Ua thaj txi ntuj nco txog Txiv Plig Neej Vaj Père René CHARRIER

T.P. Neej Vaj ncaim peb tau 4 xyoo no lawm, nws tsev neeg Marie-Paule thiab Henri CHARRIER thov cov txiv plig Oblats ua ib thaj txi ntuj hnub 26 lub rau 6 hli 2021 thaum 15h00 teev nyob lub tsev teev ntuj loj Basilique Notre Dame tom Pontmain(53), thiab tau tshaj ib lo lus caw peb tsoom Hmoob mus koom teev ntuj.

Lub hauv paus Aumônerie Catholique des Hmong de France tau xa ib tsab natwv rau cov xeev ntuj coj cov ntseeg piav txog hnub ntawd. Yog nej leej twg xav mus koom thaj txi ntuj, thov nej mus cuag nej cov xeev ntuj. Tom Pontmain, lawv muaj chaw noj mov, chaw so, los chaw pw. Yog nej leej twg xa noj mov los pw, nyias yuav tsum hu xov tooj, los xa lus rau lub tsev Relais le Bocage Hôtel, 2 Rue de Mausson – 53220 Pontmain

www.relaislebocage.com

Xov Tooj : 02 43 30 26 00

Internet : www.relaislebocage.com

Ntsuab-Rwg Thoj