Hnub chiv 3 lub 1 hlis 2021

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xais : Tshooj : 60 nqe : 1 txog 6

Lub ntsiab lus : Yas tom ntej Yes Lus Xas Les yuav muaj koob meej.

1 Yes Lus Xas Les, koj sawv ! Kom koj qhov pom kev ci ntsa iab mas ! Vim koj qhov pom kev tuaj txog, thiab HUAB TAIS lub hwj chim sawv los
ziab koj.

2 Ntsia saib ! Qhov tsaus ntuj vov tas lub ntiaj teb. Ib twv huab dub vov cov
haiv neeg. Tab sis HUAB TAIS lub hwj chim nyob hauv koj.

3 Cov kuj cuab taug kev mus, nyob hauv koj qhov pom kev. Koj yog lub hnub tawm tuaj kaj cov vaj kom lawv pom kev mus.

4 Koj tsa muag ntsia nyob ncig koj mog ! Koj yuav pom sawv daws sib sau tuaj cuag koj. Koj cov tub tuaj tej teb chaws deb tuaj, lawv ris koj cov ntxhais ntawm duav.

5 Koj pom li ntawd, koj yuav ua ntsej muag luag ntxhi. Koj lub plawv yuav
dhia paj paws, koj lub siab yuav nthuav. Tej txhab kub nram dej ntuj tuaj thawj koj. Cov kuj cuab tej nyiaj tej kub tuaj nyob hauv koj.

6 Cov ntxhuav tuaj ua npoj ntws. Cov thauj tuaj ntawm Mas Dias thiab Es Fais. Lwm cov tuaj Ses Npas tuaj, lawv thauj kub thiab txab txiv yoov tuaj, lawv tshaj HUAB TAIS cov hauj lwm loj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Es Fes Xos : Tshooj : 3 nqe : 2-3; 5-6

Lub ntsiab lus : Paj Lug yog tus tub tsob hwb Leej Pleev cov txuj zais ntshis.

2 Kuv xav tias nej yeej tau hnov piav txog qhov Tswv Ntuj pub txiaj ntsim zoo li cas rau kuv, kom kuv tau kev pab nej.

3 Tswv Ntuj qhib nws cov txuj ci zais tob tob los rau kuv pom xyeem : yog cov lus kuv nyuam qhuav piav me ntsis rau nej ntawd.

5 Ntuj tsis tau qhib cov txuj zais tob no rau txheej laus thaud, xws li nws nyuam qhuav qhib rau nws cov Hauv Paus Xa Lus ntshiab, thiab rau nws cov Yaj Saub, nyob hauv Leej Ntuj Plig :

6 yog qhov tias cov neeg teev pej kum dab txais ib lub cuab tam xws luag, lawv ua tes taw nyob hauv tib lub Cev, lawv txais Ntuj cov lus cog ib yam li luag, nyob hauv Yes Xus Pleev, vim lawv mloog lub Moo Zoo.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawm Moo Zoo :

Mas Tais : Tshooj : 2 nqe : 1 txog 12

Lub ntsiab lus : Cov kws hnub qub tuaj hawm Yes Xus.

1 Yes Xus yug los nyob Npes Les Hes, Yus Das teb, yog lub caij Hes Los ua vaj. Muaj ib co kws hnub qub tuaj Toob Fab tuaj txog Yes Lus Xas Les.

2 Lawv nug tias : « Tus vaj Yus Das uas nyuam qhuav yug los nyob qhov twg ? Peb pom nws lub hnub qub tawm nyob Toob Fab, peb tuaj hawm nws. »

3 Tus vaj Hes Los hnov li ntawd, nws lub siab nphau npog. Tas Yes Lus Xas Les kuj nrog nws ua siab nphau npog thiab.

4 Hes Los hu cov thawj leej choj thiab pej xeem cov kws ntawv tuaj tas huv tib si. Nws nug lawv txog qhov chaw uas Leej Pleev yuav yug los.

5 Lawv teb tias : « Nyob Npes Les Hes, Yus Das teb, vim tus yaj saub sau tseg tias :

6 Koj, Npes Les Hes, Yus Das thaj av, koj tsis yog lub zos Yus Das me tshaj cov, vim ib tug thawj coj yuav tawm hauv koj los, nws yuav zov kuv haiv His Xas Lais. »

7 Hes Los hu cov kws hnub qub twj ywm tuaj. Nws kom lawv qhia meej lub sij hawm uas lub hnub qub tau tawm tuaj.

8 Ces nws cia lawv mus Npes Les Hes. Hes Los hais rau lawv tias :
« Nej mus tshuaj tus me nyuam kom meej,
thaum nej nrhiav tau nws, nej xa xov qhia
kuv paub, vim kuv xav mus hawm nws
thiab. »
9 Tus vaj tso lus li ntawd, ces lawv sawv kev mus. Thaum ntawd, lub hnub qub uas lawv tau pom nyob Toob Fab rov mus ua lawv ntej. Nws mus nres saum qhov chaw uas tus me nyuam nyob.

10 Lawv rov pom lub hnub qub, mas lawv zoo siab kawg.

11 Lawv chaws mus hauv tsev, lawv pom tus me nyuam thiab nws niam
Mab Liab, lawv pe, lawv hawm nws. Lawv qhib lawv cov phij xab, lawv cev
kub, cev txab ntoo xyab, thiab cev txab txiv yoov ua paj tshab rau nws.

12 Ntuj qhia lawv hauv npau suav kom txhob rov qab mus pem Hes Los tsev. Ces lawv taug dua ib txog kev rov mus lawv teb chaws.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj