Lub Caij Plaub Caug       HNUB CHIV 1      XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB     

NTAWV HAUV PAUS  9: 8-15

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg txais cov dej ua lub Cim Ntxuav lawv yuav tsis tuag. Lawv zoo li cov neeg nrog Nom Hes, lawv tsis tuag nyob hauv cov dej nyab ntiaj teb.

NTAWV HAUV PAUS HAIS TIAS :

8 – Tswv Ntuj hais li no rau Nos Hes thiab rau nws cov tub : 

9 – « Ntawm no, kuv nrog nej cog lus cia, nrog nej thiab nej caj ces puag tom qab,

10 – nrog txhua yam uas muaj txoj sia nyob, nrog cov noog, cov tsiaj nyeg,

nrog txhua tsav txhua hom tsiaj hauv ntiaj teb uas tawm hauv lub nkoj los, cog lus.      

11 – Kuv cog lus rau nej tias :

Tas puas tsav yam muaj sia yuav tsis raug dej nyab rhuav siav kom tu noob ib zaug ntxiv. 

Yuav tsis muaj dej los nyab ntiaj teb thiab rhuav ntiaj teb ib zaug ntxiv. » 

12 – Tswv Ntuj hais tias : « Lub cim no yuav qhia rau cov tiam neeg tom ntej paub tias kuv tau nrog nej thiab tas puas tsav yam muaj sia uas nrog nej muaj sia cog lus. 

13 – Kuv ua zaj sawv rau saum cov huab ; nws yuav ua lub cim nco txog tias kuv thiab lub ntiaj teb tau cog lus cia lawm. 

14 – Thaum kuv sau cov huab los ncaj rau saum lub ntiaj teb thiab pom zaj sawv saum cov huab,

15 – ces kuv yuav nco dheev txog kuv cov lus cog rau nej thiab rau tas puas tsav yam muaj lub cev nqaij, ces dej yuav tsis hlob thiab tsis nyab tas puas tsav yam muaj sia ib zaug ntxiv.   

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              HUAB TAIS TXOJ KEV YOG KEV NYIAM                

(NPN 25-1)

Txais: Huab Tais txoj kev yog kev nyiam thiab kev tseeb rau cov neeg ua raws li lawv tau nrog Huab Tais cog lus.

1 – Huab Tais, koj ua kom kuv paub koj txoj kev; qhia koj txoj xub ke rau kuv paub.

Koj coj kuv mus taug koj txoj kev tseeb. Koj qhia kuv mas vim koj yog tus Tswv Ntuj cawm kuv.

2 – Huab Tais, koj nco txog koj lub siab khuv leej neeg thiab nco ntsoov koj lub siab nyiam uas koj ib txwm muaj. Koj txhob nco txog kuv cov txhaum. Huab Tais, koj nco txog kuv vim koj hlub kuv.

3 – Huab Tais siab zoo siab ncaj tas nrho! Nws qhia nws txoj kev rau cov neeg txhaum.

Nws coj cov neeg me mus rau txoj kev ncaj. Nws qhia nws txoj kev rau cov neeg me paub.

ZAJ NEEM OB      

1 POB ZEB 3 : 18 – 22

LUB NTSIAB LUS: Qhia txog txoj kev tuag. Lub Cim Ntxuav.

COV LUS UAS POB ZEB SAU NTAWV RAU TSOOM NTSEEG TIAS :

18 – Leej Pleev tuag ib zaug, vim peb cov txhaum.  Nws yog tus siab ncaj uas tuag mus cawm cov neeg tsis ncaj, vim nws xav coj peb rov los rau Tswv Ntuj.  Luag tua nws lub cev nqaij tuag lawm,

tab sis nws rov muaj txoj sia nyob hauv lub tswv yim.

19 – Yog lub tswv yim no coj nws mus ceeb toom rau cov plig nyob hauv tsev loj faj, 

20 – yog cov ntsuj plig uas txheej thaud tsis mloog lus, tab yog Tswv Ntuj tau ua siab ntev ntev tos lawv,   

 thaum Nos Hes txua lub nkoj, vim li ntawd thiaj muaj yim leej  dim ntawm dej xwb. 

21 – Zaj no xub qhia txog lub Cim Ntxuav uas cawm nej : lub Cim Ntxuav tsis yog ntxuav qhov qias ntawm lub cev nqaij sab nraud xwb, lub Cim Ntxuav yog ib txog kev cog lus ncaj rau Tswv Ntuj, nyob hauv Yes Xus Pleev txoj kev sawv rov los. 

22 – Thaum Yes Xus Pleev muab ib tsoom Tshiab los zwm rau nws tas,

mas nws nce mus pem ntuj, mus nyob ntawm Tswv Ntuj phab xis.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO         

MAS KOS 1 : 12 – 15

LUB NTSIAB LUS :  Dab phem ntxias Yes Xus.

MAS KOS NTAWV MOO ZOO HAIS TAIS :

12 – Leej Ntuj Plig txhib Yes Xus kom mus tam sis ntawd rau teb chaws suab puam. 

13 – Yes Xus nyob teb chaws suab puam plaub caug hnub.  Xas Tas ntxias nws. 

Yes Xus nrog cov tsiaj qus nyob, cov Tshiab tsob hwb nws.

14 – Thaum luag ntes Zam lawm, ces Yes Xus mus Nkas Lis Lais teb. 

Nws tshaj lub Moo Zoo qhia txog Tswv Ntuj, nws hais tias :

15 – « Txog lub caij teem lawm, Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los txog ze lawm :

nej hloov siab, nej ntseeg txog lub Moo Zoo mog. »

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG