Hnub chiv 6 ntawm caij hla

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauj Lwm : Tshooj : Nqe : 25 – 26; 34 – 35; 44 – 48

Lub ntsiab lus : Yes Xus tuaj tshoj tas txhia haiv neeg kom ntseeg txog nws. Nws pub Leej Tswv Yim Ntshiab rau tas txhia haiv neeg.

25 Thaum Pob Zeb tab tom yuav chaws los hauv tsev, Kos Nes Lias tuaj tos Pob Zeb, nws txhos caug ntawm Pob
Zeb ko taw, pe Pob Zeb.

26 Tab sis Pob Zeb rub nws sawv, thiab hais tias : « Koj sawv, kuv kuj yog ib tug neeg thiab xwb. »

34 Ces Pob Zeb pib hais tias : « Nyem no, kuv paub tseeb tias Tswv Ntuj tsis kws leej twg cai.

35 Nyob hauv tas txhua haiv neeg, yog leej twg hwm Ntuj thiab coj txoj kev ncaj, mas leej twg ntxim Tswv Ntuj siab.

44 Pob Zeb tseem tab tom hais lus, ces Leej Ntuj Plig Ntshiab cia li nqes los rau saum cov neeg mloog Lo Lus.

45 Cov ntseeg uas nrog Pob Zeb tuaj yog ib co neeg txais lub cim txiav lawm. Lawv pom tias Leej Ntuj Plig Ntshiab kuj nqes los rau saum cov neeg teev pej kum dab thiab, mas lawv poob siab tas nrho.

46 Lawv hnov cov neeg ntawd hais tej hom lus txawv cav txog Tswv Ntuj. Pob Zeb thiaj hais tias :

47 « Ua cas peb yuav pub tsis tau cov dej ua lub cim ntxuav rau cov neeg uas tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab ib yam li
peb ? »

48 Ces Pob Zeb kom lawv ua lub cim ntxuav rau cov neeg ntawd nyob hauv Yes Xus Pleev lub npe. Lawv thov kom
Pob Zeb nrog lawv nyob ob peb hnub.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj Nyeem 2 :

Zam tsab ntawm 1 : Tshooj : 4 Nqe : 7 – 10

Lub ntsiab lus : Kev nyiam Tswv Ntuj tsim ib lub siab hlub luag tej.

7 Cov zoo nyiam, peb yuav sib nyiam sib hlub mog ! Vim txoj kev nyiam tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, ua li mas tus twg
nyiam, tus ntawd yug ntawm Tswv Ntuj los, thiab nws paub Tswv Ntuj.

8 Tus tsis txawj nyiam, mas nws tsis paub Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj yog txoj kev nyiam.

9 Tswv Ntuj txoj kev nyiam peb tawm los rau qhov muag pom xyeem li no : Tswv Ntuj xa nws Leej Tub Twm Zeej
tuaj nyob ntiaj teb no, kom peb ciaj nyob hauv nws Leej Tub.

10 Nws txoj kev nyiam yog zoo li no : tsis yog peb tau nyiam Tswv Ntuj, yog Tswv Ntuj tau nyiam peb, thiab yog nws
xa nws Leej Tub tuaj ua nqi txhiv peb ntawm peb cov txhaum.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Zam : Tshooj : 15 Nqe : 9 -17

Lub ntsiab lus : Cov thwj tim yuav sis nyiam sis hlub.

9 Kuv nyiam nej ib yam li Leej Txiv nyiam kuv. Nej nyob hauv kuv txoj kev nyiam mog.

10 Yog nej coj kuv cov lus qhia, mas nej nyob ruaj hauv kuv txoj kev nyiam, ib yam li kuv coj kuv Txiv cov lus
qhia thiab kuv nyob ruaj hauv nws txoj kev nyiam.

11 Kuv hais tej no rau nej kom kuv txoj kev kaj siab nyob hauv nej, nej thiaj txais kev kaj siab puv nej.

12 Kuv lo lus qhia yog lo lus no : nej sis nyiam sis hlub zoo li kuv tau nyiam tau hlub nej.

13 Tsis muaj leej twg muaj txoj kev nyiam loj dua tus uas siv nws txoj sia rau nws cov phooj ywg.

14 Yog nej ua qhov kuv qhia nej, mas nej yog kuv cov phooj ywg.

15 Kuv tsis hu nej ua kuv cov tub txib, vim tus tub txib tsis paub qhov uas tus tswv ua. Tab sis kuv hu nej ua phooj
ywg, vim tas ib puas tsav yam kuv hnov ntawm kuv Txiv, mas kuv qhia nej paub tas huv si.

16 Tsis yog nej xaiv kuv, yog kuv xaiv nej. Thiab yog kuv xa nej mus kom nej txi txiv, kom nej cov txiv nyob ruaj, kom
xwv nej tuav txog kuv lub npe thov yam twg ntawm Leej Txiv, mas nws muab rau nej.

17 Lo lus qhia uas kuv muab rau nej yog kom nej sis nyiam sis hlub. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj