Hwm peb leeg Huab Tais xyoo b

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Txoj cai ob : Tshoob : 4 Nqe : 32 – 34; 39 – 40

Lub ntsiab lus : His Xas Lais txoj moo zoo

32 « Nej sim nug tej laus saib, txij hnub Tswv Ntuj tsim neeg los nyob ntiaj teb, los txog hnub no, txij qab ntug mus txog
hauv ntuj, puas muaj ib lo lus muaj hwj chim npaum li Tswv Ntuj lo lus ? Puas muaj neeg tau hnov dua ib lo lus zoo li
ntawd ?

33 Puas muaj lwm haiv neeg tau hnov tus Tswv Ntuj muaj txoj sia lub suab hais lus hauv hluav taws tuaj li nej tau
hnov tas, thiab lawv tseem muaj txoj sia nyob ntxiv ?

34 Puas muaj lwm tus Tswv Ntuj uas tuaj xaiv ib haiv neeg hauv lwm cov haiv neeg los ua nws tug ? Puas
muaj lwm tus Tswv Ntuj tau ua tej yam los sim neeg siab, tej lub cim loj thiab tej yam txaus qhuas, tau sawv ntaus tej tsam rog, tau siv nws txhais tes muaj hwj huam thiab xyab nws txhais npab muaj zog, tau siv nws lub peev xwm ua tej yam txaus ntshai kawg, xws li nej tus HUAB TAIS Tswv Ntuj tau ua pab nej nyob Hais Nkws Tos teb, rau nej qhov muag pom ?

39 Hnub no, nej yuav tsum paub, yuav tsum nco ntsoov rau nruab siab tias : HUAB TAIS yog Tswv Ntuj tiag, nws yog Tswv Ntuj nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb no tib si. Tsis muaj dua lwm tus Tswv Ntuj.

40 Nej yuav khaws Huab Tais txoj cai thiab nws cov lus qhia uas kuv ceeb toom rau nej, kom nej thiab nej cov tub ki tau
txoj hmoov zoo, thiab tau nyob ntev niaj ntau xyoo hauv lub teb chaws uas nej tus HUAB TAIS Tswv Ntuj muab pub rau
nej nyob mus ib txhis. »

Zaj nyeem 2 :

Los Mas : Tshooj : 8 Nqe : 14 – 17

Lub ntsiab lus ; Peb ua Tswv Ntuj cov me nyuam vim Leej Ntuj Plig.

14 Txhua leej txhua tus uas Tswv Ntuj Leej Tswv Yim coj, mas lawv yog Tswv Ntuj cov me nyuam tas huv tib si.

15 Nej tsis tau txais ib lub tswv yim ua qhev ; nej tsis txhob rov qab poob rau hauv txoj kev ntshai. Nej tau txais ib lub
tswv yim ua tub ki tshiab, mas nej hu Tswv Ntuj tias : ‘As Npas ! Txiv !’

16 Leej Ntuj Plig nrog peb lub tswv yim zeem tseeb tias peb yog Tswv Ntuj cov me nyuam tiag.

17 Vim peb yog Ntuj cov me nyuam, mas peb yog cov txais lub cuab tam : peb yog cov txais Tswv Ntuj
lub cuab tam ; peb nrog Leej Pleev txais ib lub cuab tam, vim peb nrog nws raug txom nyem, peb yuav tau nrog nws muaj hwj chim.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Tais : Tshooj : 28 Nqe : 16 – 20

Lub ntsiab lus ; Yes Xus xa cov thwj tim kom mus thoob ntiaj teb.

16 Pab Kaum Ib leeg mus txog Nkas Lis Lais teb. Lawv mus saum lub roob uas Yes Xus teem rau lawv.

17 Lawv pom Yes Xus, lawv pe ; ib txhia tseem ua xyem xyav.

18 Yes Xus txav los ze lawv, nws hais cov lus no rau lawv : « Ntuj pub ib puas tsav yam hwj huam rau
kuv nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb no.

19 Nej mus, nej ua kom tas ib tsoom haiv neeg los ua kuv thwj tim. Nej hu txog Leej Txiv, Leej Tub thiab Leej Ntuj
Plig Ntshiab lub npe, nej ntxuav lawv.

20 Nej qhia kom lawv coj tas puas tsav yam uas kuv qhia rau nej. Hos kuv, mas kuv niaj hnub nrog nej nyob mus txog lub zim txwv ntiaj teb kawg.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj