Huab Tais Yes Xus Tswv Ntuj ntawm lub ntiaj teb. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Das Nias : Tshooj : 7 Nqe : 13 – 14

Lub ntsiab lus : Das Nias ua npau suav pom plaub tug tsiaj.

13 Hmo ntuj kuv ua npau suav pom tej ntawd, thiab kuv pom tej yam tuaj nyob saum cov huab zoo li ib tug neeg Leej
Tub, nws txav los ze ntawm tus Laus, nws mus txog ntua ntawm tus Laus xub ntiag.

14 Neeg Leej Tub txais lub hwj huam, lub koob meej thiab kev ua vaj. Tas txhia haiv neeg, txhia kuj cuab, txhia xeem lus
tsob hwb nws. Nws lub tuam teb yog ib lub tuam teb nyob mus li tsis txawj kawg. Nws lub teb chaws yuav tsis raug kev
piam tseem.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Qhib yav tom ntej : Tshooj : 1 Nqe : 4 – 8

Lub ntsiab lus : Yes Xus yog peb tus Vaj, tab sis nws kuj yog tus coj peb mus nrog nws ua Vaj. Nws tsa peb ua ib pab neeg uas ib txhij ua Vaj thiab ua Leej Choj.

4 Zam sau ntawv rau xya lub Koom Txoos nyob As Xias. Thov kom nej tau txais lub txiaj ntsim thiab txoj kev thaj yeeb tuaj ntawm Tus Nyob, Tus ib Txwm Nyob, Tus Tab Tom Los, txais txiaj ntsim thiab kev thaj yeeb tuaj ntawm xya Leej Tswv Yim, uas sawv ntawm Tus Nyob lub theej kiab hauv ntej,

5 txais txiaj ntsim thiab kev thaj yeeb tuaj ntawm Yes Xus Pleev, uas yog tus Tim Khawv pheej xeeb, tus xub yug hauv cov tub tuag los, tus tswj kav tsoom vaj nyob ntiaj teb. Nws nyiam peb, nws tau muab nws cov ntshav los ntxuav peb cov txhaum.

6 Nws tsa peb ua ib haiv neeg, ua ib co Leej Choj teev nws Leej Txiv Tswv Ntuj. Vim li ntawd, mas lub koob meej thiab
lub hwj chim tswj fwm yog nws tug tas ib txhiab ib txhis. Ua li.

7 Ntsia saib ! Nws nrog cov huab los. Txhua leej txhua tus yuav pom nws, cov tau nkaug nws kuj yuav pom. Tas txhua
haiv neeg nyob ntiaj teb yuav quaj yuav nyiav vim nws. Yuav muaj tseeb li ntawd

8 Huab Tais Tswv Ntuj hais tias : “Kuv yog As Fas thiab Os Mes Nkas ; kuv yog Tus Nyob, Tus Ib Txwm Nyob, Tus Tab Tom Los. Kuv yog tus Muaj Hwj Huam tas nrho.”

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Zam : Tshooj : 18 Nqe : 33b – 37

Lub ntsiab lus : Yes Xus yog tus Vaj coj cov neeg nrhiav kev tseem ceeb.

33 Pis Las Tos thiaj rov chaws mus hauv lub tsev txiav txim, nws hu Yes Xus los, nws hais tias : « Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ? »

34 Yes Xus teb tias : « Puas yog koj hais koj, los yog luag tej hais txog kuv li ntawd rau koj ? »

35 Pis Las Tos teb tias : « Kuv puas yog ib tug Yus Das ? Koj haiv neeg thiab cov thawj leej choj coj koj tuaj
rau kuv. Koj tau ua dab tsi ? »

36 Yes Xus teb tias : « Kuv lub Ceeb Tsheej tsis nyob hauv lub qab ntuj no. Yog kuv lub Ceeb Tsheej nyob hauv lub qab ntuj no, mas kuv cov neeg yuav sawv ntaus rog thaiv kom kuv txhob poob rau hauv cov Yus Das txhais tes. Tab sis, kuv lub Ceeb Tsheej tsis nyob hauv lub qab ntuj no. »

37 Pis Las Tos hais rau Yes Xus tias : « Ua li koj yog vaj lod ? » Yes Xus teb hais tias : « Yog koj hais tias kuv yog vaj. Yog vim
qhov ntawd kuv thiaj yug los, thiab yog vim qhov ntawd kuv thiaj tuaj nyob hauv lub qab ntuj no : kuv tuaj ua tim khawv txog qhov tseeb. Leej twg yog txoj kev tseeb tug, mas nws mloog kuv lub suab. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj