Caij Hla             HNUB CHIV 4             XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus lub npe cawm tus neeg tuag ceg. Yes Xus lub npe cawm peb ntawm peb cov txhaum, tsuav yog peb ntseeg tias Yes Xus yog tus uas Tswv Ntuj nyiam.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

8 – Ces Pob Zeb muaj Leej Ntuj Plig nyob puv hauv nws, nws hais rau lawv tias :

« Cov nom tswv coj tsoom pej xeem, thiab tsoom laus neeg sawv daws : 

9 – Hnub no, nej kom wb hais tseeb txog qhov tias ib tug tuag ceg zoo lawm, thiab tim li cas nws thiaj li zoo lawm.          

10 – Nej sawv daws, thiab tas tsoom His Xas Lais huv tib si, nej yuav paub tias tus neeg uas zoo hlo rau nej pom ntawd, mas yog vim Yes Xus Pleev lub npe. Yog tus Yes Xus Nas Xas Les uas nej muab dai saum ntoo cuam, tab sis Tswv Ntuj tsa nws sawv hauv cov tub tuag rov los. Yog vim Yes Xus lub npe xwb, tsis yog vim lwm tus. 

11 – Yes Xus yog lub pob zeb uas nej cov txhim tsev tsis xav yuav. 

Zaum no nws yog thawj lub pob zeb txheem lub tsev. 

12 – Vim nyob hauv lub qab ntuj khwb tsis muaj dua lwm lub npe yuav cawm tau peb. » 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Lub pob zeb uas cov txhim tsev muab pov tseg txia ua lub pob zeb txheem tsev.

1 – Nej ua Huab Tais tsaug vim nws siab zoo, nws hlub peb tas ib sid. Peb los nkaum hauv Huab Tais zoo dua tso siab rau neeg! Los nkaum hauv Huab Tais zoo dua tso siab rau cov neeg muaj hwj chim.

2 – Kuv ua koj tsaug vim koj teb kuv, koj tau cawm kuv. Lub pob zeb uas cov txhim tsev muab pov tseg,

txia ua lub pob zeb txheem tsev. Yam hwj huam loj no yog Huab Tais ua, yog yam zoo tshaj rau peb qhov muag pom.

3 – Tus tuaj ntawm Huab Tais lub npe tuaj nto koob meej. Peb nyob hauv Huab Tais tsev foom koob hmoov rau nej. Kuv ua koj tsaug vim koj teb kuv, koj tau cawm kuv. Nej ua Huab Tais tsaug vim nws siab zoo, nws hlub peb tas ib sid.

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj nyiam peb. Nws yuav peb los ua nws cov me nyuam.

Muaj ib hnub peb yuav zoo li Leej Txiv.

COV LUS NYOB HAUV ZAM TSAB NTAWV IB.

1 – Nej ntsia saib, Leej Txiv txoj kev nyiam peb loj tas npaum no :

yam li peb hu ua Tswv Ntuj cov me nyuam, peb yog Tswv Ntuj cov me nyuam tiag ! 

Lub ntiaj teb neeg tsis paub peb, vim ntiaj teb neeg tsis paub Leej Txiv. 

2 – Cov zoo nyiam, nyem no, peb yog Tswv Ntuj cov me nyuam.  Qhov uas yav tom ntej peb yuav plhis mus zoo li cas, tseem tsis tau tawm los rau qhov muag pom xyeem. Peb paub tias, thaum Leej Pleev yuav tawm los rau qhov muag pom xyeem, mas peb yuav zoo li Nws, vim nws zoo li cas, mas peb yuav pom Nws zoo li ntawd. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus yog tus zoo tswv zov yaj siv nws txoj sia los pab nws cov yaj.

Tsim nyog tas zeej tsoom yuav los ua nws cov yaj.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO.

11 – Kuv yog tus tswv zov yaj,  yog tus zoo tswv. Tus zoo tswv zov yaj siv  nws txoj sia los pab nws cov yaj.

12 – Tus ntiav zov, nws tsis yog tswv, cov yaj tsis yog nws li, thaum nws pom hma tuaj, nws tso cov yaj pov tseg, nws khiav lawm. Hma muab cov yaj kwv mus, ua pab yaj tawg tas. 

13 – Vim nws tsuas yog tus ntiav zov xwb, nws tsis txhawj dab tsi txog cov yaj. 

14 – Kuv yog tus zoo tswv zov yaj. Kuv paub kuv cov yaj, kuv cov yaj paub kuv, 

15 – ib yam li Leej Txiv paub kuv thiab kuv paub Leej Txiv. Kuv siv kuv txoj sia rau kuv cov yaj.

16 – Kuv tseem muaj ib co yaj uas tsis nyob hauv lub nkuaj no. Kuv yuav tsum coj cov ntawd mus thiab. 

Lawv yuav mloog kuv lub suab, ces yuav muaj ib pab yaj, thiab ib tug tswv zov  xwb. 

17 – Tos Leej Txiv nyiam kuv : yog vim kuv siv kuv txoj sia thiab kuv muab txoj sia rov los rau kuv.  

18 – Tsis muaj leej twg txo kuv txoj sia, yog kuv muab pub. Kuv muaj hwj huam siv tau kuv txoj sia, thiab muaj hwj huam muab tau kuv txoj sia rov los : Qhov no yog lo lus qhia kuv txais ntawm kuv Txiv los. »

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG