, xws li tus nraug vauv tshiab kho nws hauv phuam, xws li tus nkauj nyab muab npauj kub npauj nyiag los coj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem ob :

Tes Xas Los Nis : Tshooj :5 Nqe 16 txog 24

Lub ntsiab lus : Cov neeg ntseeg yuav zoo siab luag nyav mus li. Lawv yuav xyiv fab mloog Leej Ntuj Plig qhia tej txoj kev tshiab ua Yes Xus tim khawv.

16 Nej ua siab kaj lug mus li.

17 Nej teev Ntuj tsis tseg. 18 Tab txawm muaj xwm dab tsi tshwm sim tuaj, los nej yuav ua Ntuj tsaug mus li. Tswv Ntuj lub siab xav kom nej ua li ntawd nyob hauv Yes Xus Pleev.

19 Nej txhob tua Leej Ntuj Plig xws li tuateeb.

20 Nej txhob thuam lub txiaj ntsim ua Yaj Saub. Nej hnov yam twg, mas nej tshuaj saib puas tseeb tso : yam twg zoo, mas nej khaws tseg.

22 Nej caiv txhua txoj kev phem mog.

23 Thov kom tus Tswv Ntuj siab kaj lug ua kom nej ntshiab tuaj. Thov kom nej txuag tau nej lub tswv yim, nej tus plig, kom nej lub cev txhob muaj chaw xyeej, mus txog lub caij peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev rov los.

24 Tus hu nej, nws pheej xeeb : nws yuav ua xws li kuv hais saum no.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawm Moo Zoo :

Zam : tshooj : 1 nqe : 6-8; 19-28

Lub ntsiab lus : Tus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo nws yuav nco txog Yes Xus lub koob meej xwb. Yus txhob nco txog yus lub koob meej.

6 Muaj ib tug neeg tuaj, yog Tswv Ntuj xa nws tuaj. Nws lub npe hu ua Zam.

7 Nws yog ib tug tim khawv tuaj ua pov thawj txog qhov pom kev, kom txhua leej txhua tus ntseeg vim nws.

8 Tus ntawd tsis yog qhov pom kev, tab sis nws yuav ua tim khawv txog qhov pom kev.

19 Thaum cov Yus Das xa ib co leej choj thiab ib co les vis tuaj ntawm Yes Lus Xas Les mus nug Zam hais tias : « Koj yog leej twg ? » Mas Zam ua tim khawv zoo li no :

20 Zam lees, nws tsis zais, nws lees tias : « Kuv tsis yog Leej Pleev. »

21 Lawv nug Zam tias : « Ua li koj yog leej twg ? Koj puas yog Es
Lias ? » Zam hais tias : « Kuv tsis yog. » « Koj puas yog tus Yaj Saub ? » Zam teb tias : « Tsis yog. »

22 Lawv thiaj hais rau nws tias : « Koj yog leej twg ? Peb yuav tsum coj ib
lo lus teb rov mus rau cov xa peb tuaj. Koj hais dab tsi txog koj ? »

23 Zam hais tias : « Kuv yog tus neeg nyob hauv teb chaws quav poj lub suab qw tias : Nej ua kom Huab Tais txoj kev rov tiaj, raws li yaj saub His Xais tau hais tseg. »

24 Cov uas lawv xa tuaj yog ib co Fas Lis Xais.

25 Lawv nug Zam tias : « Koj tsis yog Leej Pleev, tsis yog Es Lias, thiab tsis yog tus Yaj Saub, vim li cas koj thiaj ua kab ke ntxuav ? »

26 Zam teb rau lawv tias : « Kuv ua kab ke ntxuav nyob hauv dej. Hos nyob hauv nej, muaj ib tug uas nej tsis paub,

27 tus ntawd yuav lawv kuv qab tuaj, kuv tsis tsim nyog daws nws
txoj hlua khau. »

28 Tej ntawd tshwm sim tuaj nyob Npes Tas Nias, nyob sab dej Yos Las Das tim ub, ntawm thaj chaw uas Zam ua kab ke ntxuav.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj