Nruab xyoo           HNUB CHIV 22          XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB                

YES LES MIAS 20 : 7-9

LUB NTSIAB LUS : Nyob hauv tus ntseeg txog Yes Xus tiag mas Tswv Ntuj lo lus yog zoo li ib co hluav taws : tus ntseeg yuav nyob twj ywm tsis tshaj Tswv Ntuj cov lus tsis tau. Nws yuav tsum tshaj Tswv Ntuj cov lus.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV YES LES MIAS :

7          HUAB TAIS, koj ntxias tau kuv lawm. Kuv mag koj ntxias. 

Koj nthos tau kuv lawm, koj yeej kuv lawm.

Luag niaj hnub thuam kuv, thiab hnyos kuv. 

8          Kuv hais lus zaum twg mas kuv yuav tsum qw thiab tshaj tias :

« Peb teb chaws yuav raug luag ntaus, peb teb chaws yuav ploj mus. »

Tas niaj tas hnub HUAB TAIS lo lus uas kuv tshaj ua kom kuv

txaj muag thiab raug luag thuam. 

9          Ces kuv hais tias : -« Kuv yuav tsis nco txog HUAB TAIS ntxiv,

kuv yuav tsis tuav txog nws lub npe lawm. 

Tab sis nyob hauv kuv nruab siab thiab hauv kuv tej pob txha

mas cuag li muaj hluav taws hlawv kuv. »  

Kuv siv zog cheem kuv kom cov hluav taws ntawd txhob tshwm rau sab nraud,

tab sis kuv nyiaj tsis taus li. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              KUV TUS PLIG SEEV YEES TXOG TSWV NTUJ                 

(NPN 63-1)

Txais: Kuv tus plig nqhis txog koj, zoo pav puav tam li av qhuav tsis tau dej yug.

1. Tswv Ntuj, koj yog tus kuv nrhiav!

Kuv lub cev seev yees txog koj.

Kuv tus plig nqhis txog koj, puav tam li av qhuav tsis tau dej yug.

2. Kuv mus ntsia koj nyob hauv lub tuam tsev ntshiab,

kuv pom koj lub zog thiab lub hwj chim.

Koj txoj kev hlub muaj nqis dua txoj sia,

Kuv lub ncauj yuav cav txog koj lub koob meej.

3. Kuv yuav cav txog koj tas kuv sim neej.

Kuv yuav tsa tes hawm koj thiab hu txog koj lub npe.

Kuv tus plig zoo siab puav tam li tus tau noj ib roog qav.

Kuv di ncauj hom khaj, kuv lub ncauj yuav cav txog koj.

4. Koj tau pab kuv, kuv nqua suab hu nkauj

nyob hauv koj phab tis qhov ntxoov.

Kuv tus plig nyob ruaj nreb hauv koj, koj phab xis hwj kuv.

ZAJ NYEEM OB                          

LOS MAS 12 : 1-2

LUB NTSIAB LUS : Peb txi Ntuj tau nyob hauv cov Txoos, yog vim niaj hnub peb muab peb lub siab los txi rau Ntuj, yam li niaj hnub peb xav xyaum ua ntxim Tswv Ntuj siab.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS :

1          Kuv tuav txog tus Tswv Ntuj khuv leej neeg lub npe,

kuv thov qhuab ntuas nej, kom nej muab nej lub cev los txi rau Tswv Ntuj,

zoo li ib co txim ntshiab muaj txoj sia ntxim Tswv Ntuj lub siab.

Qhov ntawd  yog txoj kev teev Ntuj nyob hauv nruab siab. 

2          Nej tsis txhob coj ib tug cwj pwm raws li lub ntiaj teb :

vim nej twb hloov ib lub tswv yim tshiab lawm.

Lub tswv yim tshiab ntawd yuav ua kom nej hloov txhua yam,

kom nej txawj tsom Tswv Ntuj lub siab xav, tsom qhov zoo,

tsom qhov ntxim Tswv Ntuj siab, tsom qhov zoo tshaj plaws.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO                     

MAS TAIS 16 : 21-27

LUB NTSIAB LUS: Tus xav ua Yes Xus thwj tim nws yuav zoo siab ua kom nws txoj sia ploj, nws thiaj muaj txoj sia nyob hauv Yes Xus.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO :

21 – Txij hnub ntawd los, Yes Xus pib qhia nws cov thwj tim tias nws yuav tsum mus Yes Lus Xas Les. 

Nyob ped, nws yuav raug cov txwj laus, cov thawj leej choj thiab cov Kws Ntawv Ntshiab tsim nws.

Lawv yuav muab nws tua. Hnub peb, nws yuav sawv rov los. 

22 – Pob Zeb rub Yes Xus los ntawm nws, nws nroo rau Yes Xus tias : « Huab Tais, xav kom Tswv Ntuj txuag koj ! 

Tsis pub kom tej yam ntawd tuaj raug koj ! » 

23 – Tab sis, Yes Xus fee hlo, nws hais rau Pob Zeb tias : « Xas Tas, koj lawv kuv qab. -Koj thaiv kuv kev. 

Vim qhov koj xav, tsis yog qhov Tswv Ntuj xav, yog tej yam neeg xav xwb. »

24 – Yes Xus hais rau nws cov thwj tim tias : “Yog leej twg xav los raws kuv, nws yuav tsum nrauj nws,

nws yuav kwv nws tus ntoo cuam, nws yuav lawv kuv qab. 

25 – Vim leej twg xav cawm nws txoj sia, mas nws yuav plam nws txoj sia. Hos leej twg plam nws txoj sia vim kuv,

mas nws yuav rov tau nws txoj sia.

26 – Yog ib tug neeg txeeb tau tas lub ntiaj teb huv tib si los ua nws tug, tab -sis yog nws txoj sia ploj lawm, mas nws tau dab tsi ? 

Neeg yuav muab dab tsi los pauv tau nws txoj sia ?

27 – Vim tias Neeg Leej Tub yuav nrog nws cov Tshiab los, muaj Leej Txiv lub hwj chim,

ces nws yuav pauj rau nyias raws li nyias cov hauj lwm. 

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG