Hnub chiv 3 ntawm lub caijtos Huab Tais

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Xos Fos Nias : Tshooj : 3 Nqe : 14 – 18 a

Lub ntsiab lus : Thaum cov His Xas Lais tseem zwm rau cov yeeb ncuab, tus Yaj Saub pab tsoom His Xas Lais tso sieab tias Tswv Ntuj yuav cawm lawv. Peb tsoom ntseeg ntaus rog tiv kev txhaum, peb yuav tso siab tias Tswv Ntuj yuav pab peb kom yeej.

14 Leej me ntxhais Xis Yoos, koj seev suab luag lom zem mas ! Tsoom His Xas Lais, nej cav lus zoo mog ! Me ntxhais Yes Lus Xas Les, koj dhia hom khaj mas !

15 HUAB TAIS yuav thim nws cov lus txiav txim rov qab. Koj yuav tsis pom koj cov yeeb ncuab ntxiv. Huab Tais ua vaj nyob nruab nrab hauv koj, His Xas Lais. Koj yuav tsis ntsib kev raug xwv txheej ntxiv.

16 Hnub ntawd, cov neeg nyob Yes Lus Xas Les hais tias : “Xis Yoos, koj txhob ntaus siab me ! Koj ob txhais tes tsis txhob tshee !

17 Koj tus HUAB TAIS Tswv Ntuj nyob nruab nrab hauv koj ! Nws yog tus cawm koj. Nws zoo siab tas nrho vim koj. Nws hlub koj, nws ua kom koj rov tshiab tuaj. Nws dhia hom khaj, kuj yog vim koj.”

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Fis Lis Pos : Tshooj : 4 Nqe : 4 – 7

Lub ntsiab lus : Cov ntseeg muab siab rau coj tus yam ntxwv tsim txiaj, lawv zoo siab coj tus yam ntxwv zoo, vim Huab Tais nyob ze, lawv yuav pom nws.

4 Nej yuav zoo siab mus li nyob hauv Huab Tais. Kuv rov hais dua tias nej zoo siab tiag mog !

5 nej yuav ua kom sawv daws paub tias, nej txawj yuav luag siab, vim Huab Tais los txog ze lawm.

6 Nej tsis txhob txhawj dab tsi. Thaum nej thov Ntuj, thiab nej teev Ntuj, mas nej kuj yuav ua Ntuj tsaug. Thiab tej yam nej xav tau, nej yuav hais rau Tswv Ntuj paub.

7 Tswv Ntuj txoj kev thaj yeeb zoo tshaj qhov yus xav tau : nws txoj kev thaj yeeb yuav txuag nej lub siab thiab nej lub tswv yim kom nyob hauv Yes Xus Pleev.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 3 Nqe : 10 – 18

Lub ntsiab lus : Yes Xus yog tus siab ntshiab. Nws xav kom cov neeg ntseeg xyuam ua neeg siab ntshiab, xyaum nrhiav kev hwm thiab pab luag.

10 Ces tsoom neeg nug Zam tias : « Peb yuav ua dab tsi ? »

11 Zam teb rau lawv tias : « Tus muaj ob lub tsho, yuav faib rau tus tsis muaj. Tus muaj mov noj, nws kuj yuav ua li ntawd thiab. »

12 Ib co sau se kuj tuaj txais kab ke ntxuav, lawv hais rau Zam tias : « Xib Hwb, peb yuav ua dab tsi ? »

13 Zam hais rau lawv tias : « Nej tsis txhob kom luag them tshaj txoj cai txiav. »

14 Ib co tub rog kuj nug Zam tias : « Peb ne, peb yuav ua dab tsi ? » Zam hais rau lawv tias : « Nej txhob quab yuam leej twg, txhob ntxias yuav dab tsi. Nej nyiaj hli raug npaum li cas, mas nej yuav txaus siab txais li ntawd. »

15 Tsoom pej xeem vam vam tos ntsoov, sawv daws ua xyem xyav txog Zam rau nruab siab tias tej zaum Zam yog Leej
Pleev.

16 Ces Zam hais rau sawv daws tias : « Ntawm kuv, mas kuv muab dej los ntxuav nej, tab sis tus muaj zog dua kuv
yuav tuaj. Kuv tsis tsim nyog daws txoj hlua khi nws nkawm khau. Tus ntawd yuav ntxuav nej nyob hauv Leej Ntuj Plig
Ntshiab thiab hauv hluav taws.

17 Nws txhais tes tuav lub vab, nws yuav ntxuaj nws lub tshav ntaus nplej. Nws yuav yawm nplej rau hauv nws lub txhab. Hos cov npluag, nws yuav muab hlawv hauv lub cub tawg tsis txawj kug. »

18 Zam tseem hais ntau zaj qhuab qhia ntxiv los tshaj lub Moo Zoo rau tsoom pej xeem.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj