Hnub chiv 2 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xais : Tshooj : 62 Nqe : 1 – 5

Lub ntsiab lus : Yes Lus Xas Les yog Tswv Ntuj tus nkauj nyab tshiab.

1 Vim muaj Xis Yoos, kuv yuav tsis nyob twj ywm. Vim muaj Yes Lus Xas Les, kuv yuav tsis so, mus txog lub caij nws txoj kev yeej tawm plaws xws li ib qho kaj, nws txoj kev yeej tawm plaws xws li ib teg tsau cig cig.

2 Cov kuj cuab yuav pom koj txoj kev yeej, tas cov vaj huv si yuav pom koj lub hwj chim. Luag yuav tis npe tshiab hu
koj, yog HUAB TAIS lub ncauj yuav qhia.

3 Koj yuav zoo li ib lub mom teev kub muaj hwj chim nyob hauv HUAB TAIS tes. Zoo li ib lub kaus mom ua vaj nyob hauv koj tus Tswv Ntuj xib teg.

4 Luag yuav tsis hais ntxiv txog koj tias : « Tus luag tso pov tseg. » Luag yuav hu koj tias : « Kuv lub chaw zoo siab. »
Luag hu koj thaj av tias : « Nkauj nyab tshiab. » Vim koj yuav yog HUAB TAIS chaw zoo siab thiab koj thaj av yuav ua nkauj nyab tshiab.

5 Tus tsim koj, nws yuav qaws koj ua nws txij nkawm zoo li ib tug tub hluas yuav ib tug ntxhais nkauj xwb. Koj yuav
ua koj tus Tswv Ntuj zoo siab lom zem, xws li tus nkauj nyab ua nraug vauv lub chaw sov siab dhia daj dhia luag.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Los Nthos : Tshooj : 12 Nqe : 4 – 11

Lub ntsiab lus : Muaj ntau lub txiaj ntsim. Tab sis yog tuaj ntawm tib tug Tswv Ntuj tuaj.

4 Ntuj pub ntau yam txiaj ntsim, tiam sis yog tuaj ntawm Leej Ntuj Plig tib leeg tuaj xwb.

5 Muaj ntau txoj kab xwm, tab sis yog tuaj ntawm tib tug Huab Tais tuaj.

6 Muaj ntau txoj hauj lwm, tab sis yog tib tug Tswv Ntuj ua cov hauj lwm ntawd nyob hauv txhua leej tib neeg.

7 Ntuj pub Leej Ntuj Plig rau peb kom peb pab tau tsoom sid.

8 Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub ib zaj lus thoob tsib rau lawv. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub ib zag txuj ci rau lawv.

9 Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv muaj ib lub siab ntseeg. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj kho mob.

10 Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj ua hwj huam yees ntxwv. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj ua Yaj Saub. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj pom tias puas yog dab. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj hais ntau xeem lus. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj txhais ntau xeem lus.

11 Tas ib puas tsav yam ntawd, yog Leej Ntuj Plig tib leeg ua, yog Leej Ntuj Plig tib leeg muab faib rau zeej tsoom sawv
daws, raws li nws nyiam.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Zam ; Tshooj : 2 Nqe : 1 – 11

Lub ntsiab lus : Rooj tshoob hauv zos Kas Nas

1 Peb hnub tom qab, muaj ib rooj tshoob hauv lub zos Kas Nas xeev Nkas Lis Lais. Yes Xus niam mus nrog
lawv noj tshoob nyob ntawd.

2 Lawv caw Yes Xus thiab nws cov thwj tim mus noj tshoob thiab.

3 Lawv tsis tshuav cawv ntxiv lawm, Yes Xus niam hais rau Yes Xus tias : « Lawv tsis muaj cawv ntxiv lawm. »

4 Ces Yes Xus hais rau nws niam tias : « Niad, tsis yog wb hauj lwm. Kuv lub sij hawm tseem los tsis tau txog. »

5 Yes Xus niam hais rau cov tub ce cawv tias : « Yes Xus kom nej ua yam twg, mas nej ua huv tib si mog. »

6 Nyob ntawd, muaj rau lub hub zeb teem dej rau cov Yus Das siv raws li lawv tej kev cai ntxuav tes. Ib lub hub ntim tau peb los plaub thoob dej.

7 Yes Xus hais rau cov tub ce cawv tias : « Nej hliv dej kom puv cov hub no. » Ces lawv hliv dej puv nkaus cov hub.

8 Yes Xus hais rau lawv tias : « Zaum no, nej ce cov dej no nqa mus rau txiv thiaj com. » Ces lawv ce cov dej ntawd nqa mus.

9 Thaum txiv thiaj com saj cov dej txia ua cawv, mas nws tsis paub cov cawv los qhov twg los. Tab sis cov tub ce cawv
paub lawm, vim lawv yog cov ce. Txiv thiaj com hu nraug vauv los.

10 Nws hais rau nraug vauv tias : « Sawv daws ce cov cawv qab los haus tso. Thaum cov neeg qaug cawv lawd,
mam li ce cov qab tsis heev los haus. Hos koj, koj muab cov cawv qab cia txog tav no. »

11 Yes Xus thawj lub cim yog zoo li ntawd. Nws ua thawj lub cim nyob Kas Nas xeev Nkas Lis Lais. Nws ua nws lub
hwj chim tawm los rau pom, ces nws cov thwj tim ntseeg txog nws.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj