Nruab xyoo HWM PEB LEEG HUAB TAIS  XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Thaud, Tswv Ntuj pab nws haiv neeg. Nyem no, nws kuj pab tsoom ntseeg ib yam li thaud. Peb yuav ua li cas rau nws ? Peb yuav mloog nws coj peb kev.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV PHAU TSIB HAIS TIAS:

32 – Tswv Ntuj hais rau Mais Xes tias:

“Koj nug txheej thaud rov mus txog hnub uas Tswv Ntuj tsim neeg los nyob ntiaj teb no :

nyob hauv lub qab ntuj khwb, puas muaj ib lo lus nrov tuaj

muaj hwj chim xws li Tswv Ntuj cov lus uas koj nyuam qhuav hnov ?

33 – Puas muaj lwm haiv neeg tau hnov tus Tswv Ntuj muaj txoj sia lub suab nrov hauv hluav taws tuaj ?

Puas muaj lwm tus tau hnov li koj hnov thiab nws tseem ciaj ntxiv ?

34 – Puas muaj lwm tus Tswv Ntuj tuaj npo nws haiv neeg ntawm lwm haiv neeg ?

Puas muaj lwm tus Tswv Ntuj tau ua hwj huam yees ntxwv los pab ntaus rog,

tau cev tes ua xwv txheej yuam cov yeeb ncuab ?

Huab Tais Tswv Ntuj tau ua tej yam li ntawd los pab nej nyob Hais Nkws Tos teb.

39 – Li ntawd, hnub no, nej yuav xav ntsoov hauv nruab siab tias

Huab Tais ua Tswv nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb. Tsis muaj lwm tus Tswv.

40 – Koj coj cov lij choj thiab cov lus qhia uas hnub no kuv ceeb toom rau koj.

Ces koj thiab koj cov tub ki, nej yuav noj qab nyob zoo ntev niaj ntev xyoo,

nyob hauv lub teb chaws uas Huab Tais Tswv Ntuj muab rau koj,

los ua koj tug mus tas ib txhiab ib txhis.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              COV TAU TXOJ HMOOV ZOO             

Txais: Cov tau txoj hmoov zoo yog cov Tswv Ntuj xaiv los ua nws tug.

1 – Huab Tais lo lus yog lus ncaj, nws cov dej num nyob ruaj nreb.

Nws nyiam kev ncaj thiab kev haum pheej.

Huab Tais txoj kev hlub ntws puv lub ntiaj teb.

2 – Huab Tais lo lus tsim yim txheej cuaj txheej ntuj.

Nws muab nws txoj pa los tsim cov hnub qub.

Nws hais ib lo lus ces txhua yam tshwm sim tuaj.

Nws txib ces txhua tsav puas yam ua raws li nws hais.

3 – Huab Tais zov cov neeg hwm nws.

Nws zov cov neeg tso siab rau nws lub siab zoo.

Nws npo lawv dim ntawm kev tuag.

Nws txuag lawv txoj sia thaum lub teb chaws raug kev tshaib kev nqhis.

4 – Peb tus ntsuj plig tos ntsoov Huab Tais.

Nws yog tus pab peb, nws yog peb daim leem phiaj.

Huab Tais, thov kom koj lub siab hlub roos peb.

Peb chaw tso siab yog nyob hauv koj.

LUB NTSIAB LUS : Peb nrog Yes Xus ua Tswv Ntuj cov tub. Leej Ntuj Plig pab peb ntseeg tias peb yog Tswv Ntuj cov tub.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS.

14 – Txhua leej txhua tus uas Tswv Ntuj Leej Tswv Yim coj,

mas lawv yog Tswv Ntuj cov me nyuam tas huv tib si. 

15 – Nej tsis tau txais ib lub tswv yim ua qhev ; nej tsis txhob rov qab poob rau hauv txoj kev ntshai. 

Nej tau txais ib lub tswv yim ua tub ki tshiab, mas nej hu Tswv Ntuj tias : ‘As Npas ! Txiv !’ 

16 – Leej Ntuj Plig nrog peb lub tswv yim zeem tseeb tias peb yog Tswv Ntuj cov me nyuam tiag. 

17 – Vim peb yog Ntuj cov me nyuam, mas peb yog cov txais lub cuab tam :

peb yog cov txais Tswv Ntuj lub cuab tam ; peb nrog Leej Pleev txais ib lub cuab tam,

vim peb nrog nws raug txom nyem, peb yuav tau nrog nws muaj hwj chim.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Huab Tais Yes Xus qhia peb tuav txog peb leeg Huab Tais lub npe. Peb nrog lawv peb leeg ua ib cuab ib yig.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO HAIS TIAS :

16 – Pab Kaum Ib leeg mus txog Nkas Lis Lais teb. 

Lawv mus saum lub roob uas Yes Xus teem rau lawv. 

17 – Lawv pom Yes Xus, lawv pe ; ib txhia tseem ua xyem xyav. 

18 – Yes Xus txav los ze lawv, nws hais cov lus no rau lawv :

« Ntuj pub ib puas tsav yam hwj huam rau kuv nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb no. 

19 – Nej mus, nej ua kom tas ib tsoom haiv neeg los ua kuv thwj tim.  

Nej hu txog Leej Txiv, Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab lub npe, nej ntxuav lawv.            

20 – Nej qhia kom lawv coj tas puas tsav yam uas kuv qhia rau nej. 

Hos kuv, mas kuv niaj hnub nrog nej nyob mus txog lub zim txwv ntiaj teb kawg. 

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG