Hnub chiv 23 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xais : Tshooj : 35 Nqe : 4 – 7

Lub ntsiab lus : Tus Yaj Saub xub hais rau cov His Xas Lais nyob txim nyob Npas Npis Los tias tsis ntev lawv yuav rov tau zoo.

4 Nej hais rau cov siab muag tias : « Nej ua siab loj ! Nej txhob ntshai ! Ntsia saib ! Nej tus Tswv Ntuj nyob ntawm no ! »
Kev rob caub tab tom tuaj, Tswv Ntuj cov txim pauj neeg cov txhaum tuaj cawm peb.

5 Ces cov dig muag ob lub qhov muag rov rua hlo, cov pob ntseg lag yuav qhib plho.

6 Tus neeg ceg tawv dhia nrawm xws li tus muas lwj. Tus nplaig txhav qw tej suab zoo siab. Vim ib co dej txhawv
hauv cov teb chaws suab puam los, tej tus dej ntws hla cov teb chaws maj sab.

7 Thaj av kub ntaiv yuav hloov ua pas dej. Lub teb chaws tuag dej yuav txhawv tej tus kaus dej txaws txua tawm los.
Thaj chaw uas hma ua zes nyob, yuav hloov ua tiaj tauj thiab tiaj ncaug zom ntawv

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Yas Kos : Tshooj : 2 Nqe : 1 – 5

Lub ntsiab lus : Lub Koom Txoos yuav ceev faj kom txhob saib cov neeg muaj zoo dua cov neeg pluag.

1 Kwv tij, nej yog ib co neeg ntseeg txog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev muaj hwj chim, mas nej txhob saib
tias muaj tej tus neeg loj tej tus neeg me.

2 Yog tias thaum sawv daws tuaj ua lub Txoos, muaj ib tug chaws los hauv tsev, tus ntawd coj nplhaib kub, hnav tsoos
tsho zoo nkauj ; hos muaj dua lwm tus kuj chaws los thiab, tus no yog neeg pluag, nws cov ris tsho qias neeg.

3 Nej tig ntsia tus hnav tsoos zoo nkauj, ces nej hais rau nws tias : “Koj mus zaum ntawm lub chaw zoo !”
Hos nej hais rau tus pluag tias : “Koj sawv ntsug mog !” los hais tias : “Koj zaum hauv no, ntawm kuv lub tog
tiag taw mog !”

4 Yog nej ua li ntawd, mas puas yog nej saib tias neeg tsis muaj nqis ib yam ? Nej tsis ua ib yam nkaus li ib co nom txiav txim siab nkhaus thiab lod ?

5 Kwv tij zoo nyiad, nej mloog mog ! Tswv Ntuj tsis tau xaiv cov neeg uas lub qab ntuj neeg saib lawv pluag, kom los ua
ib co neeg nplua nuj nyob hauv txoj kev ntseeg lod ? Tswv Ntuj tsis tau xaiv lawv los ua cov txais lub Ceeb Tsheej ua lawv lub cuab tam, raws li nws cog lus rau cov neeg nyiam nws lod ?

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 7 Nqe : 31 – 37

Lub ntsiab lus : Cov neeg pom Yes Xus ua hwj huam yees ntxwv lawv zais tsis tau. Peb puas txawj pom tias niaj hnub Yes Xus ua hwj huam yees ntxwv nyob hauv peb nruab siab ? Yog peb pom, peb yuav xav cav txog Yes Xus.

31 Yes Xus tso Tws Los teb tseg, nws taug txoj kev hla Xis Doos mus rau dej ntuj Nkas Lis Lais, uas nyob hauv xeev
Des Kas Pos Lis.

32 Luag coj ib tug neeg lag ntseg, hais lus txhav qhi, tuaj rau Yes Xus. Lawv thov kom Yes Xus tsa tes
rau saum nws.

33 Yes Xus coj nws tawm ntawm tsoom sid mus rau ib cag, Yes Xus muab nws ntiv tes ntxig rau tus lag ntseg ob lub qhov ntsej, nws muab aub ncaug pleev tus neeg ntawd tus nplaig.

34 Yes Xus tsa muag ntsia saum ntuj, nws xyu ib suab, nws hais rau tus lag ntseg tias : « Es fas tas, » txhais tias : « Koj qhib los. »

35 Tus lag ntseg ob lub qhov ntsej qhib hlo, hos cov hlua khi nws tus nplaig kuj plam plaws tam sim ntawd, ces nws hais lus meej. 36 Yes Xus txwv tsis pub lawv hais qhov ntawd rau leej twg li. Tab sis Yes Xus yim txwv, lawv yim tshaj.

37 Qhov ntawd raug lawv siab tshaj txhua yam, ces lawv hais tias : « Nws ua tau ib puas tsav yam zoo : nws ua kom cov lag ntseg hnov lus, thiab ua kom cov nplaig txhav hais lus tau. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj