Responsables en Rhône-Alpes

Président :

Mr Thoj Txawj-Teem

Vice président :

Mr Yaj Txooj-Tub

Secrétaire :

Mme Thoj Txawj-Teem

Trésorier :

Mme Lauj Nyiaj-Tpoj

Saib kev ib siab ob qeg :

Mr Vaj Ntshiab-Leej

Mme Vaj Ntshiab-Leej

Coj teev ntuj :

Mr Yaj Nyiaj-Pheej

Mr Xyooj Txhiaj-Pos

Cov txwj-laus :

Mr Yaj Ntxoov-Lis

Mr Thoj Tswv-Zaj

Mr Xyooj Npaug-Txhim

Mr Lis Ntxhoo-Kub

Mr Lauj Zoov-Ncaib

Cov coj teev ntuj :

Yaj Nyiaj-Pheej

Père Collado José

Ntaus nkauj :

Lauj Vam-Tub

Pab hu nkauj :

Niam Lauj Vam-Tub

Cov pab ua kab ke xa plig :

Lis Tswv Yeej

Yaj Txooj-Tub

Vwj Vam-Lis

Yaj Nyiaj-Pheej

Vaj Ntshiab-Leej

Ntsuab-Rwg Thoj

Laisser un commentaire