Nruab xyoo – HWM LUB CIM YUG – Xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Ua hmoov Leej Ntuj Plig nqes los tas, yog hnub chiv ob tom qab.

ZAJ NYEEM IB          

 PHAU TSIB 8 : 2-3, 14-15

LUB NTSIAB LUS : Lub Cim Yug yog cov mov pab hla lub ntiaj teb, pab tiv tas puas tsav yam xwv txheej.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV PHAU TSIB.

2 – His Xas Lais, koj nco ntsoov txog txoj kev uas koj tus Tswv Ntuj cia koj taug tau plaub caug xyoo

nyob hauv teb chaws suab puam. Vim Tswv Ntuj xav qhia koj kom koj nyiam ua tus me,

nws xav sim koj, thiab nws xav paub koj lub siab kom thoob. Nws xav saib koj tias koj puas coj nraim nws cov lus qhia los tsis coj.

3 – Tswv Ntuj tau tso koj ua tus me kawg, nws cia koj raug kev tshaib. Nws tau muab cov mov Mas Nas rau koj noj,

yog ib co mov uas koj thiab koj cov yawg koob nej tseem tsis tau paub ib zaug li.

Tswv Ntuj xav qhia koj tias neeg tsis yog noj mov xwb neeg thiaj nyob taus.

Neeg tseem yuav tas puas tsav yam tawm hauv Tswv Ntuj lub ncauj los tiab.

14 – Li ntawd mas koj yuav nco ntsoov tias :

Huab Tais Tswv Ntuj tau coj koj tawm hauv Hais Nkws Tos teb los, tawm hauv lub teb chaws ua qhev los.

15 – Nws coj koj mus hla lub teb chaws suab puam dav thiab txaus ntshai, Yog lub teb chaws muaj cov nab thiab cov laum kiv tshooj.

Yog lub teb chaws tshaib dej. Nyob hauv lub teb chaws qhuav qhawv tsis muaj dej,

yog Tswv Ntuj ua kom dej txhawv los rau nej haus, ua kom dej txhawv saum lub pob tsuas tawv tawm los.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag:             YES LUS XAS LES, KOJ CAV TXOG HUAB TAIS                

(NPN 147-1)

Txais: Yes Lus Xas Les, koj cav txog Huab Tais mas!

1 – Yes Lus Xas Les, koj nqaum paj nqaum nruas rau Huab Tais. Xis Yoos, koj cav txog koj tus Tswv Ntuj

vim nws ua kom koj cov ntsia liaj rooj khov. Nws foom hmoov zoo rau koj tej tub ki hauv tsev.

2 – Nws pub kev thaj yeeb rau koj lub teb chaws; nws pub txhiam laj txhiam xws rau koj noj txaus siab.

Nws txib nws lo lus tuaj rau ntiaj teb ces nws lo lus khiav yeev tuaj.

3 – Nws qhia nws lo lus rau Yas Kos. Nws qhia nws cov cai lij choj thiab cov lus qhia rau haiv His Xas Lais.

Nws tsis tau ua li ntawd rau ib haiv neeg twg li; lwm haiv neeg tsis paub nws cov lus qhia.

ZAJ NYEEM OB

1 KOS LIS NTHOS 10 : 16-17

LUB NTSIAB LUS : Lub Cim Yug yog lub cim tshaj tias peb cov neeg ntseeg koom siab koom ntsw nyob hauv Yes Xus.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

16 – Lub ntim foom hmoov, uas peb cav  txog,

tsis ua kom peb koom siab nyob hauv Leej Pleev cov ntshav lod ? 

Cov mov uas peb muab ntais, tsis ua kom peb koom siab nyob hauv Leej Pleev lub cev lod ? 

17 – Muaj tib lub ncuav mov xwb, peb sawv daws koom ua ib lub cev xwb. 

Peb sawv daws koom ua ib lub cev, vim peb sawv daws txais tib lub ncuav mov. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO         

ZAM 6 : 51-58

LUB NTSIAB LUS : Lub Cim Yug pub txoj sia rau peb. Yog vim peb niaj hnub tuaj txais lub Cim Yug peb thiaj nyob ruaj nreb hauv kev ntseeg.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO.

51 – Kuv yog cov mov muaj txoj sia nqes saum ntuj los.  Leej twg noj cov mov no, nws yuav ciaj nyob mus li.

Cov mov uas kuv yuav muab pub rau lub qab ntuj neeg noj kom lawv muaj txoj sia, yog kuv lub cev nqaij. »

52 – Ces cov Yus Das sib cav zom zaws tias :

« Tus neeg ntawd yuav ua li cas muab tau nws cev nqaij los rau peb noj ? » 

53 – Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : « Kuv hais qhov tseeb tiag rau nej :

Yog nej tsis noj Neeg Leej Tub lub cev nqaij thiab tsis haus nws cov ntshav, mas nej yuav tsis muaj txoj sia nyob hauv nej. 

54 – Hos tus noj kuv lub cev nqaij thiab haus kuv cov ntshav, nws muaj txoj sia nyob mus li.  Hnub kawg, kuv yuav tsa nws sawv rov qab los. 

55 – Vim kuv lub cev nqaij yog ib co tseem txhiam xws noj, thiab kuv cov ntshav yog ib yam zoo haus. 

56 – Tus noj kuv cev nqaij thiab haus kuv cov ntshav, nws nyob hauv kuv thiab kuv nyob hauv nws. 

57 – Leej Txiv uas nws muaj txoj sia, nws xa kuv tuaj, ces kuv muaj txoj sia vim Leej Txiv.  Li ntawd, tus noj kuv, nws kuj yuav muaj txoj sia, vim kuv. 

58 – Cov mov nqes saum ntuj los yog zoo li ntawd. Cov mov no tsis zoo li cov uas cov yawg koob tau noj, tab sis lawv tuag tas lawm. 

Hos tus noj cov mov no, mas nws yuav ciaj nyob mus li. »

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG