Hnub chiv 29e ntawm lub caij nruab xyoo. xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Kev Tsiv : Tshooj : 17 Nqe : 8 – 13

Lub ntsiab lus : Lawv nrpg cpv As Mas Les tawm tsam.

8 Cov As Mas Les tuaj ntaus cov His Xas Lais, ces lawv sib tawm tsam nyob Les Fis Dis.

9 Mais Xes hais rau Yos Xuas tias : « Koj xaiv ib pab txiv neej nrog koj, tag kis koj tawm mus ntaus cov As Mas Les; hos kuv, mas kuv yuav mus nyob saum lub ncov roob, tuav rawv Tswv Ntuj rab pas ntawm tes. »

10 Yos Xuas ua raws li Mais Xes hais rau nws, nws tawm mus ntaus cov As Mas Les, hos Mais Xes, As Loos thiab Hwm lawv nce mus saum lub ncov roob.

11 Yog tias Mais Xes tsa nws ob txhais tes twj ywm, ces tog His Xas Lais yeej, yog nws tso nws ob txhais tes dauv, ces tog As Mas Les yeej.

12 Thaum Mais Xes tsaug leeg npab lawm, lawv muab ib lub pob zeb los rau Mais Xes zaum. Mais Xes zaum saum lub pob zeb, hos As Loos thiab Hwm nkawd txheem nws ob txhais tes, ib leeg nyob ib sab. Lawv ua li ntawd ces nws ob txhais tes thiaj tsa tas mus li txog thaum hnub poob qho.

13 Ces Yos Xuas xuas ntaj los ntaus yeej As Mas Les thiab nws haiv neeg.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tis Mos Tes : Tshooj : 3 Nqe : 14 – 4, 2

Lub ntsiab lus : Thaum txog lub zim txwv kawg, sawv daws yuav ceev faj. Paj Lug ntsuas Tis Mos Tes.

14 Ntawm koj, mas koj nyob twj ywm hauv txoj kev koj tau kawm, vim koj paub tias yog qhov tseeb. Koj paub tias koj tau txais tej yam ntawd ntawm cov xib hwb twg.

2 koj tshaj Lo Lus mog ! Koj qhia Lo Lus tsis tseg, tsis muaj caij muaj thaum. Koj tiv cov neeg dag, koj hem lawv. Koj ua siab ntev qhuab qhia, txhob nkees txhob sab. Koj kub siab qhia sawv daws.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 18 Nqe : 1 – 8

Lub ntsiab lus : Thov Ntuj xws li tus poj ntsuam taij kom luag ua ncaj rau nws.

1 Yes Xus hais ib zag paj lug rau lawv, nws qhia lawv tias yuav tsum teev Ntuj tsis tseg, txhob ntaus siab
yau. Yes Xus hais tias :

2 Nyob hauv ib lub nroog, muaj ib tug txwj laus txiav txim, nws tsis ntshai Tswv Ntuj thiab tsis hwm leej twg li.

3 Muaj ib tug poj ntsuam nyob hauv lub nroog ntawd tuaj cuag tus txwj laus txiav txim, nws hais tias : « Thov koj pab tsa kuv cai tiv tus neeg ntxub kuv. »

4 Tus txwj laus tsis quav ntsej, nws ncua ntev ntev. Tab sis ntev mus nws xav tias : « Tab yog kuv tsis hwm Tswv Ntuj thiab tsis ntshai ib tug neeg li,

5 tsis kav tus poj ntsuam ntawd txob kuv dhau, kuv yuav tsa nws cai tiv tus ntxub nws, kom xwv nws txhob tuaj txob kuv thiab txhob ua kuv dias taub hau ntxiv. »

6 Ces Huab Tais hais tias : « Nej mloog tus txwj laus txiav txim siab tsis ncaj cov lus saib.

7 Thaum Tswv Ntuj cov xaiv ua hnub ua hmo hu txog nws tsis tseg, Tswv Ntuj yuav tsis tsa lawv cai lod ? Nws yeej ua siab ntev rau lawv.

8 Kuv hais rau nej, Tswv Ntuj yuav tsa lawv cai sai sai. Tab sis thaum Neeg Leej Tub rov los, nws puas yuav pom neeg ntseeg nyob ntiaj teb ? »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Ntsuab-Rwg Thoj