Hnub chiv 4 nruab xyoo, xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Phau 5 : Tshooj : 18 Nqe :15 txog 20

Lub ntsiab lus : Yes Xus yog tus tseem Yaj Saub uas Tswv Ntuj xa tuaj qhia Tswv Ntuj cov lus rau lub ntiaj teb neeg. Peb yuav tsum txais Yes Xus cov lus.

15 Koj tus HUAB TAIS Tswv Ntuj yuav tshoj ib tug neeg hauv nruab nrab nej, hauv koj tsoom kwv tij, kom nws sawv ua Yaj Saub zoo li kuv. Nej yuav mloog nws hais.

16 Qhov ntawd, yog qhov uas koj tau thov ntawm HUAB TAIS koj tus Tswv Ntuj thaum tsoom His Xas Lais ua lub txoos nyob saum roob Hos Les, koj hais tias : « Kuv tsis xav hnov HUAB TAIS, kuv tus Tswv Ntuj lub suab ntxiv, kuv tsis xav ntsia lub cub tawg loj loj ntawd ntxiv lawm, tsam kuv tuag. »

17 HUAB TAIS thiaj hais rau kuv tias : « Lawv hais yog lawm.

18 Kuv yuav tsa ib tug Yaj Saub zoo li koj, hauv nruab nrab lawv tsoom kwv tij los. Kuv yuav muab kuv cov lus tso rau hauv nws lub ncauj, ces nws yuav hais tas puas tsav yam rau lawv raws li kuv qhia.

19 Yog leej twg tsis mloog kuv cov lus uas tus Yaj Saub hais, mas kuv yuav nug nws txog qhov ntawd.

20 Yog tus Yaj Saub twg muaj cuab kav tuav txog kuv lub npe hais tej lo lus kuv tsis tau qhia kom hais, los yog nws tuav txog lwm tus tswv ntuj lub npe los hais lus, mas tus Yaj Saub ntawd yuav tuag xwb.

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos : Tshooj : 7 Nqe : 32 txog 35

Lub ntsiab lus : Tas tsoom ntseeg yuav tsum paub tias Tswv Ntuj xaiv leej puav los ua neeg nyob tab seeb kom tau pab Tswv Ntuj haiv neeg zoo dua thiab Leg Tswv Ntuj cov hauj lwm. Cov tsev neeg ntseeg yuav thov kom Tswv Ntuj hu leej puav nyob hauv lawv tsev los xaiv lub neej nyob tab seeb ua Tswv Ntuj cov hauj lwm.

32 Kuv xav pom nej ua ib co neeg tsis muaj chaw ntxhov siab. Tus txiv neej uas nws tsis muaj poj niam, nws muab siab rau leg Huab Tais cov hauj lwm, nws nrhiav txoj kev ua xis Huab Tais siab.

33 Tus yuav poj niam lawm, nws muab siab rau leg ntiaj teb cov hauj lwm, nws nrhiav txoj kev ua xis nws poj niam siab. Ces nws lub siab fab rau ob tog huv tib si.

34 Tus poj niam tsis muaj txiv, xws li tus nkauj xwb, nws kuj muab siab rau leg Huab Tais cov hauj lwm, nws nrhiav txoj kev ua kom nws lub cev thiab nws lub tswv yim ntshiab tuaj. Hos tus yuav txiv lawm, nws muab siab rau leg ntiaj teb cov hauj lwm, nws nrhiav kev kom ua xis nws
tus txiv lub siab.

35 Kuv hais qhov ntawd, vim yog ib yam zoo rau nej ; tsis yog kuv xav cuab ntxiab rau nej. Kuv xav coj nej mus cuag tej yam tsim nyog, tej yam khi nej rau Huab Tais tib leeg.


Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawm Moo Zoo :

Mas Kos : Tshooj : 1 Nqe : 21 txog 28

Lub ntsiab lus : Yes Xus lub hwj huam tawm los nyob Kas Fas Naus. Nws kho ib tug neeg raug dab.

21 Yes Xus lawv mus hauv Kas Fas Naus. Hnub Xas Npas Tos, Yes Xus mus
hauv lub tsev txoos, nws qhia sawv daws tam sim ntawd.

22 Zeej tsoom qhuas nws cov lus qhia, vim nws qhia lawv xws li
neeg muaj peev xwm, tsis zoo li cov kws Ntawv Ntshiab.

23 Nyob hauv lawv lub tsev txoos, tam sim ntawd, muaj ib tug neeg raug ib tug dab tsis huv nthe nthe tias :

24 « Yes Xus Nas Xas Les, koj xav ua dab tsis rau wb ? Puas yog koj tuaj rhuav wb ? Kuv paub koj yog leej twg : koj yog Tswv Ntuj tus Ntshiab. »

25 Yes Xus cem nws tias : « Ua twj ywm, koj cia li tawm hauv tus
neeg no mus. »

26 Dab tsis huv siv zog muab tus neeg ntawd co heev heev, nws nthe ib suab nrov nrov ces nws tawm hauv tus neeg mus.

27 Tas sawv daws ntshai, lawv sib nug zom zaws tias : qhov ntawd yog dab tsi ? Puas yog ib txog kev qhuab qhia tshiab muaj peev xwm ? Tab yog dab tsis huv, los nws tswj lawv, ces lawv mloog nws lus.

28 Ces ib sij huam, Yes Xus lub moo nto lug rau txhua qhov, mus thoob ib
cheeb tsam hauv xeev Nkas Lis Lais.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj