Kev vam khom nyiaj paj tshab rau txiv plig Vaj Xwm / père Lucien Bouchard

Nyob zoo txog peb tsoom hmoob ntseeg kas tos liv nyob rau Fab Kis Teb, los rau cov nyob Guyane Fab Kis Teb Av Me thiab txhua tus kwv tij ntseeg los saib txog lub site aumônerie hmong de France. 

Txhiaj Vwj Yaj nyob Sheboygan, Wisconsin tim As Mes Kas yog tus saib xyuas cov hauj lwm ntawm « TP Nyiaj Pov Foundation », nws tau sau ntawv tuaj vam khom txog peb sawv daws txoj kev pab rau txiv plig Vaj Xwm / père Lucien Bouchard.

Tp Vaj Xwm yog tus kawg ntawm cov txiv plig OBLATS uas txawj hais lus hmoob.

Tp Vaj Xwm muaj 93 xyoos, thiab nws nyob hauv ib lub tsev so hauv lub xeev Massachussets. Nws zoo siab txais cov kab ke xa plig ntawm cov kwv tij hmoob kas tos liv rau nws lub cawv xeeb cawv lav.

Peb cov kwv tij neej tsa hmoob kas tos liv nyob tim As Mes Kas los rau peb cov ntseeg hmoob nyob tim Fab Kis Teb thiab Guyane Fab Kis Teb Av Me, los rau nej txhua tus kwv tij ntseeg uas los saib lub site Aumônerie hmong de France, peb sawv daws koom siab sib pab txhawb kom tau qhov nyiaj los pab faj seeb rau thaum txiv plig puv 120 xyoo.

Peb vam thiab cia siab tias tp Vaj Xwm yuav nrog peb sawv daws nyob kom ntev ntev mus. Peb hwm thiab nco txog nws txoj hauj lwm tshaj ntuj lus tuaj rau peb cov Hmoob.

Peb lub Aumônerie ua nej sawv daws tsaug. Peb thov caw nej xa daim chèque pab à l’ordre: « Aumônerie des Hmong de France ».

Nej muab nej daim chèque rau nej tus Tiam Lis Xeev los kuj tau. Los nej xa tuaj rau lub Aumônerie chaw nyob raws li hauv qab no :

Chaw nyob :

                       Aumônerie des Hmong de France

                       Madame Joanne YANG

                       142, avenue de Verdun

                       45800 Saint Jean de Braye

Niam Ntsuab Xwm Yaj / Joanne Yang

Cécile YANG