Nouvelle en Thailande

Un nouveau diocèse pour les minorités ethniques du nord.

 

Églises d’Asie, le 28 avril 2018 – Le cardinal Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, archevêque de Bangkok, a annoncé le 25 avril la création du nouveau diocèse de Chiang Rai.

 

Le nouveau diocèse, qui compte environ 16 000 catholiques, a été créé afin de mieux répondre aux besoins des minorités ethniques du nord du pays.

 

Le père Joseph Wutthilert Haelom, vicaire général de Bangkok, a été nommé comme premier évêque du diocèse.

 


 

Tau tsa ib cheeb tsam tshiab rau tsoom neeg ntseeg cov haiv neeg tsawg nyob rau Thaib yav qaum teb.

 

Tsev txoos kev ntseeg Ntuj nyob As Xias (Asie), hnub 28 lub 4 hlis ntuj 2018. Tus Txoov Tswv Qhia, Cardinal Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, Archevêque nyob rau Bangkok Thaib teb, tau tshaj tawm hnub 25-04-2018 txog qhov kev tsim tsa cheeb tsam tshiab no nyob rau Chiag Raï.

 

Cheeb tsam tsa tshiab rau tsoom ntseeg Kas Tos Liv no, cov neeg ntseeg muaj kwv yees li 16 000 leej. Tau tsa thaj chaw tshiab no, yog kom xwv pom qab pab tsoom neeg ntseeg thaum muaj kev vam khom txog.

 

Txiv plig Joseph Wutthilert Haelom (duab), uas yog tus sawv cev ntawm Tswv Qhia nyob rau Bangkok Thaib teb, tau raug xaiv nws yog thawj tug Tswv Qhia, los ua tus saib rau cheeb tsam tsim tsa tshiab no rau tsoom neeg ntseeg nyob rau Thaib yav qaum teb.

Ntsuab-Rwg Thoj

Laisser un commentaire