Lub caij Hla / HNUB CHIV 7 / XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Hnub nyoog Yes Xus mus saum ntuj.

ZAJ NYEEM IB           

HAUJ LWM 1 : 1-11

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus rov mus nyob saum ntuj. Tab sis nws xa nws lub tswv yim los nyob hauv peb : yog Leej Ntuj Plig Ntshiab.

NTAWV PIAV COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM HAIS TIAS.

1 – Tes Os Fis Los, nyob hauv kuv thawj phau ntawv, kuv twb sau txog tas ib puas tsav yam uas Yes Xus tau ua thiab tau qhia txij lub hauv paus los,

2 – mus txog hnub uas Ntuj nqa nws mus saum ntuj.  Thaum nws yuav mus, Leej Ntuj Plig Ntshiab tshoj kom nws xub qhia cov Hauv Paus Xa Lus uas nws tau xaiv. 

3 – Thaum nws raug luag tsim txom tas, nws yees tawm los xyuas cov Hauv Paus Xa Lus. Nws ua ntau yam zeem tseeb tias nws muaj txoj sia, nws tawm los rau lawv pom plaub caug hnub, nws tham txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej rau lawv.

4 – Thaum Yes Xus nrog lawv nyob, nws hais rau lawv kom tsis txhob tawm hauv Yes Lus Xas Les mus, kom lawv nyob tos Leej Txiv lo lus cog tseg :

« Lo lus uas nej hnov kuv hais tias :

5 – Zam ua kab ke ntxuav nyob hauv dej.  Hos nej, mas tshuav hnub puav xwb, nej yuav txais kab ke ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab. »

6 – Thaum cov Hauv Paus Xa Lus nyob ua ke, lawv nug Yes Xus tias : « Huab Tais, nyem no puas yog lub sij hawm koj yuav rov tsa tus vaj

His Xas Lais ? » 

7 – Yes Xus hais rau lawv tias : « Tsis yog nej hauj lwm yuav paub txog lub zim txwv thiab lub sij hawm uas

Leej Txiv siv nws lub hwj huam los teem cia.

8 – Tab sis, Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav nqes los saum nej, ces nej yuav txais hwj huam, nej yuav ua kuv cov tim khawv nyob Yes Lus Xas Les, nyob thoob lub xeev Yus Das, thiab Xas Mas Lias, mus txog puag tim npoo ntiaj teb. »

9 – Yes Xus hais cov lus no tas, nws nce zuj zus ntawm lawv qhov muag. Muaj ib tw huab los thaiv ces lawv tsis pom nws lawm. 

10 – Thaum Yes Xus nce mus saum ub lawm, mas lawv nyob ntsia ntsoov lub ntuj, ces muaj ob tug neeg hnav tsoos dawb los cuag lawv. 

11 – Nkawd hais tias : « Cov Nkas Lis Lais, vim li cas nej nyob ntsia ntsoov lub ntuj zoo li no ?  Tus Yes Xus uas Ntuj nqa nws hauv nej mus rau saum ntuj lawd, nws yuav rov los zoo nkaus li nej pom nws nce mus saum ntuj thiab. »

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag              TSWV NTUJ TSA NWS LUB THEEJ KIAB                 

Txais: Tswv Ntuj tsa nws lub theej kiab nyob hauv kev hom khaj, suab puab suab hom nrov nroo ntws cav txog Huab Tais.

1 – Tas ib tsoom haiv neeg, nej npuaj teg ntaug taw zoo siab cav txog Tswv Ntuj. Tus Huab Tais Nyob Siab yog tus muaj hwj chim tas nrho,

nws yog tus vaj kav lub ntuj lub teb.

2 – Tswv Ntuj tsa nws lub theej kiab nyob hauv kev hom khaj. Huab Tais nyob nruab nrab hauv cov suab hom.

Nej hu nkauj cav txog Tswv Ntuj! Nej hu nkauj rau peb tus vaj!

3 – Tus vaj kav tas ntiaj teb yog Tswv Ntuj, nej hu nkauj cav txog nws. Tswv Ntuj zaum saum lub theej kiab ntshiab ua vaj kav txhua haiv neeg.

ZAJ NYEEM OB      

 ES FES XOS 1 : 17-23

LUB NTSIAB LUS : Peb pom Tswv Ntuj lub zog, vim nws tsa Yes Xus sawv rov los, thiab tsa Yes Xus ua tus loj tshaj tas puas tsav yam nyob saum ntuj.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB ES FES XOS.

17 – Kuv thov kom peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev tus Tswv Ntuj, Leej Txiv muaj koob meej, pub ib lub tswv yim thoob tsib,

thiab ib lub tswv yim txawj mem tau tej yam uas Ntuj qhib tawm los, nej thiaj yuav paub Tswv Ntuj tiag. 

18 – Kuv thov Tswv Ntuj tso qhov pom kev ci tuaj rau hauv nej lub siab, kom nej pom tias txoj kev tso siab uas Ntuj hu nej los nyob hauv, zoo npaum li cas, kom nej pom tias lub cuab tam nto koob meej nplua nuj npaum li cas nyob hauv cov ntshiab. 

19 – Nej tseem yuav pom Tswv Ntuj lub hwj huam uas peb ntsuas tsis tau. Nej thiaj yuav pom tias lub hwj huam no pab peb cov ntseeg heev npaum li cas, vim nws lub zog muaj peev xwm loj. 

20 – Tswv Ntuj nthuav nws lub zog nyob hauv Leej Pleev :  nws tsa Leej Pleev sawv hauv cov tuag los,

nws kom Leej Pleev zaum ntawm nws sab xis, nyob saum cov txheej ntuj, 

21 – nyob siab dua cov Tshiab ua vaj, siab dua cov Tshiab muaj hwj huam, siab dua cov Tshiab muaj zog, siab dua cov Tshiab ua huab tais, siab dua txhua leej nto npe,

hauv lub zim txwv no mus dhau txhiab tiam yav tom ntej. 

22 – Twv Ntuj tso tas puas tsav yam rau hauv Leej Pleev qab xib taws.  Tswv Ntuj tsa Leej Pleev ua lub Koom Txoos tus Hau siab dua txhua leej :

23 – lub Koom Txoos yog nws lub Cev.  Leej Pleev lub Cev Hlob Tiav, nws nyob puv hauv txhua leej txhua tus, nws nyob puv lub sim ceeb.  

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

 NTAWV MOO ZOO            

MAS TAIS 28 : 16-20           

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus rov mus lawm saum ntuj, nws hais nws cov lus kawg rau cov thwj tim thiab rau peb tsoom ntseeg.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO.

16 – Pab Kaum Ib leeg mus txog Nkas Lis Lais teb. Lawv mus saum lub roob uas Yes Xus teem rau lawv. 

17- Lawv pom Yes Xus, lawv pe ; ib txhia tseem ua xyem xyav. 

18 – Yes Xus txav los ze lawv, nws hais cov lus no rau lawv :

« Ntuj pub ib puas tsav yam hwj huam rau kuv nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb  no. 

19 – Nej mus, nej ua kom tas ib tsoom haiv neeg los ua kuv thwj tim.  

Nej hu txog Leej Txiv, Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab lub npe, nej ntxuav lawv.  

20 – Nej qhia kom lawv coj tas puas tsav yam uas kuv qhia rau nej. 

Hos kuv, mas kuv niaj hnub nrog nej nyob mus txog lub zim txwv ntiaj teb kawg. 

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Cécile YANG