Auteur

Vous trouverez ci-dessous ce qui a été publié par l'auteur que vous avez sélectionné

Author Archive by Cécile YANG

Lub hmoov nthuav tawm txog Txiv Plig Nyiaj Pov

Lub koom Cuab Kev Ntseeg Hmoob Fab Kis Teb, nrog rau txhua cov tiam lis xeev thov caw nej sawv daws tuaj koom lub hmoov nthuav tawm txog Txiv Plig Nyiaj Pov thiab cov Hmoob nyob hauv txoj kev ntseeg. Tuaj koom thiaj li hnov thiab pom, thiab li yuav 

paub txog kev sib qhia thiab sib fim !

caij thiab chaw : hnub tim 7-8 lub 9 hli 2024 thiab hnub tim 14-15 lub 9 hli 2024  nyob hauv lub tsev teev ntuj St Aignan hauv Orléans ( Loiret )

Tshaj moo qaij qaug nyob Cher

YAJ Nkaj Zeb

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias YAJ Nkaj Zeb tau tas sim neeg.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau lub week-end 08/06/2024 rau 10/06/2024 tuaj no

Salle les Patineaux

18380 Méry-és-Bois

Samedi 08 Juin 2024

09H00 : Tos txais tus qauv

20H30 :  Pib kab ke xa plig

Dimanche 09 Juin 2024

14H00 : Teev saw Mab Liab

16H00 : Caij teev ntuj nrog Txiv Plig Paj Sai

Lundi 10 Juin 2024

10H00 : coj tus qauv mus sam sab rau tim lub cimetière de Pignoux

18000 BOURGES

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau YAJ Nkaj Zeb tus ntsuj plig.

Nruab xyoo      HWM LUB CIM YUG      XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Thaum Tswv Ntuj nrog His Xas Lais cog lus thawj zaug, Mais Xes muab ntshav tsiaj txhu los cog lus.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV KEV TSIV.

3 – Mais Xes rov los hais HUAB TAIS cov lus thiab cov kev cai qhia rau tsoom pej xeem,

tas sawv daws pom zoo koom ib lub suab teb tias : 

« Cov lus uas HUAB TAIS tau hais mas peb yuav coj tas huv tib si. » 

4 – Mais Xes muab HUAB TAIS cov lus sau rau hauv ib phau ntawv cia,

ces tag kis, nws sawv ntxov, nws txhim ib lub thaj txi

Ntuj rau ntawm taw roob thiab kaum ob tug ncej zeb rau kaum ob lub xeem His Xas Lais. 

5 – Ces nws xa ib co tub hluas His Xas Lais mus txi Ntuj,

lawv coj tej tus thav nyuj mus hlawv txi rau HUAB TAIS.  

6 – Mais Xes cug cov tsiaj ntawd cov ntshav, nws muab ib nrab rau hauv phiab, 

nws muab ib nrab hliv ywg lub thaj txi Ntuj. 

7 – Ces nws muab phau ntawv cog lus los nyeem rau tsoom pej xeem mloog, lawv qw tias : 

« Txhua yam HUAB TAIS tau hais, peb yuav coj thiab peb yuav mloog. » 

8 – Mais Xes txawm muab cov ntshav los nchos rau saum tsoom pej xeem sawv daws,

nws hais tias :  « Cov ntshav no yog ntshav cog lus,

HUAB TAIS tau nrog nej cog lus raws li cov lus sau hauv phau ntawv. » 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Lub ntim muaj koob hmoov no sau peb los sib koom hauv Leej Pleev cov ntshav.

1 -Kuv yuav muab dab tsi los pauj ib puas tsav yam zoo uas Huab Tais ua rau kuv?

Kuv yuav cev lub ntim cawm neeg, kuv yuav hu txog Huab Tais, kuv yuav tuav txog nws lub npe.

2 – Thaum Huab Tais pom nws cov neeg tuag, nws mob siab tas nrho.

Huab Tais, thov koj hlub kuv vim kuv yog koj tus tub txib tiag,

yog koj tus ntxhais txib tus tub. Huab Tais, koj tau daws cov hlua khi kuv.

3 – Kuv yuav cev ib co txim los cav txog Huab Tais. Kuv yuav tuav txog koj lub npe.

Kuv yuav cev paj tshab rau koj nyob ntawm koj haiv neeg xub ntiag.

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus mus cev peb lus rau Tswv Ntuj, nws muab nws cov ntshav los ntxuav peb thiab txhiv peb.

COV LUS NYOB HAUV TSAB NTAWV HES NPLAWS.

11 – Tab sis Leej Pleev tuaj lawm, nws yog tus Tuam Leej Choj kav lub cuab tam tom ntej. 

Nws hla ib lub tsev tsam phooj loj dua, thiab zoo dua,

uas tsis yog neeg txhais tes ua, tsis yog lub sim ceeb no ib lub tsev. 

12 – Leej Pleev mus hauv lub tsev Ntshiab, nws tsis nqa ntshav tshis los ntshav heev  nyuj,

nws hliv kiag nws cov ntshav, ces nws txhiv tau peb mus li. 

13 – Yog ntshav tshis, thiab ntshav heev nyuj,

los ib co tshauv maum nyuj uas luag muab tsuag rau saum cov neeg tsis huv,

ua tau kom cov tsis huv ntshiab tuaj,  thiab lub cev nqaij rov huv tuaj tiag, 

14 – mas Leej Pleev cov ntshav haj yam ua tau kom peb lub siab huv tuaj thiab kom

peb dim tau ntawm peb cov hauj lwm txhaum los teev tus Tswv Ntuj muaj txoj sia,

vim Leej Pleev uas nrog Leej Ntuj Plig nyob mus li,

Leej Pleev uas tsis muaj ib qho xyeej, nws rov muab nws txi rau Tswv Ntuj. 

15 – Yog vim li ntawd mas Leej Pleev thiaj sawv peb chaw rov cog lus dua. 

Nws txoj kev tuag txhiv peb ntawm cov txhaum peb tau ua thaum kev cog qub lus kav.  

Cov neeg uas Ntuj hu, mas lawv yuav txais lub cuab tam uas Ntuj cog lus tias yuav pub. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Thaum Yes Xus yuav tuag nws xub qhia cov thwj tim ua lub Cim Yug.

COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO.

12 – Thaum txog thawj hnub noj cov mov tsis muaj poov xab, lawv tua tus Yaj Hla,

cov thwj tim hais rau Yes Xus tias :

« Koj xav kom peb mus npaj pluas Hla rau koj noj nyob qhov twg ? 

13 – Ces Yes Xus xa nws ob tug thwj tim, nws hais rau nkawd tias :

« Neb mus hauv nroog, yuav muaj ib tug neeg kwv ib hub dej tuaj ntsib neb. Neb raws nws mus. 

14 – Nws chaws mus hauv lub tsev twg, mas neb yuav hais rau tus tswv tsev ntawd tias :

“Xib Hwb hais tias kem tsev uas kuv yuav nrog kuv cov thwj tim noj pluas Hla nyob qhov twg ?” 

15 – Ces nws yuav qhia ib kem tsev dav rau neb nyob theem saud, muaj rooj tog, thiab tu txhij tas.

            Neb npaj txhua yam kom tiav rau peb. » 

16 – Ob tug thwj tim mus. 

Thaum nkawd mus txog hauv nroog, nkawd pom txhua yam raws li Yes Xus tau hais rau nkawd,

ces nkawd npaj pluas Hla.

22 – Thaum lawv tab tom noj mov, Yes Xus tuav lub ncuav mov,        

nws hais zaj foom hmoov zoo rau, nws muab ntais, thiab muab faib rau nws cov thwj tim, nws hais tias :

« Nej txais, qhov no yog kuv lub cev. »

23 – Yes Xus tuav ib lub ntim, nws ua Ntuj tsaug, nws muab cev rau cov thwj tim,

ces sawv daws haus hauv lub ntim ntawd. 

24 – Yes Xus hais rau lawv tias :

« Qhov no yog kuv cov ntshav, yog cov ntshav cog lus, cov ntshav no yuav ntws mus cawm coob leej. 

25 – Kuv hais tseeb rau nej : txij no mus, kuv yuav tsis haus cov kua txiv cawv no ntxiv,

mus txog hnub kuv rov haus cov cawv tshiab nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. »

26 – Yes Xus lawv hu cov nkauj paj nruag tas, ces lawv tawm mus pem roob Txiv Ntoo Roj. 

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

 Les fruits de l’Esprit

La fête de la Pentecôte nous fait revivre la descente de l’Esprit Saint sur les apôtres ; ces langues de feu qui vont vivifier leurs  cœurs et les envoyer en mission pour répandre la Parole de Dieu.  Le lundi de Pentecôte nous révèle Marie, Mère de l’Eglise qui nous garde dans l’unité car l’Eglise est le Corps du Christ.

Ce Lundi de Pentecôte du 20 mai 2024, j’ai été avec les amis paroissiens de Don Bosco à Orléans dans le Loiret. Les religieuses de l’Assomption nous ont accompagnés pour vivre un temps de pèlerinage à la Basilique de Cléry Saint André situé dans le Loiret.

Nous avons commencé notre journée de pèlerinage par un chapelet suivi de la messe ; ceci comme pour préparer le chemin de notre foi en ouvrant notre cœur et notre esprit à recevoir les fruits de l’Esprit.

Après le repas du midi, la sœur a fait le tour de chacun de  nous en nous demandant de tirer au sort, la main dans un sac, le nom d’une personne.

C’est avec la personne dont le nom est inscrit sur le bout de papier tiré que chacun allait pouvoir partir en marche ; un peu comme à l’image des disciples d’Emmaüs où sur leur chemin il y a Jésus qui vient à leur rencontre…

Pendant les 45 minutes de marche, nous avons échangé sur les fruits de l’Esprit mais également sur ce que chacun de nous portions dans nos vies…

De retour au bercail, nous voici de nouveau rassemblés ; la sœur nous demande de choisir chacun à son tour une petite carte où est inscrit un mot.

Chacun des mots sur ces petites cartes sont les fruits que l’Esprit nous donne. car l’Esprit nous connait mieux que nous-mêmes.

Les mots inscrits sur ces bouts de papier sont vraiment les fruits que l’Esprit nous donne en grâce lors de ce temps de pèlerinage !

Personnellement, j’ai été stupéfaite et heureuse d’avoir reçu ce fruit en don nécessaire pour nourrir ma foi.

Je confie tout au Ciel ; car le Ciel nous connait mieux que nous-mêmes. Et pour cela l’Esprit sait quel fruit il doit nous accorder en grâce.

Tous les amis paroissiens ont eux aussi reçus un fruit de l’Esprit pour les faire grandir sur leur chemin de foi.

J’ai reçu cette grâce selon la volonté de l’Esprit. Maintenant je vais méditer sur ce mot qui est le fruit reçu ; ce fruit qui m’aidera à me mettre en route vers la réconciliation et à faire grandir ma foi pour la rendre plus forte.  AMEN !

La Basilique de Cléry Saint André est le lieu d’inhumation de Louis XI ainsi que de sa deuxième épouse. Il a été Roi de France de 1461 à 1483. Leurs deux cranes sont exposés dans le sous-sol de la Basilique.

                                     Joanne YANG / niam Ntsuab Xwm YAJ

Nruab xyoo HWM PEB LEEG HUAB TAIS  XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Thaud, Tswv Ntuj pab nws haiv neeg. Nyem no, nws kuj pab tsoom ntseeg ib yam li thaud. Peb yuav ua li cas rau nws ? Peb yuav mloog nws coj peb kev.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV PHAU TSIB HAIS TIAS:

32 – Tswv Ntuj hais rau Mais Xes tias:

“Koj nug txheej thaud rov mus txog hnub uas Tswv Ntuj tsim neeg los nyob ntiaj teb no :

nyob hauv lub qab ntuj khwb, puas muaj ib lo lus nrov tuaj

muaj hwj chim xws li Tswv Ntuj cov lus uas koj nyuam qhuav hnov ?

33 – Puas muaj lwm haiv neeg tau hnov tus Tswv Ntuj muaj txoj sia lub suab nrov hauv hluav taws tuaj ?

Puas muaj lwm tus tau hnov li koj hnov thiab nws tseem ciaj ntxiv ?

34 – Puas muaj lwm tus Tswv Ntuj tuaj npo nws haiv neeg ntawm lwm haiv neeg ?

Puas muaj lwm tus Tswv Ntuj tau ua hwj huam yees ntxwv los pab ntaus rog,

tau cev tes ua xwv txheej yuam cov yeeb ncuab ?

Huab Tais Tswv Ntuj tau ua tej yam li ntawd los pab nej nyob Hais Nkws Tos teb.

39 – Li ntawd, hnub no, nej yuav xav ntsoov hauv nruab siab tias

Huab Tais ua Tswv nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb. Tsis muaj lwm tus Tswv.

40 – Koj coj cov lij choj thiab cov lus qhia uas hnub no kuv ceeb toom rau koj.

Ces koj thiab koj cov tub ki, nej yuav noj qab nyob zoo ntev niaj ntev xyoo,

nyob hauv lub teb chaws uas Huab Tais Tswv Ntuj muab rau koj,

los ua koj tug mus tas ib txhiab ib txhis.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              COV TAU TXOJ HMOOV ZOO             

Txais: Cov tau txoj hmoov zoo yog cov Tswv Ntuj xaiv los ua nws tug.

1 – Huab Tais lo lus yog lus ncaj, nws cov dej num nyob ruaj nreb.

Nws nyiam kev ncaj thiab kev haum pheej.

Huab Tais txoj kev hlub ntws puv lub ntiaj teb.

2 – Huab Tais lo lus tsim yim txheej cuaj txheej ntuj.

Nws muab nws txoj pa los tsim cov hnub qub.

Nws hais ib lo lus ces txhua yam tshwm sim tuaj.

Nws txib ces txhua tsav puas yam ua raws li nws hais.

3 – Huab Tais zov cov neeg hwm nws.

Nws zov cov neeg tso siab rau nws lub siab zoo.

Nws npo lawv dim ntawm kev tuag.

Nws txuag lawv txoj sia thaum lub teb chaws raug kev tshaib kev nqhis.

4 – Peb tus ntsuj plig tos ntsoov Huab Tais.

Nws yog tus pab peb, nws yog peb daim leem phiaj.

Huab Tais, thov kom koj lub siab hlub roos peb.

Peb chaw tso siab yog nyob hauv koj.

LUB NTSIAB LUS : Peb nrog Yes Xus ua Tswv Ntuj cov tub. Leej Ntuj Plig pab peb ntseeg tias peb yog Tswv Ntuj cov tub.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS.

14 – Txhua leej txhua tus uas Tswv Ntuj Leej Tswv Yim coj,

mas lawv yog Tswv Ntuj cov me nyuam tas huv tib si. 

15 – Nej tsis tau txais ib lub tswv yim ua qhev ; nej tsis txhob rov qab poob rau hauv txoj kev ntshai. 

Nej tau txais ib lub tswv yim ua tub ki tshiab, mas nej hu Tswv Ntuj tias : ‘As Npas ! Txiv !’ 

16 – Leej Ntuj Plig nrog peb lub tswv yim zeem tseeb tias peb yog Tswv Ntuj cov me nyuam tiag. 

17 – Vim peb yog Ntuj cov me nyuam, mas peb yog cov txais lub cuab tam :

peb yog cov txais Tswv Ntuj lub cuab tam ; peb nrog Leej Pleev txais ib lub cuab tam,

vim peb nrog nws raug txom nyem, peb yuav tau nrog nws muaj hwj chim.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Huab Tais Yes Xus qhia peb tuav txog peb leeg Huab Tais lub npe. Peb nrog lawv peb leeg ua ib cuab ib yig.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO HAIS TIAS :

16 – Pab Kaum Ib leeg mus txog Nkas Lis Lais teb. 

Lawv mus saum lub roob uas Yes Xus teem rau lawv. 

17 – Lawv pom Yes Xus, lawv pe ; ib txhia tseem ua xyem xyav. 

18 – Yes Xus txav los ze lawv, nws hais cov lus no rau lawv :

« Ntuj pub ib puas tsav yam hwj huam rau kuv nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb no. 

19 – Nej mus, nej ua kom tas ib tsoom haiv neeg los ua kuv thwj tim.  

Nej hu txog Leej Txiv, Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab lub npe, nej ntxuav lawv.            

20 – Nej qhia kom lawv coj tas puas tsav yam uas kuv qhia rau nej. 

Hos kuv, mas kuv niaj hnub nrog nej nyob mus txog lub zim txwv ntiaj teb kawg. 

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Caij Hla         HNUB CHIV 8         XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Hnub nyoog Leej Ntuj Plig nqes los.

LUB NTSIAB LUS : Leej Tswv Yim Ntsiab yog zoo li cua : nws ua kom neeg lub siab muaj zog li cua hlob. Kuj yog zoo li hluav taws : nws ua kom neeg pom kev thiab kub siab.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

1 – Thaum txog lub Hnub Nyoog Tsib Caug, tas cov thwj tim huv tib si tuaj sib txoos ua ke. 

2 – Ib sij huam, txawm muaj ib lub suab nrov saum ntuj tuaj xws li ib nthwv cua hlob hlob ntsawj,

lub suab ntawd nrov thoob plaws lub tsev uas lawv nyob. 

3 – Ces lawv pom tej ntshua nplaim zoo li nplaim taws,

ncau ua tej tus nplaim me ya tuaj tsaws saum cov thwj tim txhua tus. 

4 – Lawv sawv daws tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab puv hauv lawv,

ces lawv pib hais ntau xeem lus raws li Leej Ntuj Plig pub kom lawv hais tau.

5 – Thaum ntawd, muaj ib co Yus Das kub siab ntseeg tuaj ntawm tas cov teb chaws

hauv lub qab ntuj khwb tuaj nyob Yes Lus Xas Les. 

6 – Thaum lawv hnov lub suab nrov, tas ib tsoom neeg tuaj ntsauv vij vog. 

Sawv daws ua siab poob nthav vim tias thaum cov thwj tim hais lus,

mas lawv nyias hnov hais nyias xeem lus.

7 – Lawv ceeb tas nrho, xav tsis thoob, ces lawv hais tias :

« Tas cov neeg uas hais lus ntawd, lawv tsis yog ib co Nkas Lis Lais lod ?  

8 – Ua li cas peb thiaj nyias hnov lawv hais nyias xeem lus ? 

9 – Peb yog ib co neeg Pas Tos, Mes Dias, Es Las Mias, peb nyob Mes Xos Pos Tas Mias tuaj, Yus Das, Kas Pas Dos, Poos Tus, As Xias, 

10 – Fis Zias, Pas Fis Lias, nyob Hais Nkws Tos thiab Lis Npias teb chaws uas ze Xis Les Nas,

peb yog neeg Los Mas tuaj nyob ntawm no. 

11 – Peb yog ib co Yus Das thiab ib co teev dab txais kev ntseeg, ib co Khes Tas, As Las Npias,

peb puav leej hnov lawv hais peb xeem lus cav txog Tswv Ntuj lub hwj chim. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Huab Tais, thov koj xa Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes los ua kom lub ntiaj teb rov tshiab tuaj.

1 – Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog Huab Tais!

Kuv tus Huab Tais Tswv Ntuj, koj loj tas nrho.

Koj hnav koob meej ci ntsa iab.

Koj hnav qhov pom kev li lub tsho tshaj sab muaj hwj chim.

Koj nthuav lub ntuj zoo li ib chaws ntaub.

2 – Huab Tais, koj cov hauj lwm ntau tas nrho.

Koj tsim tas txhua yam raws kev thoob tsib.

Koj tsim txhua yam tsiaj nyob puv ntiaj teb.

Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog Huab Tais!

3 – Txhua leej txhua tus tos koj yuav pub txhiam xws rau lawv raws caij nyoog.

Koj pub rau lawv ces lawv cev tes txais.

Koj nthuav koj txhais tes ces lawv tau txais txhua yam zoo.

4 – Yog koj rho txoj pa ntawm leej twg mas lawv txoj sia tu,

lawv rov mus ua av luaj.

Thaum koj xa koj lub tswv yim tuaj mas lawv rov tsheej xeeb muaj txoj sia.

Koj ua kom lub ntiaj teb rov tshiab tuaj.

LUB NTSIAB LUS : Leej Tswv Yim Ntshiab pab sawv daws kom nyias txawj ua nyias txoj hauj lwm nyob hauv lub Koom Txoos.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

3 – Vim li ntawd, kuv thiaj li hais rau nej tias :

Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig tsis qhib ib tug qhov ncauj kom hais tias : ‘Muab Yes Xus rhuav pov tseg.’ Yog ib tug neeg tsis muaj Leej Ntuj Plig qhia nws, mas nws hais tsis tau tias :

‘Yes Xus yog Huab Tais.’

4 – Ntuj pub ntau yam txiaj ntsim, tiam sis yog tuaj ntawm Leej Ntuj Plig tib leeg tuaj xwb. 

5 – Muaj ntau txoj kab xwm, tab sis yog tuaj ntawm tib tug Huab Tais tuaj. 

6 – Muaj ntau txoj hauj lwm, tab sis yog tib tug Tswv Ntuj ua cov hauj lwm

ntawd nyob hauv txhua leej tib neeg. 

7 – Ntuj pub Leej Ntuj Plig rau peb kom peb pab tau tsoom sid. 

8 – Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub ib zaj lus thoob tsib rau lawv. 

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub ib zag txuj ci rau lawv. 

9 – Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv muaj ib lub siab ntseeg. 

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj kho mob. 

10 – Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj ua hwj huam yees ntxwv.

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj ua Yaj Saub.

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj pom tias puas yog dab.

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj hais ntau xeem lus.

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj txhais ntau xeem lus. 

11 – Tas ib puas tsav yam ntawd, yog Leej Ntuj Plig tib leeg ua,

yog Leej Ntuj Plig tib leeg muab faib rau zeej tsoom sawv daws, raws li nws nyiam.

12 – Ib yam li neeg lub cev : neeg muaj tib lub cev xwb :

tab sis muaj tes, muaj taw, muaj ntau yam :

txhua yam yog lub cev, txawm tias muaj ntau ces, los yeej yog tib lub cev xwb. 

Nyob hauv Leej Pleev kuj zoo li ntawd. 

13 – Vim tias peb sawv daws tau txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig tib leeg,

thiab nyob hauv tib lub cev xwb. 

Tsis hais cov Yus Das los cov Hes Las, cov qhev los cov twj lij,

peb sawv daws puav leej tau haus txaus siab ntawm Leej Ntuj Plig tib leeg. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Thaum Leej Tswv Yim los nyob hauv ib tug neeg, yog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim ntws los nyob hauv tus neeg ntawd tsis tseg.

37 – Hnub xaus lub ntees nqaum paj nqaum nruas, yog ib hnub loj. 

Yes Xus sawv ntsug nyob ntawd, nws hais nrov nrov tias :

« Leej twg nqhis, mas kom nws tuaj cuag kuv.

38 – Leej twg ntseeg txog kuv, mas kom nws haus. 

Yuav tshwm sim raws li Ntawv hais tias :

ib co niam dej muaj txoj sia yuav txhawv ntawm nws lub hauv siab los. » 

39 – Yog Yes Xus hais txog Leej Ntuj Plig uas cov ntseeg txog nws yuav tau txais. 

Vim Leej Ntuj Plig tseem tsis tau los, rau qhov tias Yes Xus tseem tsis tau txais koob meej.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Caij Hla              HNUB CHIV 7               XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

15 – Lub caij ntawd, muaj ze ntawm ib puas nees nkaum leej tuaj sib txoos ua ke.

Pob Zeb sawv ntsug hauv nruab nrab cov kwv tij, nws hais tias :

16 – « Kwv tij sawv daws, cov lus uas Leej Ntuj Plig kom sau rau hauv Ntawv Ntshiab yuav tsum tshwm sim tuaj. Leej Ntuj Plig siv Das Vis lub ncauj hais txog Yus Das, uas yog tus coj luag kev tuaj ntes Yes Xus.

17 – Yus Das yog ib tug nyob hauv peb. Yes Xus faib ib txog hauj lwm xws li peb txoj rau nws ua.

20 -Ntawv Nkauj Paj Nruag sau tias:

Cia lwm tus ua nws cov dej num.

21 – Vim li ntawd, cov neeg uas tau nrog peb ua ke tas lub caij Huab Tais Yes Xus

nrog peb mus mus los los, 22 txij hnub Zam ua kab ke ntxuav los txog hnub uas

Ntuj nqa nws hauv peb mus lawd, mas yuav tsum muaj ib tug hauv cov neeg

ntawd los nrog peb ua tim khawv txog nws txoj kev sawv rov los. »

23 – Ces lawv coj tau ob leeg los, yog tus Yos Xes Npas Xas Npas, uas sawv daws

hu nws ua Zus Tws, thiab Mas Thias.

24 – Lawv thov Ntuj li no : « Huab Tais, koj paub sawv daws lub siab tas huv si. Thov koj qhia saib tus twg yog tus koj xaiv 25 los leg cov dej num tshaj lus uas Yus Das tso pov tseg, vim nws khiav mus nraim hauv nws qhov chaw. »

26 – Ces lawv rho ntawv, txoj hmoo los raug Mas Thias. Lawv thiaj muab nws los

ntxiv rau pab Kaum Ib leeg Hauv Paus Xas Lus.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

1 – Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog HUAB TAIS,

kuv tej siab ntsws, nej cav lus zoo txog nws lub npe ntshiab !

2 – Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog HUAB TAIS

11 – Nws lub siab hlub cov neeg hwm nws npaum li lub ntuj nyob siab lub ntiaj teb.

12 – Nws xyeeb peb cov txhaum mus deb peb, deb cuag li sab hnub tuaj nyob deb sab hnub poob.

19 -bHUAB TAIS tsa nws lub theej kiab rau txheej ntuj saud, nws lub hwj chim ua vaj kav tas txhia yam.

20 -bNej uas yog nws cov Tshiab, nej uas yog cov tub muaj peev xwm loj, nej mloog nws lus.

11 – Cov zoo nyiam, yog Tswv Ntuj nyiam peb npaum li ntawd, mas peb kuj yuav

sib nyiam sib hlub thiab.

12 – Tsis muaj leej twg tau ntsia ntsoov Tswv Ntuj ib zaug li. Yog peb sib nyiam sib hlub, mas Tswv Ntuj nyob hauv peb, thiab nws txoj kev nyiam uas zoo txhij zoo txhua hlob

tiav nyob hauv peb.

13 – Peb paub tias peb nyob hauv Tswv Ntuj, thiab nws nyob hauv peb vim qhov no : yog qhov nws pub nws Leej Ntuj Plig rau peb.

14 – Ntawm peb, mas peb tau ntsia ntsoov, ces peb ua tim khawv zeem tias Leej Txiv tau xa Leej Tub tuaj cawm lub qab ntuj neeg.

15 – Tus lees tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub, mas Tswv Ntuj nyob txawm

hauv nws, thiab nws nyob hauv Tswv Ntuj.

16 – Peb paub Tswv Ntuj txoj kev nyiam peb lawm, ces peb ntseeg. Tswv Ntuj yog txoj kev nyiam : tus twg nyob hauv txoj kev nyiam, mas nws kuj nyob hauv Tswv Ntuj, thiab Tswv Ntuj nyob hauv nws.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

11 – Hos kuv, mas kuv los cuag koj. Leej Txiv Ntshiab, koj zov lawv nyob hauv koj lub Npe uas koj muab rau kuv, kom xwv lawv ua ib leeg xws li wb ua ib leeg.

12 – Thaum kuv nrog lawv nyob, kuv zov lawv nyob hauv koj lub Npe uas koj muab rau kuv. Kuv txuag lawv, ces tsis muaj ib tug ploj li, tsuas muaj kev ploj tus tub, kom tshwm sim raws li Ntawv sau cia.

13 – Zaum no kuv rov los cuag koj, kuv hais tej no rau

hauv lub qab ntuj neeg, kom xwv lawv tau kuv txoj kev kaj siab phwj yaws los nyob hauv lawv.

14 – Kuv muab koj lo lus pub rau lawv, lub qab ntuj neeg thiaj li ntxub lawv, vim

lawv tsis yog qab ntuj neeg tug, ib yam li kuv tsis yog qab ntuj neeg tug.

15 – Kuv tsis thov kom koj rho lawv hauv lub qab ntuj neeg mus, kuv thov kom koj txuag

lawv ntawm tus Phem.

16 – Lawv tsis yog lub qab ntuj neeg tug ib yam li kuv tsis yog lub qab ntuj neeg tug.

17 – Thov koj qee lawv mus nyob hauv txoj kev tseeb : Koj lo lus yog qhov tseeb.

18 – Kuv xa lawv mus nyob hauv lub qab ntuj neeg, ib yam li koj xa kuv los nyob hauv lub qab ntuj neeg.

19 – Kuv rov qee kuv, kom lawv ntshiab tuaj nyob hauv qhov tseeb.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Sib ntsib rau cov koom cuab kev ntseeg nyob rau sab Asie pem lub chaw CEF

Lub hauv paus loj SNMM tau caw txhua cov koom cuab kev ntseeg tuaj sib ntsib, tuaj sib tham thiab nyias nthuav txog  nyias lub hom phiaj yuav npaj rau yav tom ntej no, txog ntawm tej kev nyuaj uas sd ho tau ntsib, sib qhia txog tej kev zoo siab tau tshwm sim los.

Ua li no mas hnub tim 17 lub 4 hli ntuj xyoo 2024, yog ib hnub uas cov koom cuab kev ntseeg nyob rau sab Asie tau tuaj sib koom pem lub chaw « CEF » nyob 58, rue de Breteuil 75007 Paris.

Muaj cov coj ntawm cov koom cuab kev ntseeg Philippines, Bengladesh, Indes thiab 2 tug niam tsev coj cov koom cuab kev ntseeg Tamouls nyob Sri Lanka thiab Hmoob. Peb nco ntsoov txog tus txiv plig Gabriel uas coj lub koom cuab kev ntseeg Vietnam ( Nyab Laj ) vim nws mus pw tsev kho mob lawm.

Kuv zoo siab tau mus fim thiab paub txog cov coj ntawm cov koom cuab kev ntseeg nyob sab Asie. Txoj kev sib fim no yog ib lub sij hawm tuaj nthuav tawm txog txoj hauj lwm peb tau txais hauv kev ntseeg. Tseem muaj yam ua rau yus muaj kev cia siab vim hais tias txawm peb nyias muaj nyias txuj los  qhov kawg peb sawv daws yeej muaj cov kev txhawj xeeb tib yam txog ntawm peb cov pawg ntseeg.

Haiv neeg Tamouls Srilankais lawv muaj ib pab hluas muaj peev xwm thiab kub siab heev. Lawv muaj txog li 71 tus hluas los txhawb lawv pawg ntseeg.

Thaum lub caij sib tham xaus, peb sawv daws pom tau tias txoj kev txhawj xeeb yog hais txog cov hluas ; Yuav ua li cas thiaj li pab tau cov hluas paub txog lawv lub luag hauj lwm nyob hauv pawg ntseeg thiab nyob rau hauv lub Koom Txoos Ntseeg Kav Tos Liv ?

Lub hauv paus loj SNMM mam nrog xav saib yuav npaj tau li cas nrog rau cov koom cuab kev ntseeg nyob sab Asie ib lub caij sib fim koom nrog rau cov hluas.

Yuav tsum xam pom txog tus hluas txoj kev kub siab thiab pab txhawb nws, pab kom nws loj hlob ntawm  txoj kev xav hauv nws lub neej, ntawm nws txoj kev ntseeg thiab ntawm nws tus kheej.

Xav kom cov hluas los hnov, los mloog thiab los hais lus nrog rau lwm tus hluas nyob hauv lwm pawg ntseeg.

Ntawm no yog lub hom phiaj yuav los coj peb sawv daws sib sau koom ua ib lub siab, kom peb thiaj li muaj txoj kev cia siab loj zuj zus tuaj !

niam Ntsuab Xwm YAJ / Joanne YANG, coordinatrice Aumônerie des Hmong de France.

Caij Hla            HNUB CHIV 6                XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus tuaj tshoj tas txhia haiv neeg kom ntseeg txog nws. Nws pub Leej Tswv Yim Ntshiab rau tas txhia haiv neeg.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

23 – Ces Pob Zeb hu lawv los tsev, nws cheem lawv nrog nws nyob. Tag kis tom qab, Pob Zeb mam sawv kev nrog lawv mus. Ob peb tug kwv tij nyob Yos Pes ua nws luag mus thiab. 

24 – Hnub tom qab, lawv tuaj txog Xes Ntxas Les. Kos Nes Lias nyob hauv tsev tos lawv. 

Nws twb sau nws tsev neeg thiab nws cov phooj ywg tib si tuaj nyob hauv nws tsev tos. 

25 – Thaum Pob Zeb tab tom yuav chaws los hauv tsev, kos Nes Lias tuaj tos Pob Zeb,

 nws txhos caug ntawm Pob Zeb ko taw, pe Pob Zeb. 

26 – Tab sis Pob Zeb rub nws sawv, thiab hais tias : « Koj sawv, kuv kuj yog ib tug neeg thiab xwb. » 

34 – Ces Pob Zeb pib hais tias : « Nyem no, kuv paub tseeb tias Tswv Ntuj tsis kws leej twg cai. 

35 – Nyob hauv tas txhua haiv neeg, yog leej twg hwm Ntuj thiab coj txoj kev ncaj,

mas leej twg ntxim Tswv Ntuj siab. 

36 – Tswv Ntuj xa nws lo lus tuaj rau cov His Xas Lais. Nws xa lub Moo Zoo tias neeg yuav nyob thaj yeeb nyob hauv Yes Xus Pleev. Yes Xus Pleev yog sawv daws tus Huab Tais. 

44 – Pob Zeb tseem tab tom hais lus, ces Leej Ntuj Plig Ntshiab cia li nqes los rau saum cov neeg mloog Lo Lus. 

45 – Cov ntseeg uas nrog Pob Zeb tuaj yog ib co neeg txais lub cim txiav lawm. 

Lawv pom tias Leej Ntuj Plig Ntshiab kuj nqes los rau saum

cov neeg teev pej kum dab thiab, mas lawv poob siab tas nrho. 

46 – Lawv hnov cov neeg ntawd hais tej hom lus txawv cav txog Tswv Ntuj. 

Pob Zeb thiaj hais tias :

47 – « Ua cas peb yuav pub tsis tau cov dej ua lub cim ntxuav rau cov neeg uas tau txais 

Leej Ntuj Plig Ntshiab ib yam li peb ? » 

48 – Ces Pob Zeb kom lawv ua lub cim ntxuav rau cov neeg ntawd nyob hauv Yes Xus Pleev lub npe. 

Lawv thov kom Pob Zeb nrog lawv nyob ob peb hnub.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Huab Tais muab nws lub hwj huam cawm neeg rau sawv daws pom.

1 – Nej hu ib zag nkauj tshiab rau Huab Tais vim nws ua dej num muaj tsim nto moo.

Nws sab xis muaj zog, nws sab npab ntshiab ua kom nws yeej.

2 – Huab Tais ua kom sawv daws paub nws txoj kev cawm neeg. Nws muab nws txoj kev ncaj rau ib tsoom haiv neeg pom. Nws nco ntsoov txog nws lub siab hlub neeg. Nws pheej xeeb rau His Xas Lais lub cuab lub yig.

3 – Npoo ntuj npoo ntiaj teb pom peb tus Tswv Ntuj txoj kev cawm neeg. Ntiaj teb nrag cai, nej hu nkauj cav txog Huab Tais. Nej nqua suab hu nkauj ntxuag suab paj nruag.

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj yog txoj kev nyiam. Yog vim nws nyiam peb, nws thiaj tso nws Leej Tub tuaj txhiv peb.

COV LUS NYOB HAUV ZAM TSAB NTAWV IB.

7 – Cov zoo nyiam, peb yuav sib nyiam sib hlub mog ! 

Vim  txoj kev nyiam tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, ua li mas tus twg nyiam,

tus ntawd yug ntawm Tswv Ntuj los, thiab nws paub Tswv Ntuj. 

8 – Tus tsis txawj nyiam, mas nws tsis paub Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj yog txoj kev nyiam. 

9 – Tswv Ntuj txoj kev nyiam peb tawm los rau qhov muag pom xyeem li no :

Tswv Ntuj xa nws Leej Tub Twm Zeej tuaj nyob ntiaj teb no, kom peb ciaj nyob hauv nws Leej Tub. 

10 – Nws txoj kev nyiam yog zoo li no : 

tsis yog peb tau nyiam Tswv Ntuj, yog Tswv Ntuj tau nyiam peb,

thiab yog nws xa nws Leej Tub tuaj ua nqi txhiv peb ntawm peb cov txhaum. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus xav kom peb sib nyiam sib hlub. Nws xav kom peb mloog nws lus, xws li nws mloog Leej Txiv.

ZAM NTAWV MOO ZOO HAIS TIAS :

9 – “Kuv nyiam nej ib yam li Leej Txiv nyiam kuv. Nej nyob hauv kuv txoj kev nyiam mog. 

10 – Yog nej coj kuv cov lus qhia, mas nej nyob ruaj hauv kuv txoj kev nyiam,

ib yam li kuv coj kuv Txiv cov lus qhia thiab kuv nyob ruaj hauv nws txoj kev nyiam. 

11 – Kuv hais tej no rau nej kom kuv txoj kev kaj siab nyob hauv nej, nej thiaj txais kev kaj siab puv  nej. 

12 – Kuv lo lus qhia yog lo lus no : 

nej sis nyiam sis hlub zoo li kuv tau nyiam tau hlub nej.

13 – Tsis muaj leej twg muaj txoj kev nyiam loj dua tus uas siv nws txoj sia rau nws cov phooj ywg. 

14 – Yog nej ua qhov kuv qhia nej, mas nej yog kuv cov phooj ywg. 

15 – Kuv tsis hu nej ua kuv cov tub txib, vim tus tub txib tsis paub qhov uas tus tswv ua. 

Tab sis kuv hu nej ua phooj ywg, vim tas ib puas tsav yam kuv hnov ntawm kuv Txiv, 

mas kuv qhia nej paub tas huv si. 

16 – Tsis yog nej xaiv kuv, yog kuv xaiv nej thiab yog kuv xa nej mus kom nej txi txiv,

 kom nej cov txiv nyob ruaj, kom xwv nej tuav txog kuv lub npe thov yam twg ntawm Leej Txiv,

mas nws muab rau nej. 

17 – Lo lus qhia uas kuv muab rau nej yog kom nej sis nyiam sis hlub. »

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Caij Hla             HNUB CHIV 5            XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Xauv yog Paj Lug thawj lub npe. Txij thaum nws pib ntseeg txog Yes Xus nws kub siab tshaj kev ntseeg rau luag.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

26 – Thaum Xauv tuaj txog Yes Lus Xas Les lawm, nws xav mus nrog cov thwj tim sib koom. 

Tab sis sawv daws ntshai nws, lawv tsis ntseeg tias nws yog ib tug thwj tim tiag. 

27 – Ces Npas Nas Npes thiaj coj Xauv mus cuag cov Hauv Paus Xa Lus. 

Nws piav rau lawv txog qhov Xauv tau pom Huab Tais hais lus rau nws ntawm kev,

thiab piav tias Xauv muaj peev xwm tshaj Yes Xus lub npe nyob Das Mas, nws tsis ntshai. 

28 – Txij hnub ntawd los, Xauv nrog cov Hauv Paus Xa Lus mus los hauv Yes Lus Xas Les. 

Nws muaj lub siab tawv qhawv tshaj lus qhia txog Yes Xus lub npe.

29 – Nws hais lus rau cov Hes Las, nws nrog lawv tham. 

Tab sis lawv nrhiav kev kom tau muab nws tua. 

30 – Cov kwv tij hnov li ntawd, mas lawv coj Xauv mus rau Xes Ntxas Les, 

ces lawv xa nws ntawm Xes Ntxas Les mus rau Tas Xis.

31 – Lub caij ntawd, cov Koom Txoos nyob hauv xeev Yus Das,

Nkas Lis Lais, thiab Xas Mas Lias tau nyob thaj yeeb. 

Sawv daws txhim cov Koom Txoos, thiab sawv daws taug txoj kev hwm Huab Tais. 

Leej Ntuj Plig Ntshiab nplij cov Koom Txoos, ces lawv huam vam.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Huab Tais, kuv yuav cav txog koj thaum koj haiv neeg sib txoos.

1 – Kuv yuav ua raws li cov lus kuv tau cog rau Huab Tais nyob ntawm cov neeg hwm Huab Tais xub ntiag.

Cov neeg pluag yuav tau noj txaus siab. Cov neeg nrhiav Huab Tais yuav cav txog nws.

2 – Npoo ntuj npoo ntiaj teb yuav rov nco txog Huab Tais. Lawv yuav tig rov los cuag nws.

Tas ib tsoom haiv neeg nyob ntiaj teb yuav txhos caug pe nws.

3 – Tsoom neeg tuag mus zwm av yuav khoov cev hawm Huab Tais. Tus dua nras cov xeeb ntxwv yuav tsob hwb nws.

4 – Luag yuav qhia txog Huab Tais rau tsoom tub ki uas yuav hlob tuaj paub.

Lawv yuav tshaj Huab Tais txoj kev ncaj rau cov tseem yuav yug los.

LUB NTSIAB LUS : Yog peb ntseeg txog Yes Xus tiag mas peb mloog nws lus,

 peb ua cov hauj lwm pab luag tej.

COV LUS NYOB HAUV ZAM TSAB NTAWV IB.

18 – Cov me nyuam, peb txhob muab peb lo lus thiab tus nplaig los nyiam xwb. 

Peb ua kiag tej yam hauj lwm los nyiam kom tseeb mog ! 

19 – Peb ua li ntawd, mas peb thiaj paub tias peb nyob hauv txoj kev tseeb. 

Peb lub siab yuav tiaj tus nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. 

20 – Tab yog peb lub siab rov muab txim rau peb, los Tswv Ntuj tseem loj tshaj peb lub siab,

thiab nws paub tas puas tsav yam. 

21 – Cov zoo nyiam, yog peb lub siab tsis  muab txim rau peb,

mas peb tso siab lug mus nyob ze Tswv Ntuj. 

22 – Yog peb thov yam twg ntawm Tswv Ntuj, mas peb yuav tau txais yam ntawd ntawm nws,

vim peb coj nws cov lus qhia, thiab peb ua xis nws siab. 

23 – Tswv Ntuj Lo Lus qhia yog lo lus no : kom peb ntseeg txog nws Leej Tub Yes Xus Pleev lub npe,

thiab peb yuav sib nyiam, raws li nws qhia kom peb ua. 

24 – Tus coj Tswv Ntuj cov lus qhia, nws nyob hauv Tswv Ntuj, thiab Tswv Ntuj nyob hauv nws. 

Peb paub tias Tswv Ntuj nyob hauv peb, vim muaj Leej Ntuj Plig uas Tswv Ntuj pub rau peb.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Peb txais txoj sia ntawm Yes Xus los. Peb yuav khaub zig Yes Xus mus li.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO.

1 – « Kuv yog tsob tseem txiv cawv. Kuv Txiv yog tus tswv teb txiv cawv. 

2 – Nyob hauv kuv, txoj hmab twg tsis txi txiv, kuv Txiv muab txiav pov tseg. 

Txoj hmab twg txi txiv, kuv Txiv tav nws ntsis kom txi ncw dua. 

3 – Kuv Txiv twb tav nej lub ntsis lawm, vim lo lus kuv tau hais rau nej. 

4 – Nej nyob hauv kuv, ib yam li kuv nyob hauv nej. Yog nej tsis nyob hauv kuv, mas nej txi tsis taus txiv,

xws li txoj hmab uas tsis txuas rau tus kav, mas nws txi tsis taus txiv. 

5 – Kuv yog tsob txiv cawv, nej yog cov ceg. Tus uas nyob hauv kuv thiab kuv nyob hauv nws, mas nws txi txiv ncw. Yog nej ncaim ntawm kuv, nej ua tsis tau dab tsi. 

6 – Yog leej twg tsis nyob hauv kuv, luag yuav muab nws pov tseg rau sab nraud xws li tus ceg khaub, nws yuav qhuav. Luag yuav sau cov ceg qhuav mus pov rau hauv hluav taws kom kub hnyiab. 

7 – Yog nej nyob ruaj hauv kuv, thiab kuv cov lus nyob ruaj hauv nej, mas nej thov dab tsi, nej yuav tau raws li nej thov. 

8 – Qhov ua kom kuv Txiv muaj koob meej, mas yog nej txi txiv ntau thiab nej los ua kuv thwj tim.” 

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj