Caij nyoog teev Ntuj xyoo 2023

Hnub chiv 22 lub 10 hlis 2023 thaum 9 h 00 nyob pem lub tsev teev ntuj St Joseph

Hnub chiv 24 lub 12 hlis 2023 thaum 10 h 00 nyob pem lub tsev teev ntuj St Joseph: ib pluas mov no ua ke

Hnub chiv 18 lub 02 hlis 2023 thaum 09 h 00 nyob pem lub tsev teev ntuj St Joseph

Hnub chiv 28 lub 04 hlis 2023 thaum 09 h 00 nyob pem lub tsev teev ntuj St Joseph

Hnub chiv 19 lub 05 hlis 2023 thaum 09 h 00 nyob pem lub tsev teev ntuj St Joseph

Hnub chiv 23 lub 06 hlis 2023 thaum 09 h 00 nyob pem lub tsev teev ntuj St Joseph


Ntsuab-Rwg Thoj