Lub caij tos Huab Tais

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem ib :

Xas Muas : Tshooj 7 nqe : 1-5; 8b-12; 14a-16

Lub ntsiab lus : Das Vis xav tias nws yuav tsum txhim ib lub tsev rau Tswv Ntuj nyob, thiaj phim. Tab sis Tswv Ntuj haus rau Das Vis tias Das Vis yuav muaj koob meej yog vim nws tus xeeb ntxwv Yes Xus.

1 Thaum Das Vis tuaj nyob hauv nws tsev thiab HUAB TAIS pab nws rhuav cov yeeb ncuab nyob ib ncig ntawm nws tib si, ces tus vaj Das Vis hais rau tus Yaj Saub Nas Taas tias : « Koj ntsia saib ! Kuv nyob hauv ib lub tsev ntoo faj khaum, hos Tswv Ntuj lub Xab Cog Lus nyob hauv ib lub Tsev Tsam Phooj xwb! »

3 Nas Taas teb rau tus vaj tias : « Koj ua raws li koj siab nyiam, vim
HUAB TAIS nrog koj nyob. »

4 Hmo ntawd, Nas Taas hnov Tswv Ntuj lo lus no :

5 « Koj mus hais rau kuv tus tub txib Das Vis tias HUAB TAIS hais li no : Puas yog koj yuav txhim ib lub tsev rau kuv nyob txawm hauv ?

8 Nas Taas, nyem no koj mus hais rau kuv tus tub txib Das Vis tias : HUAB TAIS Xas Npas Os hais li no : Kuv yog tus tau rho koj hauv cov tshav zaub thiab hauv nruab nrab pab yaj los tsa ua tus tswv saib kuv tsoom pej xeem His Xas Lais.

9 Kuv tau nrog koj ua tas puas tsav yam hauj lwm. Kuv tau rhuav koj cov yeeb ncuab tib si nyob ntawm koj xub ntiag. Kuv yuav pub kom koj lub npe nto moo loj cuag li cov vaj loj tshaj nyob thoob tas ntiaj teb.

11 HUAB TAIS yuav ua kom koj loj. HUAB TAIS yuav tsim ib tsev neeg los pub rau koj.

12 Thaum koj sim neej dua tas koj yuav mus nrog koj cov poj yawm txwv koob pw, kuv yuav cia koj ib tug xeeb ntxwv tawm ntawm koj roj ntsha los hloov koj ua vaj. Kuv yuav nres nws txoj kev ua vaj kom nyob ruaj nreb.

14 Kuv yuav ua nws txiv, nws yuav yog kuv leej tub. Yog nws ua qhov phem,
kuv yuav xuas ib tug pas los muab txim rau nws, kuv yuav ntaus nws xws li neeg ntaus neeg. 15 Tab sis kuv yuav tsis thau kuv lub txiaj ntsim ntawm nws los xws li kuv tau thau tus xub ua vaj dua koj.

16 Koj tsev neeg thiab koj txoj kev ua vaj yuav nyob mus li nyob ntawm kuv
xub ntiag. Koj lub theej kiab yuav nyob ruaj nreb mus ib txhis. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem ob :

Los Mas : Tshooj 16 nqe 25-27

Lub ntsiab lus : Txij thaum Yes Xus yug los nyob ntiaj teb no peb paub txoj hmoob zoo uas Tswv Ntuj ib txwm npaj rau lub ntiaj teb neeg

25 Tswv Ntuj yog tus muaj hwj huam, nws ua kom peb nyob ruaj nreb, raws li lub Moo Zoo kuv xa tuaj, thiab raws li tus Yes Xus Pleev uas kuv tshaj txog. Yog txoj kev qhib ib yam tob, uas Ntuj muab zais tob tob txij lub hauv paus los.

26 Tiam sis, nyem no, Ntuj muab rau sawv daws pom xyeem. Cov Ntawv twb xub hais txog cov txuj ci tob tob zais ntshis ntawd. Tswv Ntuj yeej ib txwm txiav tias, yuav ceeb toom cov txuj ci tob tob ntawd rau txhua haiv neeg paub, kom rub tau sawv daws los ua neeg mloog lus nyob hauv txoj kev ntseeg.

27 Tswv Ntuj ua li ntawd, vim nws tib leeg yog tus thoob tsib. Thov kom Tswv Ntuj muaj koob meej nyob hauv Yes Xus Pleev, mus txog txhiab niag tim puas xyoo. Ua li !

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawm Moo Zoo :

Lus Kas : Tshooj 1 nqe 26-38

Lub ntsiab lus : Yog vim Mab Liab zoo siab ua Tswv Ntuj ntxhais txib, ces nws tau xeeb Yes Xus. Yog vim peb zoo siab uas Tswv Ntuj cov tub txib, peb thiaj muaj Yes Xus nyob hauv peb.

26 Leej Ntuj Plig Ntshiab tshoj nws ces nws paub tias yog nws tsis tau pom Huab Tais tus Pleev, mas nws yuav tsis tuag.

27 Leej Ntuj Plig coj nws tuaj nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Thaum Mab Liab thiab Yos Xes nkawd coj tus me nyuam mos Yes Xus tuaj ua cov kab ke raws Txoj Cai, 28 Xis Mes Oos txais tus me nyuam los rau hauv nws ob txhais npab, nws cav lus zoo txog Tswv Ntuj tias :

29 Txiv Tswv, nyem no koj tso koj tus tub txib mus kaj lug, raws li koj lo lus,

30 vim kuv qhov muag tau pom koj txoj kev cawm neeg, 31 uas koj npaj nyob ntawm ib tsoom haiv neeg xub ntiag,

32 yog qhov pom kev tawm tuaj kaj cov pej kum haiv neeg, yog koj tsoom pej xeem His Xas Lais lub koob meej.

33 Yes Xus niam thiab txiv qhuas cov lus nkawd hnov hais txog tus me nyuam.

34 Xis Mes Oos foom hmoov zoo rau lawv, nws hais rau Mab Liab, Yes Xus
niam tias : « Koj ntsia ! Tus me nyuam no yuav ua chaw rau ntau leej His Xas Lais ntog thiab ntau leej rov sawv. Nws yog ib lub cim ua kom sawv daws sib cav.

35 Hos ntawm koj, mas ib rab ntaj yuav hno koj tus plig, kom xwv tej lus uas coob leej xav tuaj nruab siab tawm los rau sawv daws paub.

36 Tseem muaj ib tug yaj saub poj niam, hu ua As Nas, yog Fas Nus Ees tus
ntxhais, xeem As Ntxes. Nws lub hnub nyoog laus kawg. Dhau lub caij nws
nyob ua nkauj xwb lawm, mas nws nrog nws tus txiv nyob xya xyoo,

37 ces nws ua poj ntsuam laus li ntawd txog yim caum plaub xyoos. Nws tsis nrug ntawm lub Tuam Tsev Teev Ntuj li. Nws yoo mov thiab hais cov zaj teev Ntuj los hawm Tswv Ntuj thawm hnub thawm hmo.

38 Tib lub sij hawm ntawd, As Nas kuj tuaj nyob ntawd thiab, nws
cav lus zoo txog Tswv Ntuj, nws hais txog tus me nyuam rau txhia leej txhia tus uas tos txog txoj kev txhiv Yes Lus Xas Les.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj