Hnub chiv 4 ntawm lub caijtos Huab Tais

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Mis Kes : Tshooj : 5 Nqe : 1 – 4

Lub ntsiab lus : His Xas Lais yuav txom nyem muq txog lub caij ib tug poj niam yuav xeeb tub.

1 Npes Les Hes, Es Fas Tas, koj yog lub zos me nyob hauv Yus Das cov xeem. Tus yuav kav His Xas Lais
yuav tawm ntawm koj los ua kuv li. Nws lub keeb tuaj ntawm puag txheej thaud tuaj.

2 Yog vim li ntawd mas HUAB TAIS yuav tso cov His Xas Lais pov tseg ib ntus, mus txog lub caij uas tus yuav yug
me nyuam nws yug tau nws tus me nyuam lawm. Txog lub caij ntawd, tus yug los cov kwv tij seem yuav rov los nrog His Xas Lais tsoom me nyuam.

3 Tus yug los yuav sawv, nws yuav zov nws pab yaj nog zaub. HUAB TAIS lub hwj huam nres nws. Tswv Ntuj lub npe
muaj hwj chim nrog nws. Lawv yuav tsa vaj tsa tsev vim tus saib lawv yuav nto moo loj mus txog npoo ntiaj teb.

4 Lub teb chaws yuav tau nyob thaj yeeb.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hes Nplaws : Tshooj : 10 Nqe : 5 – 10

Lub ntsiab lus : Thaj txi Ntuj muaj nqi.

5 Vim qhov ntawd, thaum Leej Pleev los nyob ntiaj teb no, nws thiaj hais tias : “Tswv Ntuj, cov thaj txi Ntuj thiab cov
paj tshab, mas koj tsis xav yuav, koj thiaj puab ib lub cev rau kuv.

6 Cov thaj hlawv tsiaj thiab cov thaj txi Ntuj them txim txhaum, koj tsis zoo siab txais.

7 Kuv thiaj hais tias : “Tswv Ntuj, kuv tuaj ua raws li koj nyiam, raws li riam Ntawv sau hais txog kuv”.

8 Leej Pleev xub hais tias : “Cov thaj txi Ntuj, cov paj tshab, cov thaj hlawv tsiaj, cov thaj txi Ntuj them txim
txhaum, koj tsis zoo siab txais : tej ntawd yog tej yam uas Txoj Cai qhia kom cev.

9 Leej Pleev hais ntxiv tias : “Kuv tuaj ua raws li koj nyiam.” Li ntawd, Leej Pleev rhuav thawj txoj cai,
nws tsa ib txog tshiab los hloov.

10 Vim nws tau ua qhov zoo no, mas peb thiaj ntshiab tuaj. Yes Xus Pleev cev nws lub cev ib zaug xwb, ces peb ntshiab mus li.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 1 Nqe : 39 – 45

Lub ntsiab lus : Mab Liab mus xyuas Es Lis Xas Npes.

39 Tau ob peb hnub, ces Mab Liab sawv kev mus, nws rau siab ntso mus pem toj siab, rau ib lub nroog nyob xeev Yus Das.

40 Nws chaws mus hauv Ntxas Kas Lias tsev, nws foom lus nyob kaj lug rau Es Lis Xas Npes.

41 Thaum Es Lis Xas Npes hnov Mab Liab foom kev kaj lug, mas nws tus me nyuam dhia hauv nws plab, thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab los nyob puv hauv Es Lis Xas Npes.

42 Ces Es Lis Xas Npes tsa suab hlo hais nrov nrov tias : « Koj tau koob tau hmoov tshaj ib tsoom poj niam huv tib si, thiab lub txiv txi hauv koj lub cev tau koob tau hmoov.

43 Ua cas Ntuj thiaj pub kom kuv tus Huab Tais leej niam tuaj xyuas kuv ?

44 Koj saib, thaum kuv hnov dheev koj lub suab foom kev kaj lug nrov txog kuv pob ntseg, tus me nyuam hauv kuv plab dhia zoo siab.

45 Tus tau ntseeg tias cov lus Huab Tais hais rau nws yuav tsheej xeeb, mas nws txoj hmoov zoo ! »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj